ARTSLISTE - 119 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Sædgås
Grågås
Hvitkinngås
Kanadagås
Gravand
Mandarinand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Praktærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
Jerpe
Lirype
Fjellrype
Orrfugl
Storfugl
Smålom
Islom
Gulnebblom
Dvergdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Havhest
Havsule
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Fjellvåk
Kongeørn
Vandrefalk
Sivhøne
Sothøne
Trane
Vipe
Fjæreplytt
Kvartbekkasin
Enkeltbekkasin
Storspove
Strandsnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Grønlandsmåke
Svartbak
Krykkje
Lomvi
Alke
Teist
Lunde
Bydue
Skogdue
Ringdue
Tyrkerdue
Spurveugle
Kattugle
Hornugle
Perleugle
Gråspett
Grønnspett
Flaggspett
Sanglerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Fuglekonge
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kornkråke
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Gråsisik
Grankorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Snøspurv
Gulspurv