ARTSLISTE - 85 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Hvitkinngås
Kanadagås
Brunnakke
Snadderand
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Taffeland
Toppand
Bergand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Laksand
Smålom
Storlom
Islom
Dvergdykker
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Storskarv
Gråhegre
Havørn
Sivhauk
Hønsehauk
Spurvehauk
Vandrefalk
Sivhøne
Sothøne
Vipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Lomvi
Bydue
Ringdue
Tyrkerdue
Spurveugle
Kattugle
Gråspett
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Dvergspett
Heipiplerke
Linerle
Sidensvans
Gjerdesmett
Rødstrupe
Svartstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Munk
Gransanger
Fuglekonge
Granmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kornkråke
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Dompap
Lappspurv
Gulspurv