ARTSLISTE - 31 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Toppand
Svartand
Laksand
Kvartbekkasin
Gjerdesmett
Rødstrupe
Svarttrost
Fuglekonge
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Grønnsisik
Dompap
Kjernebiter