ARTSLISTE - 2 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Sildemåke
Kattugle