ARTSLISTE - 109 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Sangsvane
Sædgås
Tundragås
Grågås
Kanadagås
Mandarinand
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Stjertand
Toppand
Ærfugl
Havelle
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Lappfiskand
Siland
Laksand
Lirype
Smålom
Islom
Dvergdykker
Toppdykker
Gråstrupedykker
Horndykker
Havhest
Storskarv
Toppskarv
Gråhegre
Havørn
Hønsehauk
Spurvehauk
Musvåk
Vandrefalk
Vannrikse
Sothøne
Tjeld
Vipe
Fjæreplytt
Rugde
Steinvender
Polarsvømmesnipe
Hettemåke
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Krykkje
Lomvi
Alke
Teist
Alkekonge
Bydue
Ringdue
Tyrkerdue
Spurveugle
Isfugl
Grønnspett
Flaggspett
Dvergspett
Fjellerke
Heipiplerke
Skjærpiplerke
Linerle
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Jernspurv
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Rødvingetrost
Duetrost
Munk
Fuglekonge
Stjertmeis
Løvmeis
Granmeis
Toppmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Trekryper
Varsler
Nøtteskrike
Lavskrike
Skjære
Nøttekråke
Kaie
Kornkråke
Kråke
Svartkråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Båndkorsnebb
Grankorsnebb
Dompap
Kjernebiter
Snøspurv
Gulspurv