ARTSLISTE - 61 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Kortnebbgås
Hvitkinngås
Kanadagås
Brunnakke
Krikkand
Stokkand
Toppand
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Laksand
Toppdykker
Horndykker
Storskarv
Gråhegre
Havørn
Vannrikse
Sivhøne
Sothøne
Tjeld
Fjæreplytt
Fiskemåke
Gråmåke
Svartbak
Bydue
Ringdue
Tyrkerdue
Kattugle
Grønnspett
Svartspett
Flaggspett
Sidensvans
Fossekall
Gjerdesmett
Rødstrupe
Steinskvett
Svarttrost
Gråtrost
Granmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Varsler
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kråke
Ravn
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Gråsisik
Dompap
Kjernebiter
Gulspurv