ARTSLISTE - 52 arter Inkluder underarter, ubestemte og ikke spontane fugler.
Knoppsvane
Grågås
Kanadagås
Brunnakke
Stokkand
Toppand
Bergand
Ærfugl
Svartand
Sjøorre
Kvinand
Siland
Toppdykker
Storskarv
Sothøne
Vipe
Enkeltbekkasin
Gråmåke
Svartbak
Bydue
Kattugle
Flaggspett
Låvesvale
Heipiplerke
Linerle
Gjerdesmett
Rødstrupe
Svarttrost
Gråtrost
Måltrost
Rødvingetrost
Munk
Fuglekonge
Løvmeis
Granmeis
Svartmeis
Blåmeis
Kjøttmeis
Spettmeis
Nøtteskrike
Skjære
Kaie
Kråke
Stær
Gråspurv
Pilfink
Bokfink
Bjørkefink
Grønnfink
Stillits
Grønnsisik
Gulspurv