85
36
10
87
43
320
123
24
37
92
59
47
0
6
34
33
54
121
29
2
16
18

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Tårnseiler 2 - Svarthvit fluesnapper 3 -89%
Gulsanger 1 - Sidensvans 20 -67%
Gjøk 2 - Makrellterne 22 -53%
Hagesanger 1 - Lunde 12 -51%
Sivsanger 8 +200% Hornugle 9 -51%
Bøksanger 6 +191% Myrsnipe 11 -50%
Bergand 93 +101% Strandsnipe 32 -49%
Fjellerke 32 +94% Varsler 44 -39%
Haukugle 57 +93% Alke 26 -39%
Bydue 183 +88% Lomvi 34 -37%
Storjo 23 +70% Taksvale 27 -35%
Vendehals 71 +61% Dvergfalk 139 -33%
Kvartbekkasin 30 +58% Hønsehauk 148 -33%
Havsule 244 +58% Stjertmeis 61 -31%
Tretåspett 46 +43% Gråstrupedykker 53 -30%
Fjellvåk 253 +35% Skogdue 138 -27%
Orrfugl 252 +34% Sangsvane 650 -27%
Skjeand 105 +32% Kanadagås 676 -26%
Lirype 106 +28% Løvsanger 162 -26%
Hvitkinngås 202 +28% Skogsnipe 521 -24%
Munk 213 +24% Snøspurv 167 -23%
Storlom 285 +24% Spurvehauk 306 -22%
Gjerdesmett 584 +24% Vintererle 200 -21%
Stjertand 185 +24% Kortnebbgås 822 -20%
Toppdykker 387 +23% Musvåk 388 -20%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!