111
120
84
2
56
57
210
84
400
427
141
42
0
35
46
65
42
86
4
0
0
25

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Tundragås 15 +356% Fjelljo 1 -88%
Dverglo 33 +149% Snøspurv 5 -77%
Haukugle 38 +113% Grankorsnebb 82 -63%
Gråspett 23 +85% Lomvi 15 -63%
Varsler 45 +83% Lunde 4 -63%
Spurveugle 16 +81% Furukorsnebb 7 -59%
Bydue 183 +63% Fjæreplytt 20 -50%
Dvergsnipe 503 +48% Krykkje 47 -47%
Fjellvåk 165 +44% Havelle 17 -47%
Temmincksnipe 102 +42% Havhest 48 -43%
Fossekall 45 +42% Gulsanger 13 -42%
Sivhøne 92 +38% Rødnebbterne 76 -40%
Tårnfalk 450 +38% Skjeand 20 -36%
Nøtteskrike 272 +37% Lappspove 148 -35%
Brushane 792 +33% Sjøorre 82 -30%
Tyrkerdue 157 +30% Smålom 121 -29%
Toppdykker 194 +30% Vipe 196 -28%
Skjærpiplerke 243 +30% Møller 110 -27%
Musvåk 421 +27% Rørsanger 78 -27%
Sothøne 133 +25% Løvsanger 684 -26%
Gjerdesmett 217 +23% Dompap 95 -24%
Hvitkinngås 179 +20% Stjertand 80 -24%
Heipiplerke 1036 +20% Teist 79 -23%
Tornskate 227 +19% Brunnakke 307 -23%
Strandsnipe 798 +19% Grønnsisik 411 -22%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!