60
50
80
13
16
89
146
111
83
85
431
50
0
6
46
85
44
11
12
15
0
14

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Tundragås 14 +278% Polarmåke 1 -96%
Vaktel 9 +155% Fjelljo 1 -87%
Vannrikse 78 +109% Havhest 11 -86%
Dobbeltbekkasin 16 +86% Polarsisik 2 -86%
Dvergdykker 58 +80% Lunde 5 -81%
Nøtteskrike 870 +78% Lomvi 45 -79%
Bydue 162 +69% Tårnseiler 17 -79%
Ringgås 45 +67% Snøspurv 11 -75%
Sivhøne 139 +65% Islom 5 -69%
Bøksanger 17 +63% Krykkje 28 -69%
Gråspett 57 +61% Fjæreplytt 13 -68%
Skogsnipe 24 +54% Rødnebbterne 36 -60%
Spurveugle 41 +51% Gråstrupedykker 7 -59%
Gluttsnipe 326 +49% Tundralo 81 -58%
Grønnstilk 24 +49% Lappspurv 19 -57%
Sivsanger 34 +46% Storjo 34 -56%
Svartspett 254 +42% Lappspove 176 -54%
Hagesanger 190 +39% Tyvjo 29 -53%
Haukugle 53 +38% Havelle 25 -52%
Varsler 95 +36% Grankorsnebb 145 -45%
Grønnspett 241 +35% Sandsvale 67 -43%
Strandsnipe 344 +35% Storfugl 22 -42%
Sangsvane 117 +34% Makrellterne 51 -40%
Toppdykker 232 +34% Alke 47 -39%
Gulerle 369 +34% Lavskrike 20 -39%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!