10
0
0
0
8
4
1
0
0
0
2
0
0
5
0
1
2
0
4
0
0
9

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Dvergsnipe 9 - Polarsisik 3 -90%
Strandsnipe 12 - Hubro 1 -85%
Tyvjo 1 - Gråsisik 77 -84%
Storjo 1 - Brunsisik 15 -75%
Buskskvett 1 - Tårnfalk 7 -62%
Tornirisk 1 - Grankorsnebb 65 -51%
Tundralo 2 - Lomvi 48 -49%
Duetrost 25 +202% Kanadagås 86 -34%
Linerle 16 +200% Ringdue 173 -31%
Sivhøne 82 +191% Grønnfink 682 -29%
Sandlo 13 +189% Islom 98 -26%
Alkekonge 459 +185% Hønsehauk 152 -26%
Havhest 70 +168% Dompap 775 -25%
Hvitkinngås 56 +167% Rugde 62 -24%
Kortnebbgås 98 +166% Toppmeis 134 -24%
Polarmåke 152 +161% Alke 132 -22%
Stjertand 64 +155% Teist 126 -20%
Vipe 63 +144% Havelle 390 -18%
Jernspurv 28 +132% Flaggspett 532 -15%
Fjellerke 9 +117% Sjøorre 392 -14%
Lunde 20 +95% Toppskarv 250 -13%
Jordugle 17 +93% Svartand 342 -12%
Lappspove 9 +90% Granmeis 440 -12%
Tjeld 39 +88% Gulspurv 653 -12%
Bydue 318 +81% Svartmeis 426 -11%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!