47
50
137
10
87
112
118
63
93
109
421
141
7
9
19
159
63
19
10
0
0
8

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Dobbeltbekkasin 1 - Brunsisik 2 -89%
Skogsnipe 1 - Gråsisik 31 -88%
Låvesvale 1 - Grankorsnebb 34 -71%
Buskskvett 13 - Furukorsnebb 4 -68%
Dvergsnipe 7 - Krykkje 41 -61%
Strandsnipe 10 - Tårnfalk 5 -60%
Duetrost 31 +398% Havsule 14 -58%
Steinskvett 6 +348% Teist 32 -57%
Sivhøne 69 +205% Gråstrupedykker 19 -49%
Gransanger 17 +198% Islom 43 -49%
Tundralo 5 +156% Lomvi 41 -40%
Polarmåke 30 +156% Dompap 404 -39%
Tundragås 25 +147% Sanglerke 20 -39%
Kortnebbgås 84 +107% Toppskarv 78 -38%
Jernspurv 32 +102% Ringdue 84 -38%
Vipe 55 +90% Snøspurv 22 -37%
Bydue 162 +87% Havelle 171 -31%
Nøttekråke 44 +85% Alke 73 -29%
Lavskrike 18 +73% Hønsehauk 108 -27%
Stjertand 26 +59% Grønnfink 449 -25%
Toppdykker 58 +57% Smålom 78 -24%
Krikkand 130 +57% Gråtrost 390 -22%
Munk 52 +54% Gulspurv 348 -21%
Grønnspett 70 +54% Heipiplerke 88 -20%
Vannrikse 49 +50% Ærfugl 396 -18%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!