68
20
89
61
36
40
180
86
17
432
167
16
0
9
43
231
64
40
29
0
0
7

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Myrsanger 1 - Konglebit 1 -95%
Småspove 4 - Sidensvans 186 -74%
Sivsanger 1 - Alkekonge 54 -71%
Fiskeørn 2 - Grankorsnebb 107 -66%
Dvergsnipe 7 +271% Skogdue 8 -64%
Tyvjo 28 +209% Snøspurv 30 -62%
Ringgås 29 +170% Gråsisik 157 -60%
Gluttsnipe 26 +160% Polarsisik 5 -57%
Sandsvale 6 +157% Rødnebbterne 6 -55%
Tundrasnipe 5 +135% Dompap 299 -44%
Brushane 16 +128% Lappspurv 26 -39%
Makrellterne 8 +123% Spurveugle 31 -38%
Tundragås 23 +123% Gråtrost 639 -36%
Gulerle 9 +99% Haukugle 28 -36%
Hvitkinngås 98 +92% Teist 63 -35%
Strandsnipe 12 +76% Bergirisk 145 -31%
Bergand 163 +74% Dvergspett 51 -27%
Fjellvåk 108 +72% Vipe 70 -26%
Sivhøne 64 +71% Flaggspett 407 -25%
Kortnebbgås 244 +67% Nøttekråke 82 -25%
Sandløper 28 +63% Tjeld 66 -24%
Ringtrost 28 +60% Havsule 159 -22%
Stjertand 73 +55% Svarttrost 898 -20%
Lirype 30 +52% Grønnfink 650 -19%
Havhest 54 +45% Havørn 194 -15%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!