0
0
0
13
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
10

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Strandsnipe 4 - Sildemåke 1 -84%
Trane 14 +749% Brunsisik 10 -77%
Skjeand 5 +340% Polarsisik 8 -74%
Heilo 12 +299% Gråsisik 116 -70%
Tundralo 4 +220% Lomvi 25 -69%
Sivhøne 74 +206% Konglebit 5 -66%
Lunde 13 +173% Hornugle 7 -57%
Jordugle 17 +148% Perleugle 26 -56%
Stjertand 72 +137% Steinvender 22 -48%
Kvartbekkasin 13 +124% Rugde 36 -31%
Duetrost 38 +123% Hønsehauk 118 -30%
Polarsnipe 8 +103% Stjertmeis 51 -30%
Kortnebbgås 56 +103% Svarttrost 537 -29%
Polarmåke 138 +103% Islom 99 -28%
Munk 30 +90% Gulspurv 475 -27%
Grågås 565 +75% Sidensvans 232 -25%
Havhest 43 +74% Grankorsnebb 95 -23%
Lavskrike 52 +71% Svartand 278 -22%
Bydue 276 +69% Grønnfink 970 -20%
Vintererle 19 +67% Kattugle 110 -20%
Vannrikse 28 +62% Gråtrost 382 -19%
Jerpe 19 +57% Flaggspett 460 -19%
Varsler 155 +56% Gråspurv 525 -19%
Fjellvåk 28 +55% Kjernebiter 98 -18%
Rødstilk 51 +53% Ringdue 261 -16%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!