10
43
22
18
45
19
39
28
110
27
89
138
0
5
20
101
50
37
41
0
0
14

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Lappmeis 16 +271% Polarmåke 14 -73%
Bydue 109 +101% Alkekonge 4 -73%
Haukugle 18 +101% Grankorsnebb 64 -66%
Vaktel 86 +101% Tundrasnipe 36 -62%
Fjellvåk 227 +95% Fjæreplytt 21 -55%
Gråspett 34 +68% Lomvi 13 -54%
Sangsvane 67 +54% Snøspurv 24 -53%
Fossekall 39 +53% Boltit 10 -48%
Bjørkefink 141 +53% Havhest 40 -43%
Jordugle 34 +50% Svarthvit fluesnapper 68 -43%
Sivhøne 55 +50% Storjo 54 -39%
Toppdykker 166 +40% Sotsnipe 30 -37%
Tårnfalk 205 +32% Gulsanger 38 -30%
Horndykker 137 +31% Rødnebbterne 165 -29%
Gjerdesmett 206 +29% Rugde 53 -28%
Lirype 85 +29% Lappspove 98 -26%
Sothøne 117 +28% Gråfluesnapper 220 -20%
Gulerle 171 +27% Smålom 161 -19%
Tornskate 161 +26% Sandsvale 228 -19%
Polarsnipe 154 +25% Brunnakke 135 -18%
Skjærpiplerke 152 +25% Hettemåke 423 -17%
Gråsisik 288 +25% Måltrost 179 -17%
Storskarv 565 +22% Heilo 186 -16%
Brunsisik 210 +22% Buskskvett 153 -15%
Sandløper 106 +21% Rødstilk 532 -14%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!