0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Gjøk 2 - Polarmåke 5 -81%
Boltit 2 - Sidensvans 114 -72%
Myrsanger 1 - Alkekonge 28 -71%
Grønnstilk 2 - Grankorsnebb 146 -59%
Tundragås 32 +233% Havhest 13 -56%
Ringgås 38 +201% Polarsisik 8 -54%
Småspove 4 +170% Snøspurv 46 -52%
Strandsnipe 33 +158% Gråsisik 243 -49%
Gluttsnipe 50 +146% Perleugle 12 -48%
Dvergsnipe 14 +137% Møller 16 -48%
Tundrasnipe 13 +125% Kongeørn 32 -44%
Trane 17 +120% Dompap 302 -43%
Gulerle 24 +85% Furukorsnebb 37 -43%
Makrellterne 10 +85% Dvergspett 59 -41%
Bydue 154 +82% Lappspurv 33 -41%
Stjertand 112 +76% Spurveugle 32 -38%
Sandløper 41 +75% Havsule 141 -36%
Kortnebbgås 455 +74% Skogdue 26 -33%
Bergand 154 +70% Teist 85 -32%
Jordugle 51 +70% Haukugle 38 -30%
Polarsnipe 45 +69% Krykkje 133 -30%
Fjellvåk 181 +62% Lomvi 133 -28%
Kvartbekkasin 119 +57% Gråtrost 772 -27%
Hvitkinngås 155 +56% Lappspove 52 -27%
Heilo 181 +55% Bergirisk 203 -26%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!