0
4
1
18
7
24
1
11
11
11
1
59
2
1
54
91
8
0
6
0
0
8

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Lappmeis 15 +180% Polarmåke 15 -70%
Haukugle 19 +155% Tundrasnipe 31 -66%
Vaktel 102 +125% Alkekonge 4 -65%
Fjellvåk 228 +93% Grankorsnebb 62 -64%
Bydue 92 +87% Kortnebbgås 8 -61%
Sangsvane 86 +74% Fjæreplytt 19 -61%
Jordugle 42 +60% Snøspurv 23 -49%
Bjørkefink 143 +47% Havhest 32 -47%
Gjerdesmett 222 +44% Boltit 11 -44%
Lirype 91 +42% Lomvi 21 -36%
Blåstrupe 135 +35% Storjo 54 -36%
Horndykker 136 +34% Svarthvit fluesnapper 81 -36%
Tornskate 150 +33% Rødnebbterne 157 -29%
Tårnfalk 204 +32% Tyvjo 88 -26%
Brushane 112 +30% Smålom 148 -23%
Gulerle 156 +30% Sandsvale 206 -23%
Brunsisik 204 +29% Lappspove 96 -22%
Gråsisik 292 +29% Gråfluesnapper 210 -21%
Toppdykker 142 +28% Vipe 238 -18%
Skjærpiplerke 147 +24% Hettemåke 424 -16%
Storskarv 528 +23% Buskskvett 151 -15%
Sothøne 110 +23% Bokfink 377 -15%
Polarsnipe 122 +21% Rødstilk 510 -15%
Stillits 175 +21% Grønnsisik 426 -13%
Grønnspett 177 +20% Sildemåke 401 -13%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!