192
131
149
92
133
178
538
261
255
526
322
147
0
9
50
350
113
46
9
12
9
20

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Dvergsnipe 10 - Polarsnipe 1 -85%
Hagesanger 1 - Myrsnipe 15 -79%
Vendehals 1 - Havhest 6 -74%
Brushane 2 - Havsule 36 -70%
Ringtrost 4 +268% Lappspurv 4 -67%
Skogsnipe 3 - Lomvi 21 -60%
Jordugle 38 +180% Polarsisik 12 -56%
Sivhøne 54 +171% Gråsisik 131 -56%
Tundralo 4 +161% Sidensvans 64 -54%
Munk 37 +120% Måltrost 51 -54%
Alkekonge 20 +92% Tornirisk 30 -47%
Toppdykker 260 +90% Krykkje 40 -47%
Hornugle 33 +84% Perleugle 54 -40%
Konglebit 29 +79% Lappspove 25 -38%
Bydue 256 +74% Heilo 26 -38%
Trane 200 +72% Fiskemåke 492 -31%
Bjørkefink 283 +72% Vintererle 75 -29%
Gjerdesmett 606 +69% Storspove 222 -28%
Stjertand 57 +57% Grankorsnebb 96 -27%
Sothøne 251 +52% Kongeørn 86 -27%
Dvergdykker 94 +45% Sildemåke 196 -23%
Hvitkinngås 47 +38% Hønsehauk 139 -22%
Varsler 135 +37% Kaie 424 -21%
Haukugle 56 +36% Svartand 238 -20%
Grønnsisik 877 +35% Fjæreplytt 122 -20%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!