2
6
5
8
7
3
2
2
12
6
20
5
0
10
0
0
3
0
0
0
0
8

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Dvergsnipe 7 - Lappspove 1 -93%
Havsvale 1 - Polarsisik 1 -87%
Buskskvett 23 +988% Gråsisik 79 -73%
Ringtrost 17 +409% Brunsisik 8 -70%
Strandsnipe 2 - Hvitryggspett 3 -68%
Fjellrype 12 +297% Grankorsnebb 65 -68%
Steinskvett 65 +297% Havsule 27 -52%
Ringgås 10 +294% Konglebit 14 -51%
Brushane 5 +288% Gravand 10 -49%
Låvesvale 17 +269% Lappspurv 11 -46%
Sandlo 7 +188% Haukugle 15 -45%
Tundragås 66 +182% Sidensvans 226 -42%
Sivhøne 58 +150% Lomvi 65 -41%
Hvitkinngås 55 +115% Dompap 385 -40%
Tornirisk 15 +89% Furukorsnebb 18 -39%
Duetrost 30 +77% Tjeld 31 -36%
Toppdykker 145 +74% Krykkje 82 -35%
Fjellerke 19 +73% Fjellvåk 23 -34%
Bydue 164 +69% Sanglerke 47 -34%
Kortnebbgås 134 +61% Spurveugle 29 -34%
Snøspurv 119 +50% Grønnfink 498 -31%
Vandrefalk 146 +49% Flaggspett 352 -30%
Gråstrupedykker 74 +47% Gulspurv 311 -24%
Jernspurv 38 +45% Kjernebiter 63 -23%
Horndykker 174 +42% Toppmeis 115 -18%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!