0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Gjøk 1 - Konglebit 2 -78%
Boltit 2 - Alkekonge 29 -75%
Myrsanger 1 - Sidensvans 122 -75%
Småspove 6 +297% Polarmåke 9 -59%
Ringgås 40 +223% Grankorsnebb 146 -59%
Tundragås 34 +218% Gråsisik 224 -53%
Strandsnipe 33 +194% Havhest 14 -51%
Dvergsnipe 10 +159% Polarsisik 8 -50%
Tundrasnipe 13 +137% Snøspurv 46 -49%
Gluttsnipe 38 +126% Dompap 302 -45%
Gulerle 20 +111% Lappspurv 30 -44%
Makrellterne 8 +102% Perleugle 12 -44%
Kortnebbgås 422 +83% Tretåspett 15 -44%
Rødstjert 26 +81% Skogdue 21 -40%
Bydue 150 +80% Havsule 125 -39%
Trepiplerke 24 +78% Dvergspett 60 -37%
Polarsnipe 39 +72% Furukorsnebb 39 -36%
Hvitkinngås 136 +71% Spurveugle 34 -35%
Fjellvåk 177 +70% Krykkje 127 -33%
Stjertand 101 +70% Haukugle 39 -30%
Brushane 23 +66% Kongeørn 40 -30%
Bergand 153 +61% Teist 85 -29%
Sandløper 36 +61% Bergirisk 194 -28%
Heilo 147 +56% Gråtrost 773 -28%
Skjeand 40 +55% Lomvi 132 -27%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!