0
1
0
0
0
4
3
0
13
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
4

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Tundragås 7 +250% Polarmåke 3 -91%
Ringgås 7 +121% Lomvi 5 -85%
Haukugle 16 +105% Fjelljo 3 -66%
Tundralo 178 +60% Grankorsnebb 78 -64%
Bydue 151 +58% Bøksanger 7 -57%
Sangsvane 65 +51% Fjæreplytt 21 -55%
Dverglo 58 +48% Myrsanger 17 -54%
Varsler 30 +46% Vendehals 13 -54%
Svømmesnipe 30 +44% Furukorsnebb 8 -53%
Trane 345 +43% Alke 12 -49%
Sivhøne 84 +43% Havelle 18 -47%
Toppdykker 179 +37% Lunde 11 -46%
Fjellvåk 104 +30% Stjertand 29 -45%
Hvitkinngås 169 +29% Gulsanger 23 -43%
Tyrkerdue 130 +27% Snøspurv 13 -42%
Kjernebiter 73 +26% Hagesanger 124 -39%
Rødstilk 1028 +25% Rørsanger 71 -37%
Horndykker 172 +24% Rødnebbterne 106 -35%
Heipiplerke 794 +23% Teist 72 -32%
Nøttekråke 374 +22% Krykkje 55 -32%
Temmincksnipe 122 +22% Dompap 85 -30%
Tårnfalk 236 +20% Møller 114 -29%
Fiskeørn 255 +20% Munk 243 -27%
Skjærpiplerke 184 +19% Brunnakke 171 -26%
Gjerdesmett 181 +18% Svartmeis 115 -26%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!