14
39
78
9
36
50
64
39
1
64
85
60
0
18
59
23
139
1
19
0
0
13

Rapportsystemet for fugler er utviklet av Artsdatabanken (Norge) i samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) og er en tilpasning av fuglemodulen i www.artportalen.se som er utviklet og driftes av Artdatabanken (Sverige) . Den norske Artsdatabanken eier rapportsystemet (applikasjonen og databasen) herunder teknisk drift, rapportørene eier sine egne data og NOF anvender dataene til rapportformål. Formålet er å gjøre registreringsløsningen tilgjengelig for folk flest og derigjennom øke rapporteringen av fugleobservasjoner i Norge, øke kvaliteten på dataene, samt å framstille funn i en større sammenheng. Rapporteringen øker ved at observasjonen kan "publiseres" når den har en nyhetsverdi. Kvaliteten øker ved at observasjonene er tilgjengelige for allmennheten langt tidligere enn den avsluttende publiseringen. Les mer ...

  AVVIK FRA FORVENTET RAPPORTERING 
Her vises to lister over hvilke arter som avviker mest fra forventet rapportering. Den forventete rapporteringen baserer seg på data fra de siste to ukene i forhold til antallet rapporter fra samme periode tidligere år (2007-->).
Flere enn forventet Færre enn forventet
Nattergal 1 - Taksvale 2 -81%
Konglebit 9 +114% Makrellterne 4 -74%
Bydue 308 +102% Løvsanger 10 -72%
Hvitkinngås 270 +90% Sandsvale 15 -61%
Tundragås 46 +86% Lomvi 19 -60%
Gjerdesmett 905 +74% Lappspurv 27 -58%
Vannrikse 30 +58% Sidensvans 33 -52%
Dverglo 53 +52% Gransanger 440 -51%
Tyrkerdue 225 +50% Strandsnipe 9 -48%
Toppdykker 441 +49% Steinskvett 192 -45%
Sivhøne 106 +39% Myrsnipe 16 -44%
Kjernebiter 431 +37% Havhest 23 -44%
Jordugle 45 +37% Ringtrost 115 -42%
Vintererle 437 +35% Snøspurv 138 -41%
Orrfugl 224 +35% Gråsisik 199 -38%
Furukorsnebb 45 +35% Havsule 87 -37%
Kortnebbgås 1290 +29% Skogsnipe 271 -36%
Gråhegre 1049 +21% Munk 30 -35%
Vandrefalk 269 +21% Perleugle 36 -35%
Sothøne 323 +20% Svartand 197 -33%
Stillits 462 +20% Rødstilk 147 -32%
Svartspett 253 +20% Låvesvale 96 -31%
Grågås 1877 +16% Jernspurv 633 -22%
Spettmeis 877 +15% Fjæreplytt 74 -21%
Fuglekonge 386 +14% Sjøorre 265 -19%
Kontakt & support

På følgende epostadresse: artsobservasjoner@gmail.com bør alle spørsmål om tjenesten sendes.

De som svarer på forespørsler er:
• Frode Falkenberg, Norsk Ornitologisk Forening (brukerstøtte)
• Teknisk brukerstøtte, Artsdatabanken (teknisk)
Har du generelle spørsmål om fugler, eller et bilde av en fugl du ikke vet hva er? Still dine spørsmål i spalten "Spør en ornitolog", så får du svar rett i e-postboksen din: http://www.fuglevennen.no/sporsmal/
Fast drift: Den 2. torsdag i måneden kl 16:00 er det driftoppgaver som kan medføre at tjenesten er utilgjengelig i 1-2 timer!
  UDOKUMENTERTE SJELDENHETER 
Her vises en liste over hvilke funn som krever rapportering til LRSK eller NSKF, men som mangler dokumentasjon. Om du er observatør på funn i denne listen bør du logge deg inn og fylle ut et rapporteringsskjema!