123 arter mangler
Ola Erlandsson Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Rødhalsgås
6   Gravand
7   Brunnakke
8   Krikkand
9   Skjeand
10   Taffeland
11   Toppand
12   Bergand
13   Havelle
14   Svartand
15   Sjøorre
16   Kvinand
17   Lappfiskand
18   Laksand
19   Jerpe
20   Orrfugl
21   Storfugl
22   Vaktel
23   Smålom
24   Storlom
25   Dvergdykker
26   Toppdykker
27   Gråstrupedykker
28   Horndykker
29   Gråhegre
30   Vepsevåk
31   Glente
32   Musvåk
33   Fjellvåk
34   Fiskeørn
35   Tårnfalk
36   Dvergfalk
37   Lerkefalk
38   Vandrefalk
39   Åkerrikse
40   Sivhøne
41   Sothøne
42   Trane
43   Dverglo
44   Sandlo
45   Heilo
46   Vipe
47   Enkeltbekkasin
48   Rugde
49   Lappspove
50   Småspove
51   Storspove
52   Rødstilk
53   Gluttsnipe
54   Skogsnipe
55   Grønnstilk
56   Storjo
57   Svartehavsmåke
58   Polarmåke
59   Krykkje
60   Rødnebbterne
61   Lomvi
62   Alke
63   Alkekonge
64   Skogdue
65   Gjøk
66   Haukugle
67   Spurveugle
68   Kattugle
69   Jordugle
70   Vendehals
71   Gråspett
72   Grønnspett
73   Dvergspett
74   Tretåspett
75   Sanglerke
76   Fjellerke
77   Sandsvale
78   Trepiplerke
79   Heipiplerke
80   Gulerle
81   Vintererle
82   Jernspurv
83   Blåstrupe
84   Svartrødstjert
85   Rødstjert
86   Buskskvett
87   Steinskvett
88   Ringtrost
89   Måltrost
90   Rødvingetrost
91   Duetrost
92   Gresshoppesanger
93   Elvesanger
94   Busksanger
95   Myrsanger
96   Rørsanger
97   Gulsanger
98   Møller
99   Tornsanger
100   Hagesanger
101   Bøksanger
102   Svarthvit fluesnapper
103   Stjertmeis
104   Løvmeis
105   Spettmeis
106   Tornskate
107   Varsler
108   Kaie
109   Stær
110   Bjørkefink
111   Grønnfink
112   Grønnsisik
113   Bergirisk
114   Gråsisik
115   Brunsisik
116   Polarsisik
117   Grankorsnebb
118   Furukorsnebb
119   Rosenfink
120   Konglebit
121   Dompap
122   Snøspurv
123   Sivspurv