122 arter mangler
Ola Erlandsson Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Gravand
6   Brunnakke
7   Krikkand
8   Skjeand
9   Taffeland
10   Toppand
11   Bergand
12   Havelle
13   Svartand
14   Sjøorre
15   Kvinand
16   Lappfiskand
17   Laksand
18   Jerpe
19   Orrfugl
20   Storfugl
21   Vaktel
22   Smålom
23   Storlom
24   Dvergdykker
25   Toppdykker
26   Gråstrupedykker
27   Horndykker
28   Gråhegre
29   Vepsevåk
30   Glente
31   Musvåk
32   Fjellvåk
33   Fiskeørn
34   Tårnfalk
35   Dvergfalk
36   Lerkefalk
37   Vandrefalk
38   Åkerrikse
39   Sivhøne
40   Sothøne
41   Trane
42   Dverglo
43   Sandlo
44   Heilo
45   Vipe
46   Enkeltbekkasin
47   Rugde
48   Lappspove
49   Småspove
50   Storspove
51   Rødstilk
52   Gluttsnipe
53   Skogsnipe
54   Grønnstilk
55   Storjo
56   Svartehavsmåke
57   Polarmåke
58   Krykkje
59   Rødnebbterne
60   Lomvi
61   Alke
62   Alkekonge
63   Skogdue
64   Gjøk
65   Haukugle
66   Spurveugle
67   Kattugle
68   Jordugle
69   Vendehals
70   Gråspett
71   Grønnspett
72   Dvergspett
73   Tretåspett
74   Sanglerke
75   Fjellerke
76   Sandsvale
77   Trepiplerke
78   Heipiplerke
79   Gulerle
80   Vintererle
81   Jernspurv
82   Blåstrupe
83   Svartrødstjert
84   Rødstjert
85   Buskskvett
86   Steinskvett
87   Ringtrost
88   Måltrost
89   Rødvingetrost
90   Duetrost
91   Gresshoppesanger
92   Elvesanger
93   Busksanger
94   Myrsanger
95   Rørsanger
96   Gulsanger
97   Møller
98   Tornsanger
99   Hagesanger
100   Bøksanger
101   Svarthvit fluesnapper
102   Stjertmeis
103   Løvmeis
104   Spettmeis
105   Tornskate
106   Varsler
107   Kaie
108   Stær
109   Bjørkefink
110   Grønnfink
111   Grønnsisik
112   Bergirisk
113   Gråsisik
114   Brunsisik
115   Polarsisik
116   Grankorsnebb
117   Furukorsnebb
118   Rosenfink
119   Konglebit
120   Dompap
121   Snøspurv
122   Sivspurv