146 arter mangler
Per Christian Moan Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sangsvane
2   Sædgås
3   Kortnebbgås
4   Gravand
5   Skjeand
6   Taffeland
7   Bergand
8   Ærfugl
9   Havelle
10   Svartand
11   Sjøorre
12   Lappfiskand
13   Laksand
14   Jerpe
15   Orrfugl
16   Storfugl
17   Vaktel
18   Smålom
19   Dvergdykker
20   Toppdykker
21   Gråstrupedykker
22   Horndykker
23   Storskarv
24   Gråhegre
25   Vepsevåk
26   Glente
27   Myrhauk
28   Hønsehauk
29   Spurvehauk
30   Musvåk
31   Fjellvåk
32   Fiskeørn
33   Lerkefalk
34   Vandrefalk
35   Sivhøne
36   Sothøne
37   Trane
38   Tjeld
39   Dverglo
40   Sandlo
41   Heilo
42   Rugde
43   Lappspove
44   Småspove
45   Storspove
46   Rødstilk
47   Gluttsnipe
48   Grønnstilk
49   Strandsnipe
50   Storjo
51   Fiskemåke
52   Sildemåke
53   Gråmåke
54   Polarmåke
55   Svartbak
56   Krykkje
57   Makrellterne
58   Rødnebbterne
59   Lomvi
60   Alke
61   Alkekonge
62   Bydue
63   Skogdue
64   Gjøk
65   Haukugle
66   Spurveugle
67   Jordugle
68   Tårnseiler
69   Vendehals
70   Gråspett
71   Svartspett
72   Tretåspett
73   Fjellerke
74   Sandsvale
75   Låvesvale
76   Taksvale
77   Trepiplerke
78   Heipiplerke
79   Gulerle
80   Vintererle
81   Linerle
82   Sidensvans
83   Fossekall
84   Gjerdesmett
85   Jernspurv
86   Blåstrupe
87   Svartrødstjert
88   Rødstjert
89   Buskskvett
90   Ringtrost
91   Svarttrost
92   Gråtrost
93   Måltrost
94   Rødvingetrost
95   Duetrost
96   Gresshoppesanger
97   Elvesanger
98   Busksanger
99   Myrsanger
100   Rørsanger
101   Gulsanger
102   Møller
103   Tornsanger
104   Hagesanger
105   Munk
106   Bøksanger
107   Løvsanger
108   Fuglekonge
109   Gråfluesnapper
110   Svarthvit fluesnapper
111   Stjertmeis
112   Løvmeis
113   Granmeis
114   Toppmeis
115   Svartmeis
116   Blåmeis
117   Kjøttmeis
118   Spettmeis
119   Trekryper
120   Tornskate
121   Varsler
122   Nøtteskrike
123   Skjære
124   Nøttekråke
125   Kaie
126   Kråke
127   Ravn
128   Stær
129   Gråspurv
130   Pilfink
131   Bokfink
132   Grønnfink
133   Stillits
134   Grønnsisik
135   Tornirisk
136   Bergirisk
137   Brunsisik
138   Polarsisik
139   Grankorsnebb
140   Furukorsnebb
141   Rosenfink
142   Dompap
143   Kjernebiter
144   Snøspurv
145   Gulspurv
146   Sivspurv