145 arter mangler
Per Christian Moan Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sangsvane
2   Sædgås
3   Kortnebbgås
4   Gravand
5   Skjeand
6   Taffeland
7   Bergand
8   Ærfugl
9   Havelle
10   Svartand
11   Sjøorre
12   Lappfiskand
13   Laksand
14   Jerpe
15   Orrfugl
16   Storfugl
17   Vaktel
18   Smålom
19   Dvergdykker
20   Toppdykker
21   Gråstrupedykker
22   Horndykker
23   Storskarv
24   Gråhegre
25   Vepsevåk
26   Glente
27   Hønsehauk
28   Spurvehauk
29   Musvåk
30   Fjellvåk
31   Fiskeørn
32   Lerkefalk
33   Vandrefalk
34   Sivhøne
35   Sothøne
36   Trane
37   Tjeld
38   Dverglo
39   Sandlo
40   Heilo
41   Rugde
42   Lappspove
43   Småspove
44   Storspove
45   Rødstilk
46   Gluttsnipe
47   Grønnstilk
48   Strandsnipe
49   Storjo
50   Fiskemåke
51   Sildemåke
52   Gråmåke
53   Polarmåke
54   Svartbak
55   Krykkje
56   Makrellterne
57   Rødnebbterne
58   Lomvi
59   Alke
60   Alkekonge
61   Bydue
62   Skogdue
63   Gjøk
64   Haukugle
65   Spurveugle
66   Jordugle
67   Tårnseiler
68   Vendehals
69   Gråspett
70   Svartspett
71   Tretåspett
72   Fjellerke
73   Sandsvale
74   Låvesvale
75   Taksvale
76   Trepiplerke
77   Heipiplerke
78   Gulerle
79   Vintererle
80   Linerle
81   Sidensvans
82   Fossekall
83   Gjerdesmett
84   Jernspurv
85   Blåstrupe
86   Svartrødstjert
87   Rødstjert
88   Buskskvett
89   Ringtrost
90   Svarttrost
91   Gråtrost
92   Måltrost
93   Rødvingetrost
94   Duetrost
95   Gresshoppesanger
96   Elvesanger
97   Busksanger
98   Myrsanger
99   Rørsanger
100   Gulsanger
101   Møller
102   Tornsanger
103   Hagesanger
104   Munk
105   Bøksanger
106   Løvsanger
107   Fuglekonge
108   Gråfluesnapper
109   Svarthvit fluesnapper
110   Stjertmeis
111   Løvmeis
112   Granmeis
113   Toppmeis
114   Svartmeis
115   Blåmeis
116   Kjøttmeis
117   Spettmeis
118   Trekryper
119   Tornskate
120   Varsler
121   Nøtteskrike
122   Skjære
123   Nøttekråke
124   Kaie
125   Kråke
126   Ravn
127   Stær
128   Gråspurv
129   Pilfink
130   Bokfink
131   Grønnfink
132   Stillits
133   Grønnsisik
134   Tornirisk
135   Bergirisk
136   Brunsisik
137   Polarsisik
138   Grankorsnebb
139   Furukorsnebb
140   Rosenfink
141   Dompap
142   Kjernebiter
143   Snøspurv
144   Gulspurv
145   Sivspurv