120 arter mangler
Markus Grimsby 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Amerikablesand
4   Gulkinnand
5   Amerikakrikkand
6   Rødfotand
7   Knekkand
8   Blåvingeand
9   Rødhodeand
10   Ringand
11   Stellerand
12   Harlekinand
13   Brilleand
14   Lappfiskand
15   Jerpe
16   Gulnebblire
17   Grålire
18   Havlire
19   Balearlire
20   Havsvale
21   Stormsvale
22   Rørdrum
23   Silkehegre
24   Egretthegre
25   Purpurhegre
26   Svartstork
27   Svartglente
28   Glente
29   Ørnvåk
30   Storskrikørn
31   Steppeørn
32   Aftenfalk
33   Sivhøne
34   Sothøne
35   Kanadatrane
36   Avosett
37   Amerikasandlo
38   Hvitbrystlo
39   Ørkenlo
40   Sibirlo
41   Sandsnipe
42   Bonapartesnipe
43   Spisshalesnipe
44   Fjellmyrløper
45   Rustsnipe
46   Svømmesnipe
47   Polarsvømmesnipe
48   Fjelljo
49   Sabinemåke
50   Ringnebbmåke
51   Kaspimåke
52   Gulbeinmåke
53   Ismåke
54   Sandterne
55   Rovterne
56   Dvergterne
57   Svartterne
58   Hvitvingesvartterne
59   Polarlomvi
60   Turteldue
61   Mongolturteldue
62   Hubro
63   Snøugle
64   Spurveugle
65   Slagugle
66   Lappugle
67   Hornugle
68   Nattravn
69   Isfugl
70   Hærfugl
71   Dverglerke
72   Trelerke
73   Fjellerke
74   Markpiplerke
75   Sibirpiplerke
76   Tundrapiplerke
77   Vannpiplerke
78   Myrpiplerke
79   Sitronerle
80   Nattergal
81   Sørnattergal
82   Blåstjert
83   Isabellasteinskvett
84   Svartstrupesteinskvett
85   Middelhavssteinskvett
86   Ørkensteinskvett
87   Svartstrupetrost
88   Starrsanger
89   Elvesanger
90   Sumpsanger
91   Åkersanger
92   Busksanger
93   Myrsanger
94   Trostesanger
95   Bleksanger
96   Ramasanger
97   Rødstrupesanger
98   Hauksanger
99   Østsanger
100   Lappsanger
101   Blekbrynsanger
102   Viersanger
103   Rødtoppfuglekonge
104   Dvergfluesnapper
105   Halsbåndfluesnapper
106   Skjeggmeis
107   Lappmeis
108   Pirol
109   Rødhalevarsler
110   Rosenvarsler
111   Rødhodevarsler
112   Lavskrike
113   Gulirisk
114   Polarsisik
115   Hortulan
116   Vierspurv
117   Dvergspurv
118   Svarthodespurv
119   Kornspurv
120   Rosenbrysttykknebb