119 arter mangler
Markus Grimsby 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Amerikablesand
4   Gulkinnand
5   Amerikakrikkand
6   Knekkand
7   Blåvingeand
8   Rødhodeand
9   Ringand
10   Stellerand
11   Harlekinand
12   Brilleand
13   Lappfiskand
14   Jerpe
15   Gulnebblire
16   Grålire
17   Havlire
18   Balearlire
19   Havsvale
20   Stormsvale
21   Rørdrum
22   Silkehegre
23   Egretthegre
24   Purpurhegre
25   Svartstork
26   Svartglente
27   Glente
28   Ørnvåk
29   Storskrikørn
30   Steppeørn
31   Aftenfalk
32   Sivhøne
33   Sothøne
34   Kanadatrane
35   Avosett
36   Amerikasandlo
37   Hvitbrystlo
38   Ørkenlo
39   Sibirlo
40   Sandsnipe
41   Bonapartesnipe
42   Spisshalesnipe
43   Fjellmyrløper
44   Rustsnipe
45   Svømmesnipe
46   Polarsvømmesnipe
47   Fjelljo
48   Sabinemåke
49   Ringnebbmåke
50   Kaspimåke
51   Gulbeinmåke
52   Ismåke
53   Sandterne
54   Rovterne
55   Dvergterne
56   Svartterne
57   Hvitvingesvartterne
58   Polarlomvi
59   Turteldue
60   Mongolturteldue
61   Hubro
62   Snøugle
63   Spurveugle
64   Slagugle
65   Lappugle
66   Hornugle
67   Nattravn
68   Isfugl
69   Hærfugl
70   Dverglerke
71   Trelerke
72   Fjellerke
73   Markpiplerke
74   Sibirpiplerke
75   Tundrapiplerke
76   Vannpiplerke
77   Myrpiplerke
78   Sitronerle
79   Nattergal
80   Sørnattergal
81   Blåstjert
82   Isabellasteinskvett
83   Svartstrupesteinskvett
84   Middelhavssteinskvett
85   Ørkensteinskvett
86   Svartstrupetrost
87   Starrsanger
88   Elvesanger
89   Sumpsanger
90   Åkersanger
91   Busksanger
92   Myrsanger
93   Trostesanger
94   Bleksanger
95   Ramasanger
96   Rødstrupesanger
97   Hauksanger
98   Østsanger
99   Lappsanger
100   Blekbrynsanger
101   Viersanger
102   Rødtoppfuglekonge
103   Dvergfluesnapper
104   Halsbåndfluesnapper
105   Skjeggmeis
106   Lappmeis
107   Pirol
108   Rødhalevarsler
109   Rosenvarsler
110   Rødhodevarsler
111   Lavskrike
112   Gulirisk
113   Polarsisik
114   Hortulan
115   Vierspurv
116   Dvergspurv
117   Svarthodespurv
118   Kornspurv
119   Rosenbrysttykknebb