81 arter mangler
Erik Hjelmstad Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sædgås
2   Hvitkinngås
3   Snadderand
4   Taffeland
5   Ærfugl
6   Havelle
7   Svartand
8   Sjøorre
9   Lappfiskand
10   Smålom
11   Dvergdykker
12   Toppdykker
13   Havørn
14   Hønsehauk
15   Musvåk
16   Kongeørn
17   Dvergfalk
18   Sothøne
19   Dverglo
20   Sandlo
21   Heilo
22   Temmincksnipe
23   Myrsnipe
24   Kvartbekkasin
25   Rugde
26   Småspove
27   Sotsnipe
28   Svømmesnipe
29   Dvergmåke
30   Makrellterne
31   Rødnebbterne
32   Lomvi
33   Alke
34   Bydue
35   Ringdue
36   Gjøk
37   Spurveugle
38   Tårnseiler
39   Vendehals
40   Grønnspett
41   Flaggspett
42   Dvergspett
43   Sandsvale
44   Trepiplerke
45   Heipiplerke
46   Skjærpiplerke
47   Gulerle
48   Sidensvans
49   Rødstrupe
50   Rødstjert
51   Buskskvett
52   Ringtrost
53   Gråtrost
54   Måltrost
55   Gulsanger
56   Møller
57   Tornsanger
58   Hagesanger
59   Munk
60   Løvsanger
61   Fuglekonge
62   Gråfluesnapper
63   Svarthvit fluesnapper
64   Granmeis
65   Toppmeis
66   Spettmeis
67   Trekryper
68   Nøtteskrike
69   Nøttekråke
70   Kaie
71   Kornkråke
72   Ravn
73   Stær
74   Gråspurv
75   Pilfink
76   Bokfink
77   Bjørkefink
78   Gråsisik
79   Brunsisik
80   Rosenfink
81   Gulspurv