76 arter mangler
Erik Hjelmstad Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sædgås
2   Hvitkinngås
3   Snadderand
4   Taffeland
5   Ærfugl
6   Havelle
7   Svartand
8   Sjøorre
9   Lappfiskand
10   Smålom
11   Toppdykker
12   Havørn
13   Hønsehauk
14   Musvåk
15   Dvergfalk
16   Sothøne
17   Dverglo
18   Sandlo
19   Heilo
20   Temmincksnipe
21   Myrsnipe
22   Kvartbekkasin
23   Rugde
24   Småspove
25   Sotsnipe
26   Svømmesnipe
27   Dvergmåke
28   Makrellterne
29   Rødnebbterne
30   Lomvi
31   Alke
32   Bydue
33   Ringdue
34   Gjøk
35   Tårnseiler
36   Vendehals
37   Grønnspett
38   Flaggspett
39   Dvergspett
40   Sandsvale
41   Trepiplerke
42   Heipiplerke
43   Skjærpiplerke
44   Gulerle
45   Sidensvans
46   Rødstrupe
47   Buskskvett
48   Ringtrost
49   Gråtrost
50   Måltrost
51   Gulsanger
52   Møller
53   Tornsanger
54   Hagesanger
55   Munk
56   Løvsanger
57   Fuglekonge
58   Gråfluesnapper
59   Svarthvit fluesnapper
60   Granmeis
61   Toppmeis
62   Spettmeis
63   Nøtteskrike
64   Nøttekråke
65   Kaie
66   Kornkråke
67   Ravn
68   Stær
69   Gråspurv
70   Pilfink
71   Bokfink
72   Bjørkefink
73   Gråsisik
74   Brunsisik
75   Rosenfink
76   Gulspurv