80 arter mangler
Erik Hjelmstad Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sædgås
2   Hvitkinngås
3   Snadderand
4   Taffeland
5   Ærfugl
6   Havelle
7   Svartand
8   Sjøorre
9   Lappfiskand
10   Smålom
11   Dvergdykker
12   Toppdykker
13   Havørn
14   Hønsehauk
15   Musvåk
16   Kongeørn
17   Dvergfalk
18   Sothøne
19   Dverglo
20   Sandlo
21   Heilo
22   Temmincksnipe
23   Myrsnipe
24   Kvartbekkasin
25   Rugde
26   Småspove
27   Sotsnipe
28   Svømmesnipe
29   Dvergmåke
30   Makrellterne
31   Rødnebbterne
32   Lomvi
33   Alke
34   Bydue
35   Ringdue
36   Gjøk
37   Spurveugle
38   Tårnseiler
39   Vendehals
40   Grønnspett
41   Flaggspett
42   Dvergspett
43   Sandsvale
44   Trepiplerke
45   Heipiplerke
46   Skjærpiplerke
47   Gulerle
48   Sidensvans
49   Rødstrupe
50   Buskskvett
51   Ringtrost
52   Gråtrost
53   Måltrost
54   Gulsanger
55   Møller
56   Tornsanger
57   Hagesanger
58   Munk
59   Løvsanger
60   Fuglekonge
61   Gråfluesnapper
62   Svarthvit fluesnapper
63   Granmeis
64   Toppmeis
65   Spettmeis
66   Trekryper
67   Nøtteskrike
68   Nøttekråke
69   Kaie
70   Kornkråke
71   Ravn
72   Stær
73   Gråspurv
74   Pilfink
75   Bokfink
76   Bjørkefink
77   Gråsisik
78   Brunsisik
79   Rosenfink
80   Gulspurv