104 arter mangler
Vigdis Frivoll Nordland 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Sædgås
3   Dverggås
4   Ringgås
5   Rødhalsgås
6   Mandarinand
7   Snadderand
8   Amerikakrikkand
9   Taffeland
10   Ringand
11   Praktærfugl
12   Stellerand
13   Lappfiskand
14   Jerpe
15   Fjellrype
16   Islom
17   Dvergdykker
18   Gråstrupedykker
19   Grålire
20   Havsvale
21   Stormsvale
22   Egretthegre
23   Svartglente
24   Sivhauk
25   Myrhauk
26   Steppehauk
27   Musvåk
28   Storskrikørn
29   Steppeørn
30   Lerkefalk
31   Jaktfalk
32   Vannrikse
33   Sothøne
34   Boltit
35   Kanadalo
36   Tundralo
37   Polarsnipe
38   Sandløper
39   Alaskasnipe
40   Tundrasnipe
41   Fjæreplytt
42   Fjellmyrløper
43   Rustsnipe
44   Kvartbekkasin
45   Dobbeltbekkasin
46   Sotsnipe
47   Polarsvømmesnipe
48   Polarjo
49   Storjo
50   Grønlandsmåke
51   Polarmåke
52   Polarlomvi
53   Alkekonge
54   Bydue
55   Tyrkerdue
56   Turteldue
57   Mongolturteldue
58   Hubro
59   Haukugle
60   Lappugle
61   Perleugle
62   Hærfugl
63   Vendehals
64   Grønnspett
65   Dvergspett
66   Fjellerke
67   Tartarpiplerke
68   Sibirpiplerke
69   Tundrapiplerke
70   Lappiplerke
71   Sitronerle
72   Vintererle
73   Blåstjert
74   Asiasvartstrupe
75   Starrsanger
76   Gresshoppesanger
77   Sumpsanger
78   Busksanger
79   Myrsanger
80   Ramasanger
81   Hauksanger
82   Lappsanger
83   Gulbrynsanger
84   Bøksanger
85   Dvergfluesnapper
86   Stjertmeis
87   Spettmeis
88   Trekryper
89   Tornskate
90   Rosenvarsler
91   Lavskrike
92   Nøttekråke
93   Kaie
94   Kornkråke
95   Rosenstær
96   Pilfink
97   Brunsisik
98   Polarsisik
99   Båndkorsnebb
100   Rosenfink
101   Konglebit
102   Kjernebiter
103   Dvergspurv
+ 1 beskyttet art