164 arter mangler
Jon Helle Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Hvitkinngås
7   Kanadagås
8   Gravand
9   Brunnakke
10   Krikkand
11   Stokkand
12   Skjeand
13   Taffeland
14   Toppand
15   Bergand
16   Ærfugl
17   Havelle
18   Svartand
19   Sjøorre
20   Kvinand
21   Lappfiskand
22   Siland
23   Laksand
24   Jerpe
25   Orrfugl
26   Storfugl
27   Vaktel
28   Smålom
29   Storlom
30   Dvergdykker
31   Toppdykker
32   Gråstrupedykker
33   Horndykker
34   Storskarv
35   Gråhegre
36   Vepsevåk
37   Glente
38   Hønsehauk
39   Spurvehauk
40   Musvåk
41   Fjellvåk
42   Fiskeørn
43   Tårnfalk
44   Dvergfalk
45   Lerkefalk
46   Vandrefalk
47   Åkerrikse
48   Sivhøne
49   Sothøne
50   Trane
51   Tjeld
52   Dverglo
53   Sandlo
54   Heilo
55   Vipe
56   Enkeltbekkasin
57   Rugde
58   Lappspove
59   Småspove
60   Storspove
61   Rødstilk
62   Gluttsnipe
63   Skogsnipe
64   Grønnstilk
65   Storjo
66   Svartehavsmåke
67   Hettemåke
68   Fiskemåke
69   Sildemåke
70   Gråmåke
71   Polarmåke
72   Svartbak
73   Krykkje
74   Makrellterne
75   Rødnebbterne
76   Lomvi
77   Alke
78   Alkekonge
79   Bydue
80   Skogdue
81   Ringdue
82   Tyrkerdue
83   Gjøk
84   Haukugle
85   Spurveugle
86   Kattugle
87   Jordugle
88   Tårnseiler
89   Vendehals
90   Gråspett
91   Grønnspett
92   Svartspett
93   Flaggspett
94   Dvergspett
95   Tretåspett
96   Sanglerke
97   Fjellerke
98   Sandsvale
99   Låvesvale
100   Taksvale
101   Trepiplerke
102   Heipiplerke
103   Gulerle
104   Sidensvans
105   Gjerdesmett
106   Jernspurv
107   Rødstrupe
108   Blåstrupe
109   Svartrødstjert
110   Rødstjert
111   Buskskvett
112   Steinskvett
113   Ringtrost
114   Svarttrost
115   Gråtrost
116   Måltrost
117   Rødvingetrost
118   Duetrost
119   Rørsanger
120   Møller
121   Bøksanger
122   Gransanger
123   Løvsanger
124   Fuglekonge
125   Svarthvit fluesnapper
126   Stjertmeis
127   Løvmeis
128   Granmeis
129   Toppmeis
130   Svartmeis
131   Blåmeis
132   Kjøttmeis
133   Spettmeis
134   Trekryper
135   Tornskate
136   Varsler
137   Nøtteskrike
138   Skjære
139   Nøttekråke
140   Kaie
141   Kråke
142   Ravn
143   Stær
144   Gråspurv
145   Pilfink
146   Bokfink
147   Bjørkefink
148   Grønnfink
149   Stillits
150   Grønnsisik
151   Tornirisk
152   Bergirisk
153   Gråsisik
154   Brunsisik
155   Polarsisik
156   Grankorsnebb
157   Furukorsnebb
158   Rosenfink
159   Konglebit
160   Dompap
161   Kjernebiter
162   Snøspurv
163   Gulspurv
164   Sivspurv