165 arter mangler
Jon Helle Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Hvitkinngås
7   Kanadagås
8   Rødhalsgås
9   Gravand
10   Brunnakke
11   Krikkand
12   Stokkand
13   Skjeand
14   Taffeland
15   Toppand
16   Bergand
17   Ærfugl
18   Havelle
19   Svartand
20   Sjøorre
21   Kvinand
22   Lappfiskand
23   Siland
24   Laksand
25   Jerpe
26   Orrfugl
27   Storfugl
28   Vaktel
29   Smålom
30   Storlom
31   Dvergdykker
32   Toppdykker
33   Gråstrupedykker
34   Horndykker
35   Storskarv
36   Gråhegre
37   Vepsevåk
38   Glente
39   Hønsehauk
40   Spurvehauk
41   Musvåk
42   Fjellvåk
43   Fiskeørn
44   Tårnfalk
45   Dvergfalk
46   Lerkefalk
47   Vandrefalk
48   Åkerrikse
49   Sivhøne
50   Sothøne
51   Trane
52   Tjeld
53   Dverglo
54   Sandlo
55   Heilo
56   Vipe
57   Enkeltbekkasin
58   Rugde
59   Lappspove
60   Småspove
61   Storspove
62   Rødstilk
63   Gluttsnipe
64   Skogsnipe
65   Grønnstilk
66   Storjo
67   Svartehavsmåke
68   Hettemåke
69   Fiskemåke
70   Sildemåke
71   Gråmåke
72   Polarmåke
73   Svartbak
74   Krykkje
75   Makrellterne
76   Rødnebbterne
77   Lomvi
78   Alke
79   Alkekonge
80   Bydue
81   Skogdue
82   Ringdue
83   Tyrkerdue
84   Gjøk
85   Haukugle
86   Spurveugle
87   Kattugle
88   Jordugle
89   Tårnseiler
90   Vendehals
91   Gråspett
92   Grønnspett
93   Svartspett
94   Flaggspett
95   Dvergspett
96   Tretåspett
97   Sanglerke
98   Fjellerke
99   Sandsvale
100   Låvesvale
101   Taksvale
102   Trepiplerke
103   Heipiplerke
104   Gulerle
105   Sidensvans
106   Gjerdesmett
107   Jernspurv
108   Rødstrupe
109   Blåstrupe
110   Svartrødstjert
111   Rødstjert
112   Buskskvett
113   Steinskvett
114   Ringtrost
115   Svarttrost
116   Gråtrost
117   Måltrost
118   Rødvingetrost
119   Duetrost
120   Rørsanger
121   Møller
122   Bøksanger
123   Gransanger
124   Løvsanger
125   Fuglekonge
126   Svarthvit fluesnapper
127   Stjertmeis
128   Løvmeis
129   Granmeis
130   Toppmeis
131   Svartmeis
132   Blåmeis
133   Kjøttmeis
134   Spettmeis
135   Trekryper
136   Tornskate
137   Varsler
138   Nøtteskrike
139   Skjære
140   Nøttekråke
141   Kaie
142   Kråke
143   Ravn
144   Stær
145   Gråspurv
146   Pilfink
147   Bokfink
148   Bjørkefink
149   Grønnfink
150   Stillits
151   Grønnsisik
152   Tornirisk
153   Bergirisk
154   Gråsisik
155   Brunsisik
156   Polarsisik
157   Grankorsnebb
158   Furukorsnebb
159   Rosenfink
160   Konglebit
161   Dompap
162   Kjernebiter
163   Snøspurv
164   Gulspurv
165   Sivspurv