19 arter mangler
Odd Rygh Nordbytjernet 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Hvitkinngås
2   Spurvehauk
3   Fiskemåke
4   Makrellterne
5   Ringdue
6   Tårnseiler
7   Sandsvale
8   Jernspurv
9   Gulsanger
10   Tornsanger
11   Munk
12   Løvsanger
13   Fuglekonge
14   Kråke
15   Gråspurv
16   Grønnsisik
17   Tornirisk
18   Dompap
19   Kjernebiter