109 arter mangler
Odd Rygh Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sangsvane
2   Gravand
3   Krikkand
4   Skjeand
5   Taffeland
6   Bergand
7   Ærfugl
8   Havelle
9   Svartand
10   Sjøorre
11   Lappfiskand
12   Siland
13   Jerpe
14   Orrfugl
15   Storfugl
16   Vaktel
17   Smålom
18   Storlom
19   Dvergdykker
20   Gråstrupedykker
21   Horndykker
22   Gråhegre
23   Vepsevåk
24   Glente
25   Myrhauk
26   Musvåk
27   Fjellvåk
28   Fiskeørn
29   Tårnfalk
30   Dvergfalk
31   Lerkefalk
32   Vandrefalk
33   Trane
34   Tjeld
35   Dverglo
36   Sandlo
37   Heilo
38   Vipe
39   Enkeltbekkasin
40   Rugde
41   Lappspove
42   Småspove
43   Storspove
44   Rødstilk
45   Gluttsnipe
46   Skogsnipe
47   Grønnstilk
48   Strandsnipe
49   Storjo
50   Svartehavsmåke
51   Svartbak
52   Krykkje
53   Makrellterne
54   Rødnebbterne
55   Lomvi
56   Alke
57   Alkekonge
58   Skogdue
59   Tyrkerdue
60   Gjøk
61   Haukugle
62   Spurveugle
63   Kattugle
64   Jordugle
65   Tårnseiler
66   Vendehals
67   Gråspett
68   Tretåspett
69   Sanglerke
70   Fjellerke
71   Sandsvale
72   Taksvale
73   Trepiplerke
74   Heipiplerke
75   Gulerle
76   Vintererle
77   Linerle
78   Blåstrupe
79   Svartrødstjert
80   Rødstjert
81   Buskskvett
82   Steinskvett
83   Ringtrost
84   Måltrost
85   Duetrost
86   Gresshoppesanger
87   Elvesanger
88   Busksanger
89   Myrsanger
90   Rørsanger
91   Gulsanger
92   Møller
93   Tornsanger
94   Bøksanger
95   Fuglekonge
96   Gråfluesnapper
97   Svarthvit fluesnapper
98   Stjertmeis
99   Løvmeis
100   Tornskate
101   Varsler
102   Ravn
103   Tornirisk
104   Bergirisk
105   Polarsisik
106   Grankorsnebb
107   Furukorsnebb
108   Rosenfink
109   Snøspurv