108 arter mangler
Odd Rygh Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Sangsvane
2   Gravand
3   Krikkand
4   Skjeand
5   Taffeland
6   Bergand
7   Ærfugl
8   Havelle
9   Svartand
10   Sjøorre
11   Lappfiskand
12   Siland
13   Jerpe
14   Orrfugl
15   Storfugl
16   Vaktel
17   Smålom
18   Storlom
19   Dvergdykker
20   Gråstrupedykker
21   Horndykker
22   Gråhegre
23   Vepsevåk
24   Glente
25   Musvåk
26   Fjellvåk
27   Fiskeørn
28   Tårnfalk
29   Dvergfalk
30   Lerkefalk
31   Vandrefalk
32   Trane
33   Tjeld
34   Dverglo
35   Sandlo
36   Heilo
37   Vipe
38   Enkeltbekkasin
39   Rugde
40   Lappspove
41   Småspove
42   Storspove
43   Rødstilk
44   Gluttsnipe
45   Skogsnipe
46   Grønnstilk
47   Strandsnipe
48   Storjo
49   Svartehavsmåke
50   Svartbak
51   Krykkje
52   Makrellterne
53   Rødnebbterne
54   Lomvi
55   Alke
56   Alkekonge
57   Skogdue
58   Tyrkerdue
59   Gjøk
60   Haukugle
61   Spurveugle
62   Kattugle
63   Jordugle
64   Tårnseiler
65   Vendehals
66   Gråspett
67   Tretåspett
68   Sanglerke
69   Fjellerke
70   Sandsvale
71   Taksvale
72   Trepiplerke
73   Heipiplerke
74   Gulerle
75   Vintererle
76   Linerle
77   Blåstrupe
78   Svartrødstjert
79   Rødstjert
80   Buskskvett
81   Steinskvett
82   Ringtrost
83   Måltrost
84   Duetrost
85   Gresshoppesanger
86   Elvesanger
87   Busksanger
88   Myrsanger
89   Rørsanger
90   Gulsanger
91   Møller
92   Tornsanger
93   Bøksanger
94   Fuglekonge
95   Gråfluesnapper
96   Svarthvit fluesnapper
97   Stjertmeis
98   Løvmeis
99   Tornskate
100   Varsler
101   Ravn
102   Tornirisk
103   Bergirisk
104   Polarsisik
105   Grankorsnebb
106   Furukorsnebb
107   Rosenfink
108   Snøspurv