100 arter mangler
Sigmund Tveiten Vest-Agder 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Sædgås
3   Ringgås
4   Hvitkinngås
5   Mandarinand
6   Snadderand
7   Knekkand
8   Skjeand
9   Praktærfugl
10   Stellerand
11   Vaktel
12   Toppdykker
13   Gulnebblire
14   Grålire
15   Havlire
16   Havsvale
17   Stormsvale
18   Toppskarv
19   Rørdrum
20   Egretthegre
21   Vepsevåk
22   Svartglente
23   Glente
24   Steppehauk
25   Fjellvåk
26   Jaktfalk
27   Myrrikse
28   Åkerrikse
29   Dverglo
30   Boltit
31   Sibirlo
32   Dvergsnipe
33   Temmincksnipe
34   Alaskasnipe
35   Tundrasnipe
36   Fjæreplytt
37   Brushane
38   Dobbeltbekkasin
39   Småspove
40   Sotsnipe
41   Svømmesnipe
42   Polarsvømmesnipe
43   Polarjo
44   Tyvjo
45   Fjelljo
46   Svartehavsmåke
47   Dvergmåke
48   Gulbeinmåke
49   Grønlandsmåke
50   Krykkje
51   Sandterne
52   Rovterne
53   Splitterne
54   Rødnebbterne
55   Dvergterne
56   Svartterne
57   Lomvi
58   Teist
59   Lunde
60   Turteldue
61   Hornugle
62   Perleugle
63   Nattravn
64   Isfugl
65   Bieter
66   Hærfugl
67   Vendehals
68   Gråspett
69   Tretåspett
70   Dverglerke
71   Trelerke
72   Tartarpiplerke
73   Lappiplerke
74   Vannpiplerke
75   Myrpiplerke
76   Sitronerle
77   Nattergal
78   Blåstrupe
79   Svartrødstjert
80   Rødstjert
81   Gresshoppesanger
82   Busksanger
83   Gulsanger
84   Hauksanger
85   Gulbrynsanger
86   Dvergfluesnapper
87   Skjeggmeis
88   Varsler
89   Rosenstær
90   Gulirisk
91   Stillits
92   Polarsisik
93   Båndkorsnebb
94   Grankorsnebb
95   Konglebit
96   Lappspurv
97   Snøspurv
98   Hortulan
99   Dvergspurv
100   Kornspurv