101 arter mangler
Sigmund Tveiten Vest-Agder 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Sædgås
3   Ringgås
4   Hvitkinngås
5   Mandarinand
6   Snadderand
7   Knekkand
8   Skjeand
9   Praktærfugl
10   Stellerand
11   Vaktel
12   Toppdykker
13   Gulnebblire
14   Grålire
15   Havlire
16   Havsvale
17   Stormsvale
18   Toppskarv
19   Rørdrum
20   Egretthegre
21   Vepsevåk
22   Svartglente
23   Glente
24   Steppehauk
25   Fjellvåk
26   Jaktfalk
27   Myrrikse
28   Åkerrikse
29   Dverglo
30   Boltit
31   Sibirlo
32   Dvergsnipe
33   Temmincksnipe
34   Alaskasnipe
35   Tundrasnipe
36   Fjæreplytt
37   Brushane
38   Dobbeltbekkasin
39   Småspove
40   Sotsnipe
41   Svømmesnipe
42   Polarsvømmesnipe
43   Polarjo
44   Tyvjo
45   Fjelljo
46   Svartehavsmåke
47   Dvergmåke
48   Sabinemåke
49   Gulbeinmåke
50   Grønlandsmåke
51   Krykkje
52   Sandterne
53   Rovterne
54   Splitterne
55   Rødnebbterne
56   Dvergterne
57   Svartterne
58   Lomvi
59   Teist
60   Lunde
61   Turteldue
62   Hornugle
63   Perleugle
64   Nattravn
65   Isfugl
66   Bieter
67   Hærfugl
68   Vendehals
69   Gråspett
70   Tretåspett
71   Dverglerke
72   Trelerke
73   Tartarpiplerke
74   Lappiplerke
75   Vannpiplerke
76   Myrpiplerke
77   Sitronerle
78   Nattergal
79   Blåstrupe
80   Svartrødstjert
81   Rødstjert
82   Gresshoppesanger
83   Busksanger
84   Gulsanger
85   Hauksanger
86   Gulbrynsanger
87   Dvergfluesnapper
88   Skjeggmeis
89   Varsler
90   Rosenstær
91   Gulirisk
92   Stillits
93   Polarsisik
94   Båndkorsnebb
95   Grankorsnebb
96   Konglebit
97   Lappspurv
98   Snøspurv
99   Hortulan
100   Dvergspurv
101   Kornspurv