153 arter mangler
Trond Berg Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Kanadagås
7   Gravand
8   Krikkand
9   Skjeand
10   Taffeland
11   Bergand
12   Ærfugl
13   Havelle
14   Svartand
15   Sjøorre
16   Kvinand
17   Lappfiskand
18   Siland
19   Laksand
20   Jerpe
21   Orrfugl
22   Storfugl
23   Vaktel
24   Smålom
25   Storlom
26   Dvergdykker
27   Gråstrupedykker
28   Horndykker
29   Storskarv
30   Gråhegre
31   Vepsevåk
32   Glente
33   Hønsehauk
34   Musvåk
35   Fjellvåk
36   Fiskeørn
37   Tårnfalk
38   Dvergfalk
39   Lerkefalk
40   Vandrefalk
41   Åkerrikse
42   Sothøne
43   Trane
44   Tjeld
45   Dverglo
46   Sandlo
47   Heilo
48   Vipe
49   Enkeltbekkasin
50   Rugde
51   Lappspove
52   Småspove
53   Storspove
54   Rødstilk
55   Gluttsnipe
56   Skogsnipe
57   Storjo
58   Svartehavsmåke
59   Hettemåke
60   Sildemåke
61   Polarmåke
62   Svartbak
63   Krykkje
64   Makrellterne
65   Rødnebbterne
66   Lomvi
67   Alke
68   Alkekonge
69   Bydue
70   Skogdue
71   Ringdue
72   Tyrkerdue
73   Gjøk
74   Haukugle
75   Spurveugle
76   Kattugle
77   Jordugle
78   Tårnseiler
79   Vendehals
80   Gråspett
81   Grønnspett
82   Svartspett
83   Dvergspett
84   Tretåspett
85   Sanglerke
86   Fjellerke
87   Sandsvale
88   Låvesvale
89   Trepiplerke
90   Gulerle
91   Vintererle
92   Linerle
93   Sidensvans
94   Fossekall
95   Gjerdesmett
96   Jernspurv
97   Rødstrupe
98   Blåstrupe
99   Svartrødstjert
100   Rødstjert
101   Buskskvett
102   Steinskvett
103   Ringtrost
104   Svarttrost
105   Gråtrost
106   Måltrost
107   Rødvingetrost
108   Duetrost
109   Gresshoppesanger
110   Elvesanger
111   Busksanger
112   Myrsanger
113   Rørsanger
114   Gulsanger
115   Møller
116   Hagesanger
117   Bøksanger
118   Gransanger
119   Fuglekonge
120   Gråfluesnapper
121   Svarthvit fluesnapper
122   Stjertmeis
123   Løvmeis
124   Granmeis
125   Toppmeis
126   Svartmeis
127   Spettmeis
128   Trekryper
129   Tornskate
130   Varsler
131   Nøtteskrike
132   Nøttekråke
133   Ravn
134   Stær
135   Pilfink
136   Bokfink
137   Bjørkefink
138   Grønnfink
139   Stillits
140   Grønnsisik
141   Tornirisk
142   Bergirisk
143   Gråsisik
144   Brunsisik
145   Polarsisik
146   Grankorsnebb
147   Furukorsnebb
148   Rosenfink
149   Konglebit
150   Dompap
151   Kjernebiter
152   Snøspurv
153   Gulspurv