154 arter mangler
Trond Berg Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Kanadagås
7   Gravand
8   Krikkand
9   Skjeand
10   Taffeland
11   Bergand
12   Ærfugl
13   Havelle
14   Svartand
15   Sjøorre
16   Kvinand
17   Lappfiskand
18   Siland
19   Laksand
20   Jerpe
21   Orrfugl
22   Storfugl
23   Vaktel
24   Smålom
25   Storlom
26   Dvergdykker
27   Gråstrupedykker
28   Horndykker
29   Storskarv
30   Gråhegre
31   Vepsevåk
32   Glente
33   Myrhauk
34   Hønsehauk
35   Musvåk
36   Fjellvåk
37   Fiskeørn
38   Tårnfalk
39   Dvergfalk
40   Lerkefalk
41   Vandrefalk
42   Åkerrikse
43   Sothøne
44   Trane
45   Tjeld
46   Dverglo
47   Sandlo
48   Heilo
49   Vipe
50   Enkeltbekkasin
51   Rugde
52   Lappspove
53   Småspove
54   Storspove
55   Rødstilk
56   Gluttsnipe
57   Skogsnipe
58   Storjo
59   Svartehavsmåke
60   Hettemåke
61   Sildemåke
62   Polarmåke
63   Svartbak
64   Krykkje
65   Makrellterne
66   Rødnebbterne
67   Lomvi
68   Alke
69   Alkekonge
70   Bydue
71   Skogdue
72   Ringdue
73   Tyrkerdue
74   Gjøk
75   Haukugle
76   Spurveugle
77   Kattugle
78   Jordugle
79   Tårnseiler
80   Vendehals
81   Gråspett
82   Grønnspett
83   Svartspett
84   Dvergspett
85   Tretåspett
86   Sanglerke
87   Fjellerke
88   Sandsvale
89   Låvesvale
90   Trepiplerke
91   Gulerle
92   Vintererle
93   Linerle
94   Sidensvans
95   Fossekall
96   Gjerdesmett
97   Jernspurv
98   Rødstrupe
99   Blåstrupe
100   Svartrødstjert
101   Rødstjert
102   Buskskvett
103   Steinskvett
104   Ringtrost
105   Svarttrost
106   Gråtrost
107   Måltrost
108   Rødvingetrost
109   Duetrost
110   Gresshoppesanger
111   Elvesanger
112   Busksanger
113   Myrsanger
114   Rørsanger
115   Gulsanger
116   Møller
117   Hagesanger
118   Bøksanger
119   Gransanger
120   Fuglekonge
121   Gråfluesnapper
122   Svarthvit fluesnapper
123   Stjertmeis
124   Løvmeis
125   Granmeis
126   Toppmeis
127   Svartmeis
128   Spettmeis
129   Trekryper
130   Tornskate
131   Varsler
132   Nøtteskrike
133   Nøttekråke
134   Ravn
135   Stær
136   Pilfink
137   Bokfink
138   Bjørkefink
139   Grønnfink
140   Stillits
141   Grønnsisik
142   Tornirisk
143   Bergirisk
144   Gråsisik
145   Brunsisik
146   Polarsisik
147   Grankorsnebb
148   Furukorsnebb
149   Rosenfink
150   Konglebit
151   Dompap
152   Kjernebiter
153   Snøspurv
154   Gulspurv