120 arter mangler
Arve Dyresen Østfold 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Ringgås
2   Rødhalsgås
3   Mandarinand
4   Amerikakrikkand
5   Knekkand
6   Skjeand
7   Bergand
8   Havelle
9   Lappfiskand
10   Jerpe
11   Orrfugl
12   Storfugl
13   Islom
14   Dvergdykker
15   Havhest
16   Gulnebblire
17   Grålire
18   Havlire
19   Balearlire
20   Havsule
21   Toppskarv
22   Egretthegre
23   Glente
24   Havørn
25   Steppehauk
26   Spurvehauk
27   Storskrikørn
28   Kongeørn
29   Aftenfalk
30   Lerkefalk
31   Jaktfalk
32   Sivhøne
33   Tundralo
34   Polarsnipe
35   Sandløper
36   Dvergsnipe
37   Temmincksnipe
38   Tundrasnipe
39   Fjæreplytt
40   Myrsnipe
41   Fjellmyrløper
42   Kvartbekkasin
43   Dobbeltbekkasin
44   Svarthalespove
45   Sotsnipe
46   Steinvender
47   Svømmesnipe
48   Polarsvømmesnipe
49   Tyvjo
50   Fjelljo
51   Svartehavsmåke
52   Sabinemåke
53   Kaspimåke
54   Gulbeinmåke
55   Grønlandsmåke
56   Polarmåke
57   Krykkje
58   Sandterne
59   Rovterne
60   Splitterne
61   Rødnebbterne
62   Polarlomvi
63   Alke
64   Teist
65   Alkekonge
66   Lunde
67   Bydue
68   Tyrkerdue
69   Hubro
70   Haukugle
71   Spurveugle
72   Kattugle
73   Lappugle
74   Perleugle
75   Tårnseiler
76   Isfugl
77   Hærfugl
78   Gråspett
79   Tretåspett
80   Fjellerke
81   Sandsvale
82   Tartarpiplerke
83   Lappiplerke
84   Gulerle
85   Vintererle
86   Sidensvans
87   Fossekall
88   Jernspurv
89   Blåstrupe
90   Svartstrupe
91   Middelhavssteinskvett
92   Duetrost
93   Gresshoppesanger
94   Busksanger
95   Gulsanger
96   Fuglekonge
97   Gråfluesnapper
98   Dvergfluesnapper
99   Svarthvit fluesnapper
100   Stjertmeis
101   Trekryper
102   Pirol
103   Tornskate
104   Nøttekråke
105   Kornkråke
106   Rosenstær
107   Gråspurv
108   Bjørkefink
109   Gulirisk
110   Bergirisk
111   Gråsisik
112   Brunsisik
113   Polarsisik
114   Grankorsnebb
115   Furukorsnebb
116   Rosenfink
117   Konglebit
118   Lappspurv
119   Hortulan
120   Dvergspurv