117 arter mangler
Arve Dyresen Østfold 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Ringgås
2   Mandarinand
3   Amerikakrikkand
4   Knekkand
5   Skjeand
6   Bergand
7   Havelle
8   Lappfiskand
9   Jerpe
10   Orrfugl
11   Storfugl
12   Islom
13   Dvergdykker
14   Havhest
15   Grålire
16   Havlire
17   Balearlire
18   Havsule
19   Toppskarv
20   Egretthegre
21   Glente
22   Havørn
23   Steppehauk
24   Spurvehauk
25   Storskrikørn
26   Kongeørn
27   Aftenfalk
28   Lerkefalk
29   Jaktfalk
30   Sivhøne
31   Tundralo
32   Polarsnipe
33   Sandløper
34   Dvergsnipe
35   Temmincksnipe
36   Tundrasnipe
37   Fjæreplytt
38   Myrsnipe
39   Fjellmyrløper
40   Kvartbekkasin
41   Dobbeltbekkasin
42   Svarthalespove
43   Sotsnipe
44   Steinvender
45   Svømmesnipe
46   Polarsvømmesnipe
47   Tyvjo
48   Fjelljo
49   Svartehavsmåke
50   Sabinemåke
51   Kaspimåke
52   Grønlandsmåke
53   Polarmåke
54   Krykkje
55   Sandterne
56   Rovterne
57   Splitterne
58   Rødnebbterne
59   Polarlomvi
60   Alke
61   Teist
62   Alkekonge
63   Lunde
64   Bydue
65   Tyrkerdue
66   Hubro
67   Haukugle
68   Spurveugle
69   Kattugle
70   Lappugle
71   Perleugle
72   Tårnseiler
73   Isfugl
74   Hærfugl
75   Gråspett
76   Tretåspett
77   Fjellerke
78   Sandsvale
79   Tartarpiplerke
80   Lappiplerke
81   Gulerle
82   Vintererle
83   Sidensvans
84   Fossekall
85   Jernspurv
86   Blåstrupe
87   Svartstrupe
88   Middelhavssteinskvett
89   Duetrost
90   Gresshoppesanger
91   Busksanger
92   Gulsanger
93   Fuglekonge
94   Gråfluesnapper
95   Dvergfluesnapper
96   Svarthvit fluesnapper
97   Stjertmeis
98   Trekryper
99   Pirol
100   Tornskate
101   Nøttekråke
102   Kornkråke
103   Rosenstær
104   Gråspurv
105   Bjørkefink
106   Gulirisk
107   Bergirisk
108   Gråsisik
109   Brunsisik
110   Polarsisik
111   Grankorsnebb
112   Furukorsnebb
113   Rosenfink
114   Konglebit
115   Lappspurv
116   Hortulan
117   Dvergspurv