118 arter mangler
Arve Dyresen Østfold 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Ringgås
2   Mandarinand
3   Amerikakrikkand
4   Knekkand
5   Skjeand
6   Bergand
7   Havelle
8   Lappfiskand
9   Jerpe
10   Orrfugl
11   Storfugl
12   Islom
13   Dvergdykker
14   Havhest
15   Grålire
16   Havlire
17   Balearlire
18   Havsule
19   Toppskarv
20   Egretthegre
21   Glente
22   Havørn
23   Steppehauk
24   Spurvehauk
25   Storskrikørn
26   Kongeørn
27   Aftenfalk
28   Lerkefalk
29   Jaktfalk
30   Sivhøne
31   Tundralo
32   Polarsnipe
33   Sandløper
34   Dvergsnipe
35   Temmincksnipe
36   Tundrasnipe
37   Fjæreplytt
38   Myrsnipe
39   Fjellmyrløper
40   Kvartbekkasin
41   Dobbeltbekkasin
42   Svarthalespove
43   Sotsnipe
44   Steinvender
45   Svømmesnipe
46   Polarsvømmesnipe
47   Tyvjo
48   Fjelljo
49   Svartehavsmåke
50   Sabinemåke
51   Kaspimåke
52   Gulbeinmåke
53   Grønlandsmåke
54   Polarmåke
55   Krykkje
56   Sandterne
57   Rovterne
58   Splitterne
59   Rødnebbterne
60   Polarlomvi
61   Alke
62   Teist
63   Alkekonge
64   Lunde
65   Bydue
66   Tyrkerdue
67   Hubro
68   Haukugle
69   Spurveugle
70   Kattugle
71   Lappugle
72   Perleugle
73   Tårnseiler
74   Isfugl
75   Hærfugl
76   Gråspett
77   Tretåspett
78   Fjellerke
79   Sandsvale
80   Tartarpiplerke
81   Lappiplerke
82   Gulerle
83   Vintererle
84   Sidensvans
85   Fossekall
86   Jernspurv
87   Blåstrupe
88   Svartstrupe
89   Middelhavssteinskvett
90   Duetrost
91   Gresshoppesanger
92   Busksanger
93   Gulsanger
94   Fuglekonge
95   Gråfluesnapper
96   Dvergfluesnapper
97   Svarthvit fluesnapper
98   Stjertmeis
99   Trekryper
100   Pirol
101   Tornskate
102   Nøttekråke
103   Kornkråke
104   Rosenstær
105   Gråspurv
106   Bjørkefink
107   Gulirisk
108   Bergirisk
109   Gråsisik
110   Brunsisik
111   Polarsisik
112   Grankorsnebb
113   Furukorsnebb
114   Rosenfink
115   Konglebit
116   Lappspurv
117   Hortulan
118   Dvergspurv