119 arter mangler
Arve Dyresen Østfold 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Ringgås
2   Rødhalsgås
3   Mandarinand
4   Amerikakrikkand
5   Knekkand
6   Skjeand
7   Bergand
8   Havelle
9   Lappfiskand
10   Jerpe
11   Orrfugl
12   Storfugl
13   Islom
14   Dvergdykker
15   Havhest
16   Grålire
17   Havlire
18   Balearlire
19   Havsule
20   Toppskarv
21   Egretthegre
22   Glente
23   Havørn
24   Steppehauk
25   Spurvehauk
26   Storskrikørn
27   Kongeørn
28   Aftenfalk
29   Lerkefalk
30   Jaktfalk
31   Sivhøne
32   Tundralo
33   Polarsnipe
34   Sandløper
35   Dvergsnipe
36   Temmincksnipe
37   Tundrasnipe
38   Fjæreplytt
39   Myrsnipe
40   Fjellmyrløper
41   Kvartbekkasin
42   Dobbeltbekkasin
43   Svarthalespove
44   Sotsnipe
45   Steinvender
46   Svømmesnipe
47   Polarsvømmesnipe
48   Tyvjo
49   Fjelljo
50   Svartehavsmåke
51   Sabinemåke
52   Kaspimåke
53   Gulbeinmåke
54   Grønlandsmåke
55   Polarmåke
56   Krykkje
57   Sandterne
58   Rovterne
59   Splitterne
60   Rødnebbterne
61   Polarlomvi
62   Alke
63   Teist
64   Alkekonge
65   Lunde
66   Bydue
67   Tyrkerdue
68   Hubro
69   Haukugle
70   Spurveugle
71   Kattugle
72   Lappugle
73   Perleugle
74   Tårnseiler
75   Isfugl
76   Hærfugl
77   Gråspett
78   Tretåspett
79   Fjellerke
80   Sandsvale
81   Tartarpiplerke
82   Lappiplerke
83   Gulerle
84   Vintererle
85   Sidensvans
86   Fossekall
87   Jernspurv
88   Blåstrupe
89   Svartstrupe
90   Middelhavssteinskvett
91   Duetrost
92   Gresshoppesanger
93   Busksanger
94   Gulsanger
95   Fuglekonge
96   Gråfluesnapper
97   Dvergfluesnapper
98   Svarthvit fluesnapper
99   Stjertmeis
100   Trekryper
101   Pirol
102   Tornskate
103   Nøttekråke
104   Kornkråke
105   Rosenstær
106   Gråspurv
107   Bjørkefink
108   Gulirisk
109   Bergirisk
110   Gråsisik
111   Brunsisik
112   Polarsisik
113   Grankorsnebb
114   Furukorsnebb
115   Rosenfink
116   Konglebit
117   Lappspurv
118   Hortulan
119   Dvergspurv