171 arter mangler
Heiko Liebel Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Hvitkinngås
7   Kanadagås
8   Brunnakke
9   Krikkand
10   Stokkand
11   Skjeand
12   Taffeland
13   Toppand
14   Bergand
15   Ærfugl
16   Havelle
17   Svartand
18   Sjøorre
19   Kvinand
20   Lappfiskand
21   Laksand
22   Jerpe
23   Orrfugl
24   Storfugl
25   Vaktel
26   Smålom
27   Storlom
28   Dvergdykker
29   Toppdykker
30   Gråstrupedykker
31   Horndykker
32   Storskarv
33   Gråhegre
34   Vepsevåk
35   Glente
36   Myrhauk
37   Hønsehauk
38   Spurvehauk
39   Musvåk
40   Fjellvåk
41   Fiskeørn
42   Tårnfalk
43   Dvergfalk
44   Lerkefalk
45   Vandrefalk
46   Åkerrikse
47   Sivhøne
48   Sothøne
49   Trane
50   Tjeld
51   Dverglo
52   Sandlo
53   Heilo
54   Vipe
55   Enkeltbekkasin
56   Rugde
57   Lappspove
58   Småspove
59   Storspove
60   Rødstilk
61   Gluttsnipe
62   Skogsnipe
63   Grønnstilk
64   Strandsnipe
65   Storjo
66   Svartehavsmåke
67   Fiskemåke
68   Gråmåke
69   Polarmåke
70   Svartbak
71   Krykkje
72   Makrellterne
73   Rødnebbterne
74   Alkekonge
75   Bydue
76   Skogdue
77   Ringdue
78   Tyrkerdue
79   Gjøk
80   Haukugle
81   Spurveugle
82   Kattugle
83   Jordugle
84   Tårnseiler
85   Vendehals
86   Gråspett
87   Grønnspett
88   Svartspett
89   Flaggspett
90   Dvergspett
91   Tretåspett
92   Sanglerke
93   Fjellerke
94   Sandsvale
95   Låvesvale
96   Taksvale
97   Trepiplerke
98   Heipiplerke
99   Gulerle
100   Vintererle
101   Sidensvans
102   Fossekall
103   Gjerdesmett
104   Jernspurv
105   Rødstrupe
106   Blåstrupe
107   Svartrødstjert
108   Rødstjert
109   Buskskvett
110   Steinskvett
111   Ringtrost
112   Svarttrost
113   Gråtrost
114   Måltrost
115   Rødvingetrost
116   Duetrost
117   Gresshoppesanger
118   Elvesanger
119   Busksanger
120   Myrsanger
121   Rørsanger
122   Gulsanger
123   Møller
124   Tornsanger
125   Hagesanger
126   Munk
127   Bøksanger
128   Gransanger
129   Løvsanger
130   Fuglekonge
131   Gråfluesnapper
132   Svarthvit fluesnapper
133   Stjertmeis
134   Løvmeis
135   Granmeis
136   Toppmeis
137   Svartmeis
138   Blåmeis
139   Kjøttmeis
140   Spettmeis
141   Trekryper
142   Tornskate
143   Varsler
144   Nøtteskrike
145   Skjære
146   Nøttekråke
147   Kaie
148   Kråke
149   Ravn
150   Stær
151   Gråspurv
152   Pilfink
153   Bokfink
154   Bjørkefink
155   Grønnfink
156   Stillits
157   Grønnsisik
158   Tornirisk
159   Bergirisk
160   Gråsisik
161   Brunsisik
162   Polarsisik
163   Grankorsnebb
164   Furukorsnebb
165   Rosenfink
166   Konglebit
167   Dompap
168   Kjernebiter
169   Snøspurv
170   Gulspurv
171   Sivspurv