170 arter mangler
Heiko Liebel Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Hvitkinngås
7   Kanadagås
8   Brunnakke
9   Krikkand
10   Stokkand
11   Skjeand
12   Taffeland
13   Toppand
14   Bergand
15   Ærfugl
16   Havelle
17   Svartand
18   Sjøorre
19   Kvinand
20   Lappfiskand
21   Laksand
22   Jerpe
23   Orrfugl
24   Storfugl
25   Vaktel
26   Smålom
27   Storlom
28   Dvergdykker
29   Toppdykker
30   Gråstrupedykker
31   Horndykker
32   Storskarv
33   Gråhegre
34   Vepsevåk
35   Glente
36   Hønsehauk
37   Spurvehauk
38   Musvåk
39   Fjellvåk
40   Fiskeørn
41   Tårnfalk
42   Dvergfalk
43   Lerkefalk
44   Vandrefalk
45   Åkerrikse
46   Sivhøne
47   Sothøne
48   Trane
49   Tjeld
50   Dverglo
51   Sandlo
52   Heilo
53   Vipe
54   Enkeltbekkasin
55   Rugde
56   Lappspove
57   Småspove
58   Storspove
59   Rødstilk
60   Gluttsnipe
61   Skogsnipe
62   Grønnstilk
63   Strandsnipe
64   Storjo
65   Svartehavsmåke
66   Fiskemåke
67   Gråmåke
68   Polarmåke
69   Svartbak
70   Krykkje
71   Makrellterne
72   Rødnebbterne
73   Alkekonge
74   Bydue
75   Skogdue
76   Ringdue
77   Tyrkerdue
78   Gjøk
79   Haukugle
80   Spurveugle
81   Kattugle
82   Jordugle
83   Tårnseiler
84   Vendehals
85   Gråspett
86   Grønnspett
87   Svartspett
88   Flaggspett
89   Dvergspett
90   Tretåspett
91   Sanglerke
92   Fjellerke
93   Sandsvale
94   Låvesvale
95   Taksvale
96   Trepiplerke
97   Heipiplerke
98   Gulerle
99   Vintererle
100   Sidensvans
101   Fossekall
102   Gjerdesmett
103   Jernspurv
104   Rødstrupe
105   Blåstrupe
106   Svartrødstjert
107   Rødstjert
108   Buskskvett
109   Steinskvett
110   Ringtrost
111   Svarttrost
112   Gråtrost
113   Måltrost
114   Rødvingetrost
115   Duetrost
116   Gresshoppesanger
117   Elvesanger
118   Busksanger
119   Myrsanger
120   Rørsanger
121   Gulsanger
122   Møller
123   Tornsanger
124   Hagesanger
125   Munk
126   Bøksanger
127   Gransanger
128   Løvsanger
129   Fuglekonge
130   Gråfluesnapper
131   Svarthvit fluesnapper
132   Stjertmeis
133   Løvmeis
134   Granmeis
135   Toppmeis
136   Svartmeis
137   Blåmeis
138   Kjøttmeis
139   Spettmeis
140   Trekryper
141   Tornskate
142   Varsler
143   Nøtteskrike
144   Skjære
145   Nøttekråke
146   Kaie
147   Kråke
148   Ravn
149   Stær
150   Gråspurv
151   Pilfink
152   Bokfink
153   Bjørkefink
154   Grønnfink
155   Stillits
156   Grønnsisik
157   Tornirisk
158   Bergirisk
159   Gråsisik
160   Brunsisik
161   Polarsisik
162   Grankorsnebb
163   Furukorsnebb
164   Rosenfink
165   Konglebit
166   Dompap
167   Kjernebiter
168   Snøspurv
169   Gulspurv
170   Sivspurv