67 arter mangler
Egil Frantzen Hordaland 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Mandarinand
2   Snadderand
3   Taffeland
4   Lirype
5   Orrfugl
6   Storfugl
7   Vaktel
8   Sivhauk
9   Myrhauk
10   Fjellvåk
11   Kongeørn
12   Fiskeørn
13   Tårnfalk
14   Dvergfalk
15   Jaktfalk
16   Vannrikse
17   Sivhøne
18   Sothøne
19   Trane
20   Boltit
21   Fjæreplytt
22   Dobbeltbekkasin
23   Rugde
24   Svømmesnipe
25   Svartehavsmåke
26   Dvergmåke
27   Ringnebbmåke
28   Kaspimåke
29   Grønlandsmåke
30   Polarmåke
31   Rødnebbterne
32   Alkekonge
33   Bydue
34   Skogdue
35   Turteldue
36   Haukugle
37   Spurveugle
38   Kattugle
39   Hornugle
40   Jordugle
41   Perleugle
42   Fjellerke
43   Tartarpiplerke
44   Sibirpiplerke
45   Vintererle
46   Blåstrupe
47   Svartrødstjert
48   Duetrost
49   Myrsanger
50   Hauksanger
51   Gulbrynsanger
52   Bøksanger
53   Stjertmeis
54   Trekryper
55   Varsler
56   Kornkråke
57   Pilfink
58   Gråsisik
59   Polarsisik
60   Båndkorsnebb
61   Furukorsnebb
62   Rosenfink
63   Konglebit
64   Dompap
65   Kjernebiter
66   Gulspurv
67   Hortulan