68 arter mangler
Egil Frantzen Hordaland 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Mandarinand
2   Snadderand
3   Taffeland
4   Lirype
5   Orrfugl
6   Storfugl
7   Vaktel
8   Sivhauk
9   Myrhauk
10   Fjellvåk
11   Kongeørn
12   Fiskeørn
13   Tårnfalk
14   Dvergfalk
15   Jaktfalk
16   Vannrikse
17   Sivhøne
18   Sothøne
19   Trane
20   Boltit
21   Fjæreplytt
22   Dobbeltbekkasin
23   Rugde
24   Svømmesnipe
25   Svartehavsmåke
26   Dvergmåke
27   Ringnebbmåke
28   Kaspimåke
29   Grønlandsmåke
30   Polarmåke
31   Rødnebbterne
32   Alkekonge
33   Bydue
34   Skogdue
35   Turteldue
36   Haukugle
37   Spurveugle
38   Kattugle
39   Hornugle
40   Jordugle
41   Perleugle
42   Tretåspett
43   Fjellerke
44   Tartarpiplerke
45   Sibirpiplerke
46   Vintererle
47   Blåstrupe
48   Svartrødstjert
49   Duetrost
50   Myrsanger
51   Hauksanger
52   Gulbrynsanger
53   Bøksanger
54   Stjertmeis
55   Trekryper
56   Varsler
57   Kornkråke
58   Pilfink
59   Gråsisik
60   Polarsisik
61   Båndkorsnebb
62   Furukorsnebb
63   Rosenfink
64   Konglebit
65   Dompap
66   Kjernebiter
67   Gulspurv
68   Hortulan