66 arter mangler
Egil Frantzen Hordaland 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Mandarinand
2   Snadderand
3   Taffeland
4   Lirype
5   Orrfugl
6   Storfugl
7   Vaktel
8   Sivhauk
9   Myrhauk
10   Fjellvåk
11   Kongeørn
12   Fiskeørn
13   Tårnfalk
14   Dvergfalk
15   Jaktfalk
16   Vannrikse
17   Sivhøne
18   Sothøne
19   Trane
20   Boltit
21   Fjæreplytt
22   Dobbeltbekkasin
23   Rugde
24   Svømmesnipe
25   Svartehavsmåke
26   Dvergmåke
27   Ringnebbmåke
28   Grønlandsmåke
29   Polarmåke
30   Rødnebbterne
31   Alkekonge
32   Bydue
33   Skogdue
34   Turteldue
35   Haukugle
36   Spurveugle
37   Kattugle
38   Hornugle
39   Jordugle
40   Perleugle
41   Fjellerke
42   Tartarpiplerke
43   Sibirpiplerke
44   Vintererle
45   Blåstrupe
46   Svartrødstjert
47   Duetrost
48   Myrsanger
49   Hauksanger
50   Gulbrynsanger
51   Bøksanger
52   Stjertmeis
53   Trekryper
54   Varsler
55   Kornkråke
56   Pilfink
57   Gråsisik
58   Polarsisik
59   Båndkorsnebb
60   Furukorsnebb
61   Rosenfink
62   Konglebit
63   Dompap
64   Kjernebiter
65   Gulspurv
66   Hortulan