170 arter mangler
Per Ole Syvertsen Oslo 2012
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Sangsvane
3   Sædgås
4   Kortnebbgås
5   Grågås
6   Hvitkinngås
7   Kanadagås
8   Gravand
9   Brunnakke
10   Krikkand
11   Stokkand
12   Skjeand
13   Taffeland
14   Toppand
15   Bergand
16   Ærfugl
17   Havelle
18   Svartand
19   Sjøorre
20   Kvinand
21   Lappfiskand
22   Siland
23   Laksand
24   Jerpe
25   Orrfugl
26   Storfugl
27   Vaktel
28   Smålom
29   Storlom
30   Dvergdykker
31   Toppdykker
32   Gråstrupedykker
33   Horndykker
34   Storskarv
35   Gråhegre
36   Vepsevåk
37   Glente
38   Hønsehauk
39   Musvåk
40   Fjellvåk
41   Fiskeørn
42   Tårnfalk
43   Dvergfalk
44   Lerkefalk
45   Vandrefalk
46   Åkerrikse
47   Sivhøne
48   Sothøne
49   Trane
50   Tjeld
51   Dverglo
52   Sandlo
53   Heilo
54   Vipe
55   Enkeltbekkasin
56   Rugde
57   Lappspove
58   Småspove
59   Storspove
60   Rødstilk
61   Gluttsnipe
62   Skogsnipe
63   Grønnstilk
64   Strandsnipe
65   Storjo
66   Sildemåke
67   Gråmåke
68   Polarmåke
69   Svartbak
70   Krykkje
71   Makrellterne
72   Rødnebbterne
73   Lomvi
74   Alke
75   Alkekonge
76   Bydue
77   Skogdue
78   Ringdue
79   Gjøk
80   Haukugle
81   Kattugle
82   Jordugle
83   Tårnseiler
84   Vendehals
85   Gråspett
86   Grønnspett
87   Svartspett
88   Dvergspett
89   Tretåspett
90   Sanglerke
91   Fjellerke
92   Sandsvale
93   Låvesvale
94   Taksvale
95   Trepiplerke
96   Heipiplerke
97   Gulerle
98   Vintererle
99   Linerle
100   Sidensvans
101   Fossekall
102   Gjerdesmett
103   Jernspurv
104   Rødstrupe
105   Blåstrupe
106   Svartrødstjert
107   Rødstjert
108   Buskskvett
109   Steinskvett
110   Ringtrost
111   Svarttrost
112   Gråtrost
113   Måltrost
114   Rødvingetrost
115   Duetrost
116   Gresshoppesanger
117   Elvesanger
118   Busksanger
119   Myrsanger
120   Rørsanger
121   Gulsanger
122   Møller
123   Tornsanger
124   Hagesanger
125   Munk
126   Bøksanger
127   Gransanger
128   Løvsanger
129   Fuglekonge
130   Gråfluesnapper
131   Svarthvit fluesnapper
132   Stjertmeis
133   Løvmeis
134   Granmeis
135   Toppmeis
136   Svartmeis
137   Blåmeis
138   Kjøttmeis
139   Spettmeis
140   Trekryper
141   Tornskate
142   Varsler
143   Nøtteskrike
144   Skjære
145   Nøttekråke
146   Kaie
147   Kråke
148   Ravn
149   Stær
150   Gråspurv
151   Pilfink
152   Bokfink
153   Bjørkefink
154   Grønnfink
155   Stillits
156   Grønnsisik
157   Tornirisk
158   Bergirisk
159   Gråsisik
160   Brunsisik
161   Polarsisik
162   Grankorsnebb
163   Furukorsnebb
164   Rosenfink
165   Konglebit
166   Dompap
167   Kjernebiter
168   Snøspurv
169   Gulspurv
170   Sivspurv