100 arter mangler
Per Kristensen Finnmark 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Knoppsvane
2   Kortnebbgås
3   Tundragås
4   Dverggås
5   Ringgås
6   Kanadagås
7   Rustand
8   Snadderand
9   Knekkand
10   Taffeland
11   Ringand
12   Praktærfugl
13   Stellerand
14   Sjøorre
15   Knoppsjøorre
16   Jerpe
17   Fjellrype
18   Gulnebblom
19   Gråstrupedykker
20   Horndykker
21   Havsvale
22   Stormsvale
23   Egretthegre
24   Gråhegre
25   Svartglente
26   Sivhauk
27   Steppehauk
28   Hønsehauk
29   Spurvehauk
30   Musvåk
31   Kongeørn
32   Jaktfalk
33   Vandrefalk
34   Sivhøne
35   Sothøne
36   Trane
37   Dverglo
38   Hvitbrystlo
39   Tundralo
40   Vipe
41   Alaskasnipe
42   Tundrasnipe
43   Kvartbekkasin
44   Svarthalespove
45   Gulbeinsnipe
46   Tereksnipe
47   Sabinemåke
48   Sildemåke
49   Grønlandsmåke
50   Gråvingemåke
51   Alkekonge
52   Skogdue
53   Ringdue
54   Snøugle
55   Haukugle
56   Spurveugle
57   Hornugle
58   Perleugle
59   Bieter
60   Hærfugl
61   Vendehals
62   Svartspett
63   Flaggspett
64   Dvergspett
65   Tretåspett
66   Sanglerke
67   Trepiplerke
68   Skjærpiplerke
69   Fossekall
70   Jernspurv
71   Rødstrupe
72   Blåstjert
73   Buskskvett
74   Svartstrupe
75   Ringtrost
76   Svarttrost
77   Sivsanger
78   Hagesanger
79   Munk
80   Lappsanger
81   Bøksanger
82   Fuglekonge
83   Stjertmeis
84   Trekryper
85   Pirol
86   Tornskate
87   Varsler
88   Nøtteskrike
89   Kaie
90   Stær
91   Rosenstær
92   Pilfink
93   Bokfink
94   Båndkorsnebb
95   Grankorsnebb
96   Furukorsnebb
97   Konglebit
98   Vierspurv
99   Dvergspurv
+ 1 beskyttet art