127 arter mangler
Anders Hangård 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Knoppsjøorre
12   Stivhaleand
13   Jerpe
14   Lirype
15   Orrfugl
16   Gulnebblom
17   Ringnebbdykker
18   Svarthalsdykker
19   Gulnebblire
20   Grålire
21   Havlire
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Svartstork
26   Stork
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Steppehauk
31   Enghauk
32   Storskrikørn
33   Aftenfalk
34   Jaktfalk
35   Myrrikse
36   Åkerrikse
37   Avosett
38   Triel
39   Hvitbrystlo
40   Ørkenlo
41   Rødbrystlo
42   Boltit
43   Kanadalo
44   Sibirlo
45   Sandsnipe
46   Rødstrupesnipe
47   Bonapartesnipe
48   Alaskasnipe
49   Fjellmyrløper
50   Rustsnipe
51   Dobbeltbekkasin
52   Langnebbekkasinsnipe
53   Damsnipe
54   Gulbeinsnipe
55   Tereksnipe
56   Hvithalesvømmesnipe
57   Svartehavsmåke
58   Franklinmåke
59   Kanadahettemåke
60   Ringnebbmåke
61   Kaspimåke
62   Gulbeinmåke
63   Gråvingemåke
64   Rosenmåke
65   Ismåke
66   Dvergterne
67   Svartterne
68   Hvitvingesvartterne
69   Turteldue
70   Mongolturteldue
71   Hubro
72   Snøugle
73   Slagugle
74   Gråseiler
75   Isfugl
76   Bieter
77   Hærfugl
78   Hvitryggspett
79   Dverglerke
80   Klippesvale
81   Amursvale
82   Sibirpiplerke
83   Tundrapiplerke
84   Vannpiplerke
85   Myrpiplerke
86   Sitronerle
87   Sibirjernspurv
88   Sørnattergal
89   Svartstrupe
90   Asiasvartstrupe
91   Isabellasteinskvett
92   Svartstrupesteinskvett
93   Ørkensteinskvett
94   Steintrost
95   Sibirtrost
96   Svartstrupetrost
97   Starrsanger
98   Stripesanger
99   Sumpsanger
100   Åkersanger
101   Trostesanger
102   Bleksanger
103   Tartarsanger
104   Ramasanger
105   Rødstrupesanger
106   Svarthodesanger
107   Østsanger
108   Fuglekongesanger
109   Blekbrynsanger
110   Viersanger
111   Brunsanger
112   Eikesanger
113   Bøksanger
114   Rødtoppfuglekonge
115   Dvergfluesnapper
116   Pirol
117   Rosenvarsler
118   Rødhodevarsler
119   Rosenstær
120   Rosenfink
121   Hvithodespurv
122   Hortulan
123   Rødbrystspurv
124   Vierspurv
125   Dvergspurv
126   Svarthodespurv
127   Kornspurv