129 arter mangler
Anders Hangård 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Rødhodeand
9   Ringand
10   Hvitøyeand
11   Purpurhodeand
12   Knoppsjøorre
13   Stivhaleand
14   Jerpe
15   Lirype
16   Orrfugl
17   Gulnebblom
18   Ringnebbdykker
19   Svarthalsdykker
20   Gulnebblire
21   Grålire
22   Havlire
23   Rørdrum
24   Kuhegre
25   Silkehegre
26   Svartstork
27   Stork
28   Svartglente
29   Glente
30   Åtselgribb
31   Steppehauk
32   Enghauk
33   Storskrikørn
34   Aftenfalk
35   Jaktfalk
36   Myrrikse
37   Åkerrikse
38   Avosett
39   Triel
40   Hvitbrystlo
41   Ørkenlo
42   Rødbrystlo
43   Boltit
44   Kanadalo
45   Sibirlo
46   Sandsnipe
47   Rødstrupesnipe
48   Bonapartesnipe
49   Alaskasnipe
50   Fjellmyrløper
51   Rustsnipe
52   Dobbeltbekkasin
53   Langnebbekkasinsnipe
54   Damsnipe
55   Gulbeinsnipe
56   Tereksnipe
57   Hvithalesvømmesnipe
58   Svartehavsmåke
59   Franklinmåke
60   Kanadahettemåke
61   Ringnebbmåke
62   Kaspimåke
63   Gulbeinmåke
64   Gråvingemåke
65   Rosenmåke
66   Ismåke
67   Dvergterne
68   Svartterne
69   Hvitvingesvartterne
70   Turteldue
71   Mongolturteldue
72   Hubro
73   Snøugle
74   Slagugle
75   Gråseiler
76   Isfugl
77   Bieter
78   Hærfugl
79   Hvitryggspett
80   Dverglerke
81   Klippesvale
82   Amursvale
83   Sibirpiplerke
84   Tundrapiplerke
85   Vannpiplerke
86   Myrpiplerke
87   Sitronerle
88   Sibirjernspurv
89   Sørnattergal
90   Svartstrupe
91   Asiasvartstrupe
92   Isabellasteinskvett
93   Svartstrupesteinskvett
94   Ørkensteinskvett
95   Steintrost
96   Sibirtrost
97   Svartstrupetrost
98   Starrsanger
99   Stripesanger
100   Sumpsanger
101   Åkersanger
102   Trostesanger
103   Bleksanger
104   Tartarsanger
105   Ramasanger
106   Rødstrupesanger
107   Svarthodesanger
108   Østsanger
109   Fuglekongesanger
110   Blekbrynsanger
111   Viersanger
112   Brunsanger
113   Eikesanger
114   Bøksanger
115   Rødtoppfuglekonge
116   Dvergfluesnapper
117   Pirol
118   Rosenvarsler
119   Rødhodevarsler
120   Rosenstær
121   Rosenfink
122   Hvithodespurv
123   Hortulan
124   Rødbrystspurv
125   Rustspurv
126   Vierspurv
127   Dvergspurv
128   Svarthodespurv
129   Kornspurv