126 arter mangler
Anders Hangård 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Knoppsjøorre
12   Stivhaleand
13   Jerpe
14   Lirype
15   Orrfugl
16   Gulnebblom
17   Ringnebbdykker
18   Svarthalsdykker
19   Gulnebblire
20   Grålire
21   Havlire
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Svartstork
26   Stork
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Steppehauk
31   Enghauk
32   Storskrikørn
33   Aftenfalk
34   Jaktfalk
35   Myrrikse
36   Åkerrikse
37   Avosett
38   Triel
39   Hvitbrystlo
40   Ørkenlo
41   Rødbrystlo
42   Boltit
43   Kanadalo
44   Sibirlo
45   Sandsnipe
46   Rødstrupesnipe
47   Bonapartesnipe
48   Alaskasnipe
49   Fjellmyrløper
50   Rustsnipe
51   Dobbeltbekkasin
52   Langnebbekkasinsnipe
53   Damsnipe
54   Gulbeinsnipe
55   Tereksnipe
56   Hvithalesvømmesnipe
57   Svartehavsmåke
58   Franklinmåke
59   Kanadahettemåke
60   Ringnebbmåke
61   Kaspimåke
62   Gulbeinmåke
63   Gråvingemåke
64   Rosenmåke
65   Ismåke
66   Dvergterne
67   Svartterne
68   Hvitvingesvartterne
69   Turteldue
70   Hubro
71   Snøugle
72   Slagugle
73   Gråseiler
74   Isfugl
75   Bieter
76   Hærfugl
77   Hvitryggspett
78   Dverglerke
79   Klippesvale
80   Amursvale
81   Sibirpiplerke
82   Tundrapiplerke
83   Vannpiplerke
84   Myrpiplerke
85   Sitronerle
86   Sibirjernspurv
87   Sørnattergal
88   Svartstrupe
89   Asiasvartstrupe
90   Isabellasteinskvett
91   Svartstrupesteinskvett
92   Ørkensteinskvett
93   Steintrost
94   Sibirtrost
95   Svartstrupetrost
96   Starrsanger
97   Stripesanger
98   Sumpsanger
99   Åkersanger
100   Trostesanger
101   Bleksanger
102   Tartarsanger
103   Ramasanger
104   Rødstrupesanger
105   Svarthodesanger
106   Østsanger
107   Fuglekongesanger
108   Blekbrynsanger
109   Viersanger
110   Brunsanger
111   Eikesanger
112   Bøksanger
113   Rødtoppfuglekonge
114   Dvergfluesnapper
115   Pirol
116   Rosenvarsler
117   Rødhodevarsler
118   Rosenstær
119   Rosenfink
120   Hvithodespurv
121   Hortulan
122   Rødbrystspurv
123   Vierspurv
124   Dvergspurv
125   Svarthodespurv
126   Kornspurv