125 arter mangler
Anders Hangård 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Knoppsjøorre
12   Stivhaleand
13   Jerpe
14   Lirype
15   Orrfugl
16   Gulnebblom
17   Ringnebbdykker
18   Svarthalsdykker
19   Gulnebblire
20   Grålire
21   Havlire
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Svartstork
26   Stork
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Steppehauk
31   Enghauk
32   Storskrikørn
33   Aftenfalk
34   Jaktfalk
35   Myrrikse
36   Åkerrikse
37   Avosett
38   Triel
39   Hvitbrystlo
40   Ørkenlo
41   Rødbrystlo
42   Boltit
43   Kanadalo
44   Sibirlo
45   Sandsnipe
46   Rødstrupesnipe
47   Bonapartesnipe
48   Alaskasnipe
49   Fjellmyrløper
50   Rustsnipe
51   Dobbeltbekkasin
52   Langnebbekkasinsnipe
53   Damsnipe
54   Gulbeinsnipe
55   Tereksnipe
56   Hvithalesvømmesnipe
57   Svartehavsmåke
58   Franklinmåke
59   Kanadahettemåke
60   Ringnebbmåke
61   Kaspimåke
62   Gulbeinmåke
63   Gråvingemåke
64   Rosenmåke
65   Ismåke
66   Dvergterne
67   Svartterne
68   Hvitvingesvartterne
69   Turteldue
70   Hubro
71   Snøugle
72   Slagugle
73   Gråseiler
74   Isfugl
75   Bieter
76   Hærfugl
77   Hvitryggspett
78   Dverglerke
79   Klippesvale
80   Amursvale
81   Sibirpiplerke
82   Vannpiplerke
83   Myrpiplerke
84   Sitronerle
85   Sibirjernspurv
86   Sørnattergal
87   Svartstrupe
88   Asiasvartstrupe
89   Isabellasteinskvett
90   Svartstrupesteinskvett
91   Ørkensteinskvett
92   Steintrost
93   Sibirtrost
94   Svartstrupetrost
95   Starrsanger
96   Stripesanger
97   Sumpsanger
98   Åkersanger
99   Trostesanger
100   Bleksanger
101   Tartarsanger
102   Ramasanger
103   Rødstrupesanger
104   Svarthodesanger
105   Østsanger
106   Fuglekongesanger
107   Blekbrynsanger
108   Viersanger
109   Brunsanger
110   Eikesanger
111   Bøksanger
112   Rødtoppfuglekonge
113   Dvergfluesnapper
114   Pirol
115   Rosenvarsler
116   Rødhodevarsler
117   Rosenstær
118   Rosenfink
119   Hvithodespurv
120   Hortulan
121   Rødbrystspurv
122   Vierspurv
123   Dvergspurv
124   Svarthodespurv
125   Kornspurv