9 arter mangler
Julian Bell Skogsøy 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Havsvale
2   Sandløper
3   Tundrasnipe
4   Gluttsnipe
5   Skogsnipe
6   Gråspett
7   Taksvale
8   Gransanger
9   Gråspurv