10 arter mangler
Julian Bell Skogsøy 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Havsvale
2   Sandløper
3   Tundrasnipe
4   Gluttsnipe
5   Skogsnipe
6   Splitterne
7   Gråspett
8   Taksvale
9   Gransanger
10   Gråspurv