131 arter mangler
Jonas Langbråten 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Praktærfugl
12   Stellerand
13   Brilleand
14   Knoppsjøorre
15   Stivhaleand
16   Lirype
17   Fjellrype
18   Ringnebbdykker
19   Svarthalsdykker
20   Gulnebblire
21   Stormsvale
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Egretthegre
26   Svartstork
27   Stork
28   Skjestork
29   Svartglente
30   Glente
31   Åtselgribb
32   Steppehauk
33   Enghauk
34   Storskrikørn
35   Aftenfalk
36   Jaktfalk
37   Avosett
38   Triel
39   Hvitbrystlo
40   Ørkenlo
41   Rødbrystlo
42   Kanadalo
43   Sibirlo
44   Tundralo
45   Sandløper
46   Rødstrupesnipe
47   Bonapartesnipe
48   Alaskasnipe
49   Fjæreplytt
50   Rustsnipe
51   Kvartbekkasin
52   Dobbeltbekkasin
53   Langnebbekkasinsnipe
54   Damsnipe
55   Gulbeinsnipe
56   Tereksnipe
57   Hvithalesvømmesnipe
58   Svømmesnipe
59   Polarsvømmesnipe
60   Polarjo
61   Fjelljo
62   Franklinmåke
63   Sabinemåke
64   Kanadahettemåke
65   Kaspimåke
66   Gulbeinmåke
67   Grønlandsmåke
68   Gråvingemåke
69   Rosenmåke
70   Ismåke
71   Rovterne
72   Splitterne
73   Dvergterne
74   Svartterne
75   Hvitvingesvartterne
76   Polarlomvi
77   Turteldue
78   Mongolturteldue
79   Snøugle
80   Nattravn
81   Gråseiler
82   Isfugl
83   Bieter
84   Hærfugl
85   Hvitryggspett
86   Tretåspett
87   Dverglerke
88   Fjellerke
89   Amursvale
90   Mongolpiplerke
91   Tundrapiplerke
92   Lappiplerke
93   Vannpiplerke
94   Myrpiplerke
95   Sibirjernspurv
96   Sørnattergal
97   Blåstjert
98   Asiasvartstrupe
99   Isabellasteinskvett
100   Svartstrupesteinskvett
101   Ørkensteinskvett
102   Steintrost
103   Sibirtrost
104   Ringtrost
105   Svartstrupetrost
106   Starrsanger
107   Stripesanger
108   Åkersanger
109   Trostesanger
110   Bleksanger
111   Tartarsanger
112   Ramasanger
113   Rødstrupesanger
114   Svarthodesanger
115   Østsanger
116   Lappsanger
117   Fuglekongesanger
118   Blekbrynsanger
119   Brunsanger
120   Rødtoppfuglekonge
121   Lappmeis
122   Rosenvarsler
123   Rødhodevarsler
124   Rosenstær
125   Snøspurv
126   Hvithodespurv
127   Hortulan
128   Rødbrystspurv
129   Vierspurv
130   Svarthodespurv
131   Kornspurv