133 arter mangler
Jonas Langbråten 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Rødhodeand
9   Ringand
10   Hvitøyeand
11   Purpurhodeand
12   Praktærfugl
13   Stellerand
14   Brilleand
15   Knoppsjøorre
16   Stivhaleand
17   Lirype
18   Fjellrype
19   Ringnebbdykker
20   Svarthalsdykker
21   Gulnebblire
22   Stormsvale
23   Rørdrum
24   Kuhegre
25   Silkehegre
26   Egretthegre
27   Svartstork
28   Stork
29   Skjestork
30   Svartglente
31   Glente
32   Åtselgribb
33   Steppehauk
34   Enghauk
35   Storskrikørn
36   Aftenfalk
37   Jaktfalk
38   Avosett
39   Triel
40   Hvitbrystlo
41   Ørkenlo
42   Rødbrystlo
43   Kanadalo
44   Sibirlo
45   Tundralo
46   Sandløper
47   Rødstrupesnipe
48   Bonapartesnipe
49   Alaskasnipe
50   Fjæreplytt
51   Rustsnipe
52   Kvartbekkasin
53   Dobbeltbekkasin
54   Langnebbekkasinsnipe
55   Damsnipe
56   Gulbeinsnipe
57   Tereksnipe
58   Hvithalesvømmesnipe
59   Svømmesnipe
60   Polarsvømmesnipe
61   Polarjo
62   Fjelljo
63   Franklinmåke
64   Sabinemåke
65   Kanadahettemåke
66   Kaspimåke
67   Gulbeinmåke
68   Grønlandsmåke
69   Gråvingemåke
70   Rosenmåke
71   Ismåke
72   Rovterne
73   Splitterne
74   Dvergterne
75   Svartterne
76   Hvitvingesvartterne
77   Polarlomvi
78   Turteldue
79   Mongolturteldue
80   Snøugle
81   Nattravn
82   Gråseiler
83   Isfugl
84   Bieter
85   Hærfugl
86   Hvitryggspett
87   Tretåspett
88   Dverglerke
89   Fjellerke
90   Amursvale
91   Mongolpiplerke
92   Tundrapiplerke
93   Lappiplerke
94   Vannpiplerke
95   Myrpiplerke
96   Sibirjernspurv
97   Sørnattergal
98   Blåstjert
99   Asiasvartstrupe
100   Isabellasteinskvett
101   Svartstrupesteinskvett
102   Ørkensteinskvett
103   Steintrost
104   Sibirtrost
105   Ringtrost
106   Svartstrupetrost
107   Starrsanger
108   Stripesanger
109   Åkersanger
110   Trostesanger
111   Bleksanger
112   Tartarsanger
113   Ramasanger
114   Rødstrupesanger
115   Svarthodesanger
116   Østsanger
117   Lappsanger
118   Fuglekongesanger
119   Blekbrynsanger
120   Brunsanger
121   Rødtoppfuglekonge
122   Lappmeis
123   Rosenvarsler
124   Rødhodevarsler
125   Rosenstær
126   Snøspurv
127   Hvithodespurv
128   Hortulan
129   Rødbrystspurv
130   Rustspurv
131   Vierspurv
132   Svarthodespurv
133   Kornspurv