129 arter mangler
Jonas Langbråten 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dvergsvane
2   Dverggås
3   Rødhalsgås
4   Rustand
5   Mandarinand
6   Amerikablesand
7   Amerikakrikkand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Praktærfugl
12   Stellerand
13   Brilleand
14   Knoppsjøorre
15   Stivhaleand
16   Lirype
17   Fjellrype
18   Ringnebbdykker
19   Svarthalsdykker
20   Gulnebblire
21   Stormsvale
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Egretthegre
26   Svartstork
27   Stork
28   Skjestork
29   Svartglente
30   Glente
31   Åtselgribb
32   Steppehauk
33   Enghauk
34   Storskrikørn
35   Aftenfalk
36   Jaktfalk
37   Avosett
38   Triel
39   Hvitbrystlo
40   Ørkenlo
41   Rødbrystlo
42   Kanadalo
43   Sibirlo
44   Tundralo
45   Sandløper
46   Rødstrupesnipe
47   Bonapartesnipe
48   Alaskasnipe
49   Fjæreplytt
50   Rustsnipe
51   Kvartbekkasin
52   Dobbeltbekkasin
53   Langnebbekkasinsnipe
54   Damsnipe
55   Gulbeinsnipe
56   Tereksnipe
57   Hvithalesvømmesnipe
58   Svømmesnipe
59   Polarsvømmesnipe
60   Polarjo
61   Fjelljo
62   Franklinmåke
63   Sabinemåke
64   Kanadahettemåke
65   Kaspimåke
66   Gulbeinmåke
67   Grønlandsmåke
68   Gråvingemåke
69   Rosenmåke
70   Ismåke
71   Rovterne
72   Splitterne
73   Dvergterne
74   Svartterne
75   Hvitvingesvartterne
76   Polarlomvi
77   Turteldue
78   Snøugle
79   Nattravn
80   Gråseiler
81   Isfugl
82   Bieter
83   Hærfugl
84   Hvitryggspett
85   Tretåspett
86   Dverglerke
87   Fjellerke
88   Amursvale
89   Mongolpiplerke
90   Lappiplerke
91   Vannpiplerke
92   Myrpiplerke
93   Sibirjernspurv
94   Sørnattergal
95   Blåstjert
96   Asiasvartstrupe
97   Isabellasteinskvett
98   Svartstrupesteinskvett
99   Ørkensteinskvett
100   Steintrost
101   Sibirtrost
102   Ringtrost
103   Svartstrupetrost
104   Starrsanger
105   Stripesanger
106   Åkersanger
107   Trostesanger
108   Bleksanger
109   Tartarsanger
110   Ramasanger
111   Rødstrupesanger
112   Svarthodesanger
113   Østsanger
114   Lappsanger
115   Fuglekongesanger
116   Blekbrynsanger
117   Brunsanger
118   Rødtoppfuglekonge
119   Lappmeis
120   Rosenvarsler
121   Rødhodevarsler
122   Rosenstær
123   Snøspurv
124   Hvithodespurv
125   Hortulan
126   Rødbrystspurv
127   Vierspurv
128   Svarthodespurv
129   Kornspurv