128 arter mangler
Tor Olsen 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Rustand
4   Mandarinand
5   Amerikakrikkand
6   Rødfotand
7   Ringand
8   Hvitøyeand
9   Purpurhodeand
10   Stivhaleand
11   Jerpe
12   Orrfugl
13   Storfugl
14   Gulnebblom
15   Ringnebbdykker
16   Svarthalsdykker
17   Gulnebblire
18   Grålire
19   Havlire
20   Havsvale
21   Rørdrum
22   Kuhegre
23   Silkehegre
24   Svartstork
25   Stork
26   Skjestork
27   Vepsevåk
28   Svartglente
29   Glente
30   Åtselgribb
31   Storskrikørn
32   Kongeørn
33   Aftenfalk
34   Vannrikse
35   Myrrikse
36   Åkerrikse
37   Avosett
38   Triel
39   Dverglo
40   Rødbrystlo
41   Kanadalo
42   Sibirlo
43   Sandsnipe
44   Rødstrupesnipe
45   Bonapartesnipe
46   Alaskasnipe
47   Rustsnipe
48   Dobbeltbekkasin
49   Langnebbekkasinsnipe
50   Damsnipe
51   Gulbeinsnipe
52   Hvithalesvømmesnipe
53   Polarsvømmesnipe
54   Svartehavsmåke
55   Franklinmåke
56   Sabinemåke
57   Kanadahettemåke
58   Ringnebbmåke
59   Kaspimåke
60   Gulbeinmåke
61   Gråvingemåke
62   Rosenmåke
63   Ismåke
64   Rovterne
65   Dvergterne
66   Hvitvingesvartterne
67   Turteldue
68   Mongolturteldue
69   Hubro
70   Snøugle
71   Slagugle
72   Lappugle
73   Nattravn
74   Gråseiler
75   Isfugl
76   Bieter
77   Hærfugl
78   Gråspett
79   Hvitryggspett
80   Dverglerke
81   Klippesvale
82   Amursvale
83   Mongolpiplerke
84   Markpiplerke
85   Sibirpiplerke
86   Tundrapiplerke
87   Vannpiplerke
88   Myrpiplerke
89   Sibirjernspurv
90   Nattergal
91   Sørnattergal
92   Asiasvartstrupe
93   Isabellasteinskvett
94   Steintrost
95   Sibirtrost
96   Ringtrost
97   Svartstrupetrost
98   Starrsanger
99   Stripesanger
100   Elvesanger
101   Sumpsanger
102   Åkersanger
103   Busksanger
104   Myrsanger
105   Trostesanger
106   Tartarsanger
107   Ramasanger
108   Rødstrupesanger
109   Svarthodesanger
110   Østsanger
111   Fuglekongesanger
112   Blekbrynsanger
113   Viersanger
114   Brunsanger
115   Eikesanger
116   Rødtoppfuglekonge
117   Dvergfluesnapper
118   Skjeggmeis
119   Pirol
120   Rosenvarsler
121   Rødhodevarsler
122   Nøttekråke
123   Furukorsnebb
124   Hvithodespurv
125   Hortulan
126   Vierspurv
127   Svarthodespurv
128   Kornspurv