130 arter mangler
Tor Olsen 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Rustand
4   Mandarinand
5   Amerikakrikkand
6   Rødfotand
7   Rødhodeand
8   Ringand
9   Hvitøyeand
10   Purpurhodeand
11   Stivhaleand
12   Jerpe
13   Orrfugl
14   Storfugl
15   Gulnebblom
16   Ringnebbdykker
17   Svarthalsdykker
18   Gulnebblire
19   Grålire
20   Havlire
21   Havsvale
22   Rørdrum
23   Kuhegre
24   Silkehegre
25   Svartstork
26   Stork
27   Skjestork
28   Vepsevåk
29   Svartglente
30   Glente
31   Åtselgribb
32   Storskrikørn
33   Kongeørn
34   Aftenfalk
35   Vannrikse
36   Myrrikse
37   Åkerrikse
38   Avosett
39   Triel
40   Dverglo
41   Rødbrystlo
42   Kanadalo
43   Sibirlo
44   Sandsnipe
45   Rødstrupesnipe
46   Bonapartesnipe
47   Alaskasnipe
48   Rustsnipe
49   Dobbeltbekkasin
50   Langnebbekkasinsnipe
51   Damsnipe
52   Gulbeinsnipe
53   Hvithalesvømmesnipe
54   Polarsvømmesnipe
55   Svartehavsmåke
56   Franklinmåke
57   Sabinemåke
58   Kanadahettemåke
59   Ringnebbmåke
60   Kaspimåke
61   Gulbeinmåke
62   Gråvingemåke
63   Rosenmåke
64   Ismåke
65   Rovterne
66   Dvergterne
67   Hvitvingesvartterne
68   Turteldue
69   Mongolturteldue
70   Hubro
71   Snøugle
72   Slagugle
73   Lappugle
74   Nattravn
75   Gråseiler
76   Isfugl
77   Bieter
78   Hærfugl
79   Gråspett
80   Hvitryggspett
81   Dverglerke
82   Klippesvale
83   Amursvale
84   Mongolpiplerke
85   Markpiplerke
86   Sibirpiplerke
87   Tundrapiplerke
88   Vannpiplerke
89   Myrpiplerke
90   Sibirjernspurv
91   Nattergal
92   Sørnattergal
93   Asiasvartstrupe
94   Isabellasteinskvett
95   Steintrost
96   Sibirtrost
97   Ringtrost
98   Svartstrupetrost
99   Starrsanger
100   Stripesanger
101   Elvesanger
102   Sumpsanger
103   Åkersanger
104   Busksanger
105   Myrsanger
106   Trostesanger
107   Tartarsanger
108   Ramasanger
109   Rødstrupesanger
110   Svarthodesanger
111   Østsanger
112   Fuglekongesanger
113   Blekbrynsanger
114   Viersanger
115   Brunsanger
116   Eikesanger
117   Rødtoppfuglekonge
118   Dvergfluesnapper
119   Skjeggmeis
120   Pirol
121   Rosenvarsler
122   Rødhodevarsler
123   Nøttekråke
124   Furukorsnebb
125   Hvithodespurv
126   Hortulan
127   Rustspurv
128   Vierspurv
129   Svarthodespurv
130   Kornspurv