126 arter mangler
Tor Olsen 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Rustand
4   Mandarinand
5   Amerikakrikkand
6   Ringand
7   Hvitøyeand
8   Purpurhodeand
9   Stivhaleand
10   Jerpe
11   Orrfugl
12   Storfugl
13   Gulnebblom
14   Ringnebbdykker
15   Svarthalsdykker
16   Gulnebblire
17   Grålire
18   Havlire
19   Havsvale
20   Rørdrum
21   Kuhegre
22   Silkehegre
23   Svartstork
24   Stork
25   Skjestork
26   Vepsevåk
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Storskrikørn
31   Kongeørn
32   Aftenfalk
33   Vannrikse
34   Myrrikse
35   Åkerrikse
36   Avosett
37   Triel
38   Dverglo
39   Rødbrystlo
40   Kanadalo
41   Sibirlo
42   Sandsnipe
43   Rødstrupesnipe
44   Bonapartesnipe
45   Alaskasnipe
46   Rustsnipe
47   Dobbeltbekkasin
48   Langnebbekkasinsnipe
49   Damsnipe
50   Gulbeinsnipe
51   Hvithalesvømmesnipe
52   Polarsvømmesnipe
53   Svartehavsmåke
54   Franklinmåke
55   Sabinemåke
56   Kanadahettemåke
57   Ringnebbmåke
58   Kaspimåke
59   Gulbeinmåke
60   Gråvingemåke
61   Rosenmåke
62   Ismåke
63   Rovterne
64   Dvergterne
65   Hvitvingesvartterne
66   Turteldue
67   Hubro
68   Snøugle
69   Slagugle
70   Lappugle
71   Nattravn
72   Gråseiler
73   Isfugl
74   Bieter
75   Hærfugl
76   Gråspett
77   Hvitryggspett
78   Dverglerke
79   Klippesvale
80   Amursvale
81   Mongolpiplerke
82   Markpiplerke
83   Sibirpiplerke
84   Tundrapiplerke
85   Vannpiplerke
86   Myrpiplerke
87   Sibirjernspurv
88   Nattergal
89   Sørnattergal
90   Asiasvartstrupe
91   Isabellasteinskvett
92   Steintrost
93   Sibirtrost
94   Ringtrost
95   Svartstrupetrost
96   Starrsanger
97   Stripesanger
98   Elvesanger
99   Sumpsanger
100   Åkersanger
101   Busksanger
102   Myrsanger
103   Trostesanger
104   Tartarsanger
105   Ramasanger
106   Rødstrupesanger
107   Svarthodesanger
108   Østsanger
109   Fuglekongesanger
110   Blekbrynsanger
111   Viersanger
112   Brunsanger
113   Eikesanger
114   Rødtoppfuglekonge
115   Dvergfluesnapper
116   Skjeggmeis
117   Pirol
118   Rosenvarsler
119   Rødhodevarsler
120   Nøttekråke
121   Furukorsnebb
122   Hvithodespurv
123   Hortulan
124   Vierspurv
125   Svarthodespurv
126   Kornspurv