125 arter mangler
Tor Olsen 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Rustand
4   Mandarinand
5   Amerikakrikkand
6   Ringand
7   Hvitøyeand
8   Purpurhodeand
9   Stivhaleand
10   Jerpe
11   Orrfugl
12   Storfugl
13   Gulnebblom
14   Ringnebbdykker
15   Svarthalsdykker
16   Gulnebblire
17   Grålire
18   Havlire
19   Havsvale
20   Rørdrum
21   Kuhegre
22   Silkehegre
23   Svartstork
24   Stork
25   Skjestork
26   Vepsevåk
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Storskrikørn
31   Kongeørn
32   Aftenfalk
33   Vannrikse
34   Myrrikse
35   Åkerrikse
36   Avosett
37   Triel
38   Dverglo
39   Rødbrystlo
40   Kanadalo
41   Sibirlo
42   Sandsnipe
43   Rødstrupesnipe
44   Bonapartesnipe
45   Alaskasnipe
46   Rustsnipe
47   Dobbeltbekkasin
48   Langnebbekkasinsnipe
49   Damsnipe
50   Gulbeinsnipe
51   Hvithalesvømmesnipe
52   Polarsvømmesnipe
53   Svartehavsmåke
54   Franklinmåke
55   Sabinemåke
56   Kanadahettemåke
57   Ringnebbmåke
58   Kaspimåke
59   Gulbeinmåke
60   Gråvingemåke
61   Rosenmåke
62   Ismåke
63   Rovterne
64   Dvergterne
65   Hvitvingesvartterne
66   Turteldue
67   Hubro
68   Snøugle
69   Slagugle
70   Lappugle
71   Nattravn
72   Gråseiler
73   Isfugl
74   Bieter
75   Hærfugl
76   Gråspett
77   Hvitryggspett
78   Dverglerke
79   Klippesvale
80   Amursvale
81   Mongolpiplerke
82   Markpiplerke
83   Sibirpiplerke
84   Vannpiplerke
85   Myrpiplerke
86   Sibirjernspurv
87   Nattergal
88   Sørnattergal
89   Asiasvartstrupe
90   Isabellasteinskvett
91   Steintrost
92   Sibirtrost
93   Ringtrost
94   Svartstrupetrost
95   Starrsanger
96   Stripesanger
97   Elvesanger
98   Sumpsanger
99   Åkersanger
100   Busksanger
101   Myrsanger
102   Trostesanger
103   Tartarsanger
104   Ramasanger
105   Rødstrupesanger
106   Svarthodesanger
107   Østsanger
108   Fuglekongesanger
109   Blekbrynsanger
110   Viersanger
111   Brunsanger
112   Eikesanger
113   Rødtoppfuglekonge
114   Dvergfluesnapper
115   Skjeggmeis
116   Pirol
117   Rosenvarsler
118   Rødhodevarsler
119   Nøttekråke
120   Furukorsnebb
121   Hvithodespurv
122   Hortulan
123   Vierspurv
124   Svarthodespurv
125   Kornspurv