127 arter mangler
Tor Olsen 2011
Sammenlign lister
Vis ubestemte og raser
1   Dverggås
2   Rødhalsgås
3   Rustand
4   Mandarinand
5   Amerikakrikkand
6   Ringand
7   Hvitøyeand
8   Purpurhodeand
9   Stivhaleand
10   Jerpe
11   Orrfugl
12   Storfugl
13   Gulnebblom
14   Ringnebbdykker
15   Svarthalsdykker
16   Gulnebblire
17   Grålire
18   Havlire
19   Havsvale
20   Rørdrum
21   Kuhegre
22   Silkehegre
23   Svartstork
24   Stork
25   Skjestork
26   Vepsevåk
27   Svartglente
28   Glente
29   Åtselgribb
30   Storskrikørn
31   Kongeørn
32   Aftenfalk
33   Vannrikse
34   Myrrikse
35   Åkerrikse
36   Avosett
37   Triel
38   Dverglo
39   Rødbrystlo
40   Kanadalo
41   Sibirlo
42   Sandsnipe
43   Rødstrupesnipe
44   Bonapartesnipe
45   Alaskasnipe
46   Rustsnipe
47   Dobbeltbekkasin
48   Langnebbekkasinsnipe
49   Damsnipe
50   Gulbeinsnipe
51   Hvithalesvømmesnipe
52   Polarsvømmesnipe
53   Svartehavsmåke
54   Franklinmåke
55   Sabinemåke
56   Kanadahettemåke
57   Ringnebbmåke
58   Kaspimåke
59   Gulbeinmåke
60   Gråvingemåke
61   Rosenmåke
62   Ismåke
63   Rovterne
64   Dvergterne
65   Hvitvingesvartterne
66   Turteldue
67   Mongolturteldue
68   Hubro
69   Snøugle
70   Slagugle
71   Lappugle
72   Nattravn
73   Gråseiler
74   Isfugl
75   Bieter
76   Hærfugl
77   Gråspett
78   Hvitryggspett
79   Dverglerke
80   Klippesvale
81   Amursvale
82   Mongolpiplerke
83   Markpiplerke
84   Sibirpiplerke
85   Tundrapiplerke
86   Vannpiplerke
87   Myrpiplerke
88   Sibirjernspurv
89   Nattergal
90   Sørnattergal
91   Asiasvartstrupe
92   Isabellasteinskvett
93   Steintrost
94   Sibirtrost
95   Ringtrost
96   Svartstrupetrost
97   Starrsanger
98   Stripesanger
99   Elvesanger
100   Sumpsanger
101   Åkersanger
102   Busksanger
103   Myrsanger
104   Trostesanger
105   Tartarsanger
106   Ramasanger
107   Rødstrupesanger
108   Svarthodesanger
109   Østsanger
110   Fuglekongesanger
111   Blekbrynsanger
112   Viersanger
113   Brunsanger
114   Eikesanger
115   Rødtoppfuglekonge
116   Dvergfluesnapper
117   Skjeggmeis
118   Pirol
119   Rosenvarsler
120   Rødhodevarsler
121   Nøttekråke
122   Furukorsnebb
123   Hvithodespurv
124   Hortulan
125   Vierspurv
126   Svarthodespurv
127   Kornspurv