2012 vs. 2011
 
Gjelder tom. 17 apr  
2012 (19 arter)   2011 (38 arter)
- Kanadagås, underarten parvipes
Niland -
- Rustand
Gulkinnand -
Blåvingeand -
Rødhodeand -
- Hvitøyeand
Brilleærfugl -
Harlekinand -
- Knoppsjøorre
- Stivhaleand
- Ringnebbdykker
- Svarthalsdykker
Balearlire -
- Kuhegre
Purpurhegre -
- Stork
- Skjestork
- Åtselgribb
- Enghauk
Ørnvåk -
Steppeørn -
Kanadatrane -
- Triel
Amerikasandlo -
- Rødbrystlo
- Rødstrupesnipe
Spisshalesnipe -
- Langnebbekkasinsnipe
- Damsnipe
- Gulbeinsnipe
- Tereksnipe
- Hvithalesvømmesnipe
- Franklinmåke
- Kanadahettemåke
- Gråvingemåke
- Rosenmåke
Sandterne -
Mongolturteldue -
- Gråseiler
- Klippesvale
- Amursvale
- Mongolpiplerke
- Sibirjernspurv
Middelhavssteinskvett -
- Steintrost
- Sibirtrost
- Stripesanger
- Tartarsanger
- Svarthodesanger
- Brunsanger
- Eikesanger
Halsbåndfluesnapper -
Rødhalevarsler -
- Hvithodespurv
- Rødbrystspurv
Rosenbrysttykknebb -