2012 vs. 2012
Bernt-Gunnar Østerkløft Nordland
Observasjoner mangler
Gjelder tom. 18 apr