2012 vs. 2012
Erik Hjelmstad Lågendeltaet
Observasjoner mangler
Gjelder tom. 28 feb