2012 vs. 2012
Tor Egil Høgsås Oslo
Observasjoner mangler
Gjelder tom. 26 apr