2011 vs. 2012
John Grønning Rogaland
Gjelder tom. 24 apr  
2011 (32 arter)   2012 (24 arter)
- Hvitkinngås
- Amerikablesand
- Amerikakrikkand
- Knekkand
- Skjeand
- Lappfiskand
Orrfugl -
Vaktel -
Gråstrupedykker -
- Sivhauk
Steppehauk -
Fjellvåk -
- Fiskeørn
Vannrikse -
Sivhøne -
- Avosett
Dverglo -
Ørkenlo -
- Boltit
Sibirlo -
- Tundralo
- Sandsnipe
- Alaskasnipe
Fjæreplytt -
Gluttsnipe -
Grønnstilk -
- Gulbeinmåke
Polarmåke -
Splitterne -
Alkekonge -
- Haukugle
- Kattugle
- Jordugle
- Tartarpiplerke
- Nattergal
Rødstjert -
Svartstrupe -
Ørkensteinskvett -
Ringtrost -
Gresshoppesanger -
- Sivsanger
- Rørsanger
Bleksanger -
- Gulsanger
Gulbrynsanger -
- Halsbåndfluesnapper
Stjertmeis -
Granmeis -
Toppmeis -
Rosenvarsler -
Kornkråke -
Bjørkefink -
Båndkorsnebb -
- Furukorsnebb
Rosenfink -
Dompap -