2011 vs. 2012
Kjetil Bekkeli Rogaland
Gjelder tom. 19 apr  
2011 (37 arter)   2012 (23 arter)
- Amerikakrikkand
- Rødhodeand
- Purpurhodeand
- Orrfugl
- Gulnebblom
Grålire -
- Silkehegre
- Egretthegre
Steppehauk -
Enghauk -
Tårnfalk -
Myrrikse -
- Avosett
Ørkenlo -
- Sandsnipe
Rødstrupesnipe -
- Alaskasnipe
Skogsnipe -
Grønnstilk -
Hvithalesvømmesnipe -
Fjelljo -
- Gulbeinmåke
- Grønlandsmåke
Splitterne -
Makrellterne -
Svartterne -
- Skogdue
- Gjøk
- Hubro
- Haukugle
Spurveugle -
Hornugle -
Jordugle -
Perleugle -
Vendehals -
Gråspett -
- Hvitryggspett
Trelerke -
- Taksvale
Markpiplerke -
- Myrpiplerke
Blåstrupe -
Asiasvartstrupe -
- Svartstrupesteinskvett
Gresshoppesanger -
Sumpsanger -
Rørsanger -
Bleksanger -
Hauksanger -
Tornsanger -
Lappsanger -
Eikesanger -
- Bøksanger
Løvmeis -
Toppmeis -
Rosenvarsler -
Varsler -
Furukorsnebb -
- Konglebit
- Dvergspurv