2011 vs. 2012
Jonas Langbråten 
Gjelder tom. 17 apr  
2011 (25 arter)   2012 (35 arter)
- Dvergsvane
- Dverggås
- Niland
- Mandarinand
- Blåvingeand
- Praktærfugl
- Stellerand
- Lirype
- Fjellrype
Grålire -
Havlire -
- Stormsvale
- Egretthegre
- Svartglente
Myrrikse -
- Kanadatrane
- Hvitbrystlo
Boltit -
- Tundralo
- Sandløper
Sandsnipe -
- Fjæreplytt
- Dobbeltbekkasin
- Svømmesnipe
- Polarjo
- Fjelljo
Svartehavsmåke -
Ringnebbmåke -
- Grønlandsmåke
- Dvergterne
- Polarlomvi
Slagugle -
Lappugle -
- Hærfugl
- Tretåspett
- Fjellerke
Klippesvale -
Markpiplerke -
Sibirpiplerke -
- Lappiplerke
Sitronerle -
Svartrødstjert -
Svartstrupe -
- Svartstrupesteinskvett
- Ringtrost
- Svartstrupetrost
Gresshoppesanger -
Elvesanger -
Sumpsanger -
Viersanger -
Eikesanger -
- Lappmeis
Pirol -
Gulirisk -
Båndkorsnebb -
Furukorsnebb -
- Snøspurv
- Hortulan
Dvergspurv -
- Rosenbrysttykknebb