2011 vs. 2012
Martin Eggen Rogaland
Gjelder tom. 26 apr  
2011 (40 arter)   2012 (11 arter)
- Rødhodeand
- Purpurhodeand
Praktærfugl -
- Orrfugl
Ringnebbdykker -
Svarthalsdykker -
Grålire -
Egretthegre -
Glente -
Steppehauk -
Enghauk -
Kongeørn -
Lerkefalk -
Myrrikse -
Dverglo -
Hvitbrystlo -
- Bonapartesnipe
Polarsvømmesnipe -
Polarjo -
Kanadahettemåke -
Svartterne -
Hvitvingesvartterne -
Lunde -
Turteldue -
Hubro -
Spurveugle -
Perleugle -
- Gråspett
- Grønnspett
Svartspett -
Trelerke -
- Markpiplerke
Sitronerle -
Blåstrupe -
- Isabellasteinskvett
Ørkensteinskvett -
Starrsanger -
Åkersanger -
Busksanger -
Myrsanger -
Rørsanger -
Tornsanger -
Gulbrynsanger -
- Halsbåndfluesnapper
Stjertmeis -
- Løvmeis
- Tornskate
Rosenfink -
Dompap -
Kjernebiter -
Dvergspurv -