2011 vs. 2012
Tor Olsen 
Gjelder tom. 18 apr  
2011 (22 arter)   2012 (35 arter)
- Niland
- Amerikakrikkand
- Rødhodeand
- Purpurhodeand
- Harlekinand
Knoppsjøorre -
- Jerpe
Fjellrype -
- Orrfugl
- Storfugl
- Gulnebblom
Stormsvale -
- Silkehegre
Egretthegre -
Steppehauk -
Enghauk -
- Kongeørn
Lerkefalk -
- Vannrikse
- Avosett
- Dverglo
- Amerikasandlo
Hvitbrystlo -
- Kanadalo
- Sibirlo
- Sandsnipe
- Alaskasnipe
Fjellmyrløper -
Tereksnipe -
- Polarsvømmesnipe
Polarjo -
- Svartehavsmåke
- Sabinemåke
- Gulbeinmåke
Svartterne -
- Hubro
Spurveugle -
Kattugle -
Perleugle -
- Hærfugl
- Gråspett
- Sibirpiplerke
- Vannpiplerke
Sitronerle -
Blåstjert -
Ørkensteinskvett -
- Ringtrost
Gresshoppesanger -
- Busksanger
- Myrsanger
Bleksanger -
- Fuglekongesanger
- Dvergfluesnapper
- Skjeggmeis
Gulirisk -
- Furukorsnebb
Rødbrystspurv -