2011 vs. 2012
Egil Ween 
Gjelder tom. 27 mar  
2011 (33 arter)   2012 (26 arter)
Dverggås -
- Niland
- Rødhodeand
Ringand -
- Purpurhodeand
- Jerpe
Ringnebbdykker -
Svarthalsdykker -
Stormsvale -
- Silkehegre
- Glente
Enghauk -
- Kanadatrane
- Amerikasandlo
Hvitbrystlo -
Rødbrystlo -
Sibirlo -
Rødstrupesnipe -
- Bonapartesnipe
- Alaskasnipe
- Dobbeltbekkasin
Damsnipe -
Hvithalesvømmesnipe -
Sabinemåke -
Kanadahettemåke -
- Gulbeinmåke
- Dvergterne
Svartterne -
Hvitvingesvartterne -
Turteldue -
- Snøugle
Slagugle -
Gråseiler -
Bieter -
Klippesvale -
- Vannpiplerke
- Myrpiplerke
Blåstjert -
Asiasvartstrupe -
- Isabellasteinskvett
- Svartstrupesteinskvett
Ørkensteinskvett -
Åkersanger -
- Trostesanger
Bleksanger -
- Rødstrupesanger
Svarthodesanger -
Lappsanger -
Viersanger -
Eikesanger -
- Rødtoppfuglekonge
- Halsbåndfluesnapper
Pirol -
- Rødhalevarsler
- Rødhodevarsler
Gulirisk -
Rødbrystspurv -
- Vierspurv
- Rosenbrysttykknebb