2012 vs. 2011
 Gill
Gjelder tom. 17 apr  
2012 (7 arter)   2011 (23 arter)
- Knoppsvane
- Siland
- Hønsehauk
- Spurvehauk
- Musvåk
- Strandsnipe
- Sildemåke
Svartbak -
- Kattugle
- Grønnspett
Svartspett -
- Flaggspett
- Taksvale
- Gjerdesmett
Steinskvett -
- Gråtrost
- Rødvingetrost
- Sivsanger
Fuglekonge -
- Løvmeis
- Granmeis
- Toppmeis
- Svartmeis
- Spettmeis
Varsler -
- Skjære
- Ravn
Gråspurv -
- Pilfink
Kjernebiter -