2012 vs. 2011
 Heireholmen
Observasjoner mangler
Gjelder tom. 17 apr