2012 vs. 2011
 Oteren
Gjelder tom. 31 mar  
2012 (17 arter)   2011 (11 arter)
- Sangsvane
- Praktærfugl
Sjøorre -
Orrfugl -
Storskarv -
- Hønsehauk
Spurvehauk -
- Rugde
- Gluttsnipe
Svømmesnipe -
- Krykkje
- Makrellterne
Alke -
Ringdue -
Dvergspett -
- Tretåspett
Låvesvale -
- Taksvale
Trepiplerke -
Heipiplerke -
Ringtrost -
- Løvsanger
Fuglekonge -
Nøtteskrike -
Bjørkefink -
Konglebit -
Snøspurv -
- Sivspurv