2012 vs. 2011
 Gåsvatn/Langvatnet
Gjelder tom. 1 apr  
2012 (9 arter)   2011 (11 arter)
- Kortnebbgås
- Svartand
Orrfugl -
Smålom -
- Gråhegre
- Havørn
Hønsehauk -
- Fjellvåk
Rødstilk -
Gluttsnipe -
Strandsnipe -
- Kattugle
- Dvergspett
- Buskskvett
- Svarttrost
- Møller
Gråfluesnapper -
Kråke -
Ravn -
- Bjørkefink