2012 vs. 2011
 Flønesneset
Gjelder tom. 17 apr  
2012 (20 arter)   2011 (0 arter)
Kanadagås -
Amerikakrikkand -
Stokkand -
Smålom -
Trane -
Tjeld -
Småspove -
Storspove -
Fiskemåke -
Tretåspett -
Trepiplerke -
Linerle -
Svarttrost -
Gråtrost -
Fuglekonge -
Granmeis -
Kjøttmeis -
Trekryper -
Pilfink -
Bergirisk -