25 arter
Tore Kristian Andreassen Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 26 apr 
  Artsnavn Dato
25   Gravand 19 mai
24   Siland 19 mai
23   Ærfugl 9 mai
22   Dompap 9 mai
21   Tjeld 3 mai
20   Stokkand 11 apr
19   Hvitkinngås 9 apr
18   Kanadagås 9 apr
17   Toppdykker 9 apr
16   Sivhøne 9 apr
15   Sildemåke 9 apr
14   Linerle 9 apr
13   Ringdue 25 mar
12   Svarttrost 25 mar
11   Blåmeis 25 mar
10   Kjøttmeis 25 mar
9   Skjære 25 mar
8   Kråke 25 mar
7   Gråspurv 25 mar
6   Grågås 18 mar
5   Hettemåke 6 mar
4   Knoppsvane 27 feb
3   Toppand 27 feb
2   Kvinand 27 feb
1   Sothøne 27 feb