103 arter
Grete Melkild Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 30 sep 
  Artsnavn Dato
103   Trekryper 14 des
102   Stjertmeis 2 des
101   Havelle 18 nov
100   Spurveugle 9 nov
99   Nøtteskrike 7 nov
98   Brunsisik 6 nov
97   Kongeørn 5 nov
96   Dvergdykker 4 nov
95   Sidensvans 23 okt
94   Skjeand 22 sep
93   Fuglekonge 18 sep
92   Rugde 15 sep
91   Sothøne 12 sep
90   Lomvi 12 sep
89   Ærfugl 10 aug
88   Sandsvale 6 aug
87   Gulspurv 12 jul
86   Sivspurv 12 jul
85   Havørn 7 jul
84   Tårnfalk 20 jun
83   Munk 9 jun
82   Kornkråke 7 jun
81   Rosenfink 6 jun
80   Ravn 3 jun
79   Tårnseiler 2 jun
78   Svartand 31 mai
77   Dvergmåke 29 mai
76   Smålom 28 mai
75   Makrellterne 25 mai
74   Sjøorre 15 mai
73   Gulerle 15 mai
72   Låvesvale 14 mai
71   Taksvale 14 mai
70   Gråfluesnapper 13 mai
69   Svarthvit fluesnapper 13 mai
68   Løvsanger 11 mai
67   Dverglo 10 mai
66   Pilfink 10 mai
65   Gluttsnipe 9 mai
64   Buskskvett 9 mai
63   Granmeis 8 mai
62   Gråsisik 8 mai
61   Steinskvett 7 mai
60   Gråstrupedykker 6 mai
59   Rødstjert 6 mai
58   Strandsnipe 1 mai
57   Storlom 29 apr
56   Hønsehauk 29 apr
55   Horndykker 28 apr
54   Fiskeørn 28 apr
53   Linerle 28 apr
52   Storskarv 27 apr
51   Flaggspett 27 apr
50   Spurvehauk 26 apr
49   Skogsnipe 22 apr
48   Svartmeis 21 apr
47   Bjørkefink 21 apr
46   Stillits 21 apr
45   Dompap 21 apr
44   Kjernebiter 21 apr
43   Grågås 20 apr
42   Gråtrost 20 apr
41   Rødvingetrost 20 apr
40   Storspove 18 apr
39   Ringdue 18 apr
38   Svarttrost 18 apr
37   Gransanger 18 apr
36   Vintererle 16 apr
35   Gjerdesmett 12 apr
34   Spettmeis 12 apr
33   Grønnsisik 12 apr
32   Gråhegre 11 apr
31   Sildemåke 11 apr
30   Siland 8 apr
29   Grønnfink 8 apr
28   Kortnebbgås 5 apr
27   Tjeld 5 apr
26   Bokfink 5 apr
25   Sangsvane 4 apr
24   Brunnakke 4 apr
23   Toppand 4 apr
22   Trane 4 apr
21   Stær 4 apr
20   Hettemåke 27 mar
19   Kanadagås 16 mar
18   Blåmeis 16 mar
17   Vipe 14 mar
16   Bydue 14 mar
15   Sandlo 13 mar
14   Fiskemåke 11 mar
13   Svartbak 11 mar
12   Laksand 3 mar
11   Gråspurv 3 mar
10   Knoppsvane 2 mar
9   Kjøttmeis 2 mar
8   Krikkand 25 feb
7   Fossekall 13 feb
6   Kvinand 26 jan
5   Skjære 26 jan
4   Kaie 26 jan
3   Stokkand 6 jan
2   Gråmåke 6 jan
1   Kråke 6 jan