47 arter
Grete Melkild Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 22 aug 
  Artsnavn Dato
47   Gråspurv 19 des
46   Trekryper 14 des
45   Kjernebiter 14 des
44   Spurvehauk 13 des
43   Kanadagås 4 des
42   Kongeørn 2 des
41   Stjertmeis 2 des
40   Fuglekonge 25 nov
39   Brunnakke 24 nov
38   Havelle 18 nov
37   Granmeis 18 nov
36   Spettmeis 18 nov
35   Bjørkefink 18 nov
34   Stillits 18 nov
33   Grønnsisik 18 nov
32   Toppand 16 nov
31   Sidensvans 16 nov
30   Spurveugle 9 nov
29   Stær 9 nov
28   Knoppsvane 7 nov
27   Svartand 7 nov
26   Siland 7 nov
25   Havørn 7 nov
24   Hønsehauk 7 nov
23   Fiskemåke 7 nov
22   Flaggspett 7 nov
21   Svartmeis 7 nov
20   Kjøttmeis 7 nov
19   Nøtteskrike 7 nov
18   Ravn 7 nov
17   Grønnfink 7 nov
16   Dompap 7 nov
15   Storskarv 6 nov
14   Svartbak 6 nov
13   Blåmeis 6 nov
12   Gråsisik 6 nov
11   Laksand 1 okt
10   Skjeand 22 sep
9   Lomvi 18 sep
8   Gråstrupedykker 6 mai
7   Fossekall 13 feb
6   Kvinand 26 jan
5   Skjære 26 jan
4   Kaie 26 jan
3   Stokkand 6 jan
2   Gråmåke 6 jan
1   Kråke 6 jan