52 arter
Arild Garte Møre og Romsdal 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 25 apr 
  Artsnavn Dato
48   Alke 5 okt
47   Sivspurv 5 okt
46   Horndykker 1 okt
45   Krikkand 20 mai
44   Gluttsnipe 20 mai
43   Dvergspett 20 mai
42   Trepiplerke 20 mai
41   Jernspurv 20 mai
40   Rødstjert 20 mai
39   Måltrost 20 mai
38   Munk 20 mai
37   Gransanger 20 mai
36   Løvsanger 20 mai
35   Svarthvit fluesnapper 20 mai
34   Granmeis 20 mai
33   Bokfink 20 mai
32   Grønnsisik 20 mai
31   Storspove 29 mar
30   Hettemåke 29 mar
29   Svartbak 29 mar
28   Grågås 24 mar
27   Kanadagås 20 mar
26   Tjeld 20 mar
25   Vipe 20 mar
24   Fiskemåke 20 mar
23   Gråmåke 20 mar
22   Ringdue 20 mar
21   Løvmeis 5 mar
20   Stær 5 mar
19   Dompap 5 mar
18   Svarttrost 25 feb
17   Blåmeis 25 feb
16   Kjøttmeis 25 feb
15   Grønnfink 25 feb
14   Gulspurv 25 feb
13   Flaggspett 25 jan
12   Gråhegre 24 jan
11   Nøtteskrike 15 jan
10   Dvergdykker 13 jan
9   Sangsvane 8 jan
8   Stokkand 8 jan
7   Kvinand 8 jan
6   Siland 8 jan
5   Laksand 8 jan
4   Storskarv 8 jan
3   Havørn 8 jan
2   Kråke 8 jan
1   Ravn 8 jan
+ 4 skjermete arter