153 arter
Simon Rix Oslo 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 25 apr 
  Artsnavn Dato
153   Gråspett 11 des
152   Haukugle 23 nov
151   Konglebit 29 okt
150   Bergand 28 okt
149   Dvergdykker 27 okt
148   Vandrefalk 7 okt
147   Rødnebbterne 8 aug
146   Busksanger 12 jun
145   Myrsanger 7 jun
144   Rørsanger 5 jun
143   Gresshoppesanger 3 jun
142   Åkerrikse 2 jun
141   Kaie 29 mai
140   Elvesanger 27 mai
139   Tornsanger 24 mai
138   Tornskate 22 mai
137   Rosenfink 22 mai
136   Vepsevåk 21 mai
135   Orrfugl 18 mai
134   Gjøk 16 mai
133   Gulsanger 16 mai
132   Hagesanger 16 mai
131   Gråfluesnapper 9 mai
130   Tårnseiler 8 mai
129   Vendehals 8 mai
128   Blåstrupe 6 mai
127   Rødstjert 6 mai
126   Grønnstilk 4 mai
125   Sandsvale 4 mai
124   Gråhegre 3 mai
123   Småspove 3 mai
122   Gluttsnipe 3 mai
121   Gulerle 3 mai
120   Møller 3 mai
119   Makrellterne 2 mai
118   Buskskvett 2 mai
117   Steinskvett 2 mai
116   Strandsnipe 1 mai
115   Trepiplerke 1 mai
114   Bøksanger 1 mai
113   Svarthvit fluesnapper 1 mai
112   Svartand 30 apr
111   Sildemåke 28 apr
110   Munk 28 apr
109   Brunsisik 28 apr
108   Skjeand 27 apr
107   Ærfugl 27 apr
106   Lappfiskand 27 apr
105   Taksvale 27 apr
104   Skogdue 26 apr
103   Fjellvåk 25 apr
102   Låvesvale 25 apr
101   Rugde 23 apr
100   Løvsanger 23 apr
99   Siland 22 apr
98   Enkeltbekkasin 22 apr
97   Dvergspett 22 apr
96   Glente 20 apr
95   Sivhøne 20 apr
94   Fiskeørn 19 apr
93   Trane 19 apr
92   Heipiplerke 19 apr
91   Ringtrost 19 apr
90   Bergirisk 19 apr
89   Smålom 16 apr
88   Horndykker 16 apr
87   Gransanger 16 apr
86   Ravn 16 apr
85   Gravand 12 apr
84   Storlom 12 apr
83   Storskarv 12 apr
82   Dvergfalk 12 apr
81   Tjeld 12 apr
80   Storspove 12 apr
79   Linerle 12 apr
78   Jernspurv 12 apr
77   Måltrost 12 apr
76   Toppdykker 29 mar
75   Rødvingetrost 29 mar
74   Kortnebbgås 26 mar
73   Musvåk 26 mar
72   Skogsnipe 26 mar
71   Vintererle 26 mar
70   Duetrost 26 mar
69   Bjørkefink 26 mar
68   Bokfink 21 mar
67   Sivspurv 21 mar
66   Sangsvane 19 mar
65   Stær 19 mar
64   Vipe 13 mar
63   Stjertmeis 13 mar
62   Kjernebiter 13 mar
61   Sædgås 12 mar
60   Grønnsisik 2 mar
59   Sanglerke 1 mar
58   Grønnspett 29 feb
57   Grankorsnebb 29 feb
56   Knoppsvane 26 feb
55   Brunnakke 26 feb
54   Kattugle 14 feb
53   Toppmeis 8 feb
52   Svartbak 6 feb
51   Gjerdesmett 30 jan
50   Svartehavsmåke 29 jan
49   Nøttekråke 22 jan
48   Skjære 21 jan
47   Spurveugle 19 jan
46   Svartspett 19 jan
45   Gråtrost 19 jan
44   Tårnfalk 17 jan
43   Laksand 12 jan
42   Fossekall 10 jan
41   Varsler 10 jan
40   Krikkand 9 jan
39   Havelle 9 jan
38   Hettemåke 9 jan
37   Fiskemåke 9 jan
36   Polarmåke 9 jan
35   Lomvi 9 jan
34   Alke 9 jan
33   Bydue 9 jan
32   Fuglekonge 8 jan
31   Kråke 6 jan
30   Spurvehauk 5 jan
29   Ringdue 5 jan
28   Tyrkerdue 5 jan
27   Gråsisik 5 jan
26   Grågås 4 jan
25   Hvitkinngås 4 jan
24   Kanadagås 4 jan
23   Stokkand 4 jan
22   Toppand 4 jan
21   Kvinand 4 jan
20   Hønsehauk 4 jan
19   Sothøne 4 jan
18   Gråmåke 4 jan
17   Flaggspett 4 jan
16   Sidensvans 4 jan
15   Rødstrupe 4 jan
14   Granmeis 4 jan
13   Svartmeis 4 jan
12   Kjøttmeis 4 jan
11   Spettmeis 4 jan
10   Trekryper 4 jan
9   Nøtteskrike 4 jan
8   Gråspurv 4 jan
7   Pilfink 4 jan
6   Grønnfink 4 jan
5   Stillits 4 jan
4   Dompap 4 jan
3   Gulspurv 4 jan
2   Svarttrost 3 jan
1   Blåmeis 3 jan