32 arter
Bjørn Riise Lågendeltaet 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 19 apr 
  Artsnavn Dato
31   Sangsvane 20 mai
30   Snadderand 20 mai
29   Toppand 20 mai
28   Svartand 20 mai
27   Svartbak 20 mai
26   Låvesvale 20 mai
25   Fiskeørn 30 apr
24   Løvsanger 30 apr
23   Stjertand 28 apr
22   Gluttsnipe 28 apr
21   Gravand 24 apr
20   Skjeand 24 apr
19   Grågås 22 apr
18   Brunnakke 22 apr
17   Kvinand 22 apr
16   Laksand 22 apr
15   Storlom 22 apr
14   Storskarv 22 apr
13   Fjellvåk 22 apr
12   Storspove 22 apr
11   Hettemåke 22 apr
10   Fiskemåke 22 apr
9   Gråmåke 22 apr
8   Vintererle 22 apr
7   Stillits 22 apr
6   Kjernebiter 22 apr
5   Kortnebbgås 19 apr
4   Kanadagås 19 apr
3   Krikkand 19 apr
2   Stokkand 19 apr
1   Vipe 19 apr