222 arter
Oddvar Njå Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 25 apr 
  Artsnavn Dato
221   Svartstrupe 23 des
220   Kvartbekkasin 15 nov
219   Sidensvans 11 nov
218   Blekbrynsanger 11 nov
217   Sædgås 9 nov
216   Kanadahettemåke 26 okt
215   Grankorsnebb 14 okt
214   Fjellerke 13 okt
213   Tartarpiplerke 30 sep
212   Gulbrynsanger 30 sep
211   Sitronerle 29 sep
210   Toppmeis 25 sep
209   Stormsvale 22 sep
208   Jordugle 17 sep
207   Steppehauk 16 sep
206   Vintererle 16 sep
205   Hauksanger 16 sep
204   Båndkorsnebb 16 sep
203   Bleksanger 1 sep
202   Rosenvarsler 21 aug
201   Løvmeis 10 aug
200   Bonapartesnipe 7 aug
199   Svartterne 6 aug
198   Tornskate 25 jul
197   Rødstrupesnipe 19 jul
196   Storjo 10 jul
195   Tundrasnipe 9 jul
194   Ørkenlo 3 jul
193   Hvithalesvømmesnipe 14 jun
192   Sibirlo 13 jun
191   Gulsanger 2 jun
190   Bøksanger 2 jun
189   Svarthvit fluesnapper 2 jun
188   Rosenfink 2 jun
187   Kornspurv 31 mai
186   Hvitbrystlo 27 mai
185   Polarjo 21 mai
184   Hvitkinngås 19 mai
183   Tyvjo 19 mai
182   Enghauk 15 mai
181   Sumpsanger 15 mai
180   Rørsanger 15 mai
179   Dvergsnipe 13 mai
178   Temmincksnipe 13 mai
177   Gjøk 12 mai
176   Hagesanger 11 mai
175   Tårnseiler 9 mai
174   Vaktel 7 mai
173   Dvergmåke 7 mai
172   Krykkje 7 mai
171   Rødnebbterne 7 mai
170   Lunde 7 mai
169   Gråfluesnapper 7 mai
168   Sandsnipe 5 mai
167   Taksvale 1 mai
166   Strandsnipe 30 apr
165   Makrellterne 29 apr
164   Lomvi 29 apr
163   Ringtrost 29 apr
162   Sivsanger 29 apr
161   Tornsanger 29 apr
160   Munk 29 apr
159   Småspove 28 apr
158   Alke 28 apr
157   Sotsnipe 25 apr
156   Gluttsnipe 25 apr
155   Grønnstilk 25 apr
154   Vendehals 25 apr
153   Trepiplerke 25 apr
152   Gulerle 25 apr
151   Rødstjert 24 apr
150   Knekkand 23 apr
149   Avosett 23 apr
148   Polarsnipe 23 apr
147   Splitterne 23 apr
146   Buskskvett 23 apr
145   Brunsisik 23 apr
144   Kanadagås 22 apr
143   Ringnebbdykker 22 apr
142   Myrrikse 22 apr
141   Gresshoppesanger 21 apr
140   Løvsanger 21 apr
139   Stillits 21 apr
138   Havhest 18 apr
137   Grønnspett 18 apr
136   Egretthegre 17 apr
135   Rødvingetrost 17 apr
134   Gulspurv 17 apr
133   Snadderand 16 apr
132   Sivhauk 16 apr
131   Dverglo 16 apr
130   Tundralo 16 apr
129   Polarmåke 16 apr
128   Sandsvale 16 apr
127   Bergirisk 16 apr
126   Brushane 15 apr
125   Steinskvett 15 apr
124   Skjeggmeis 15 apr
123   Hvitryggspett 11 apr
122   Dvergspett 11 apr
121   Jernspurv 11 apr
120   Måltrost 11 apr
119   Gransanger 11 apr
118   Ravn 11 apr
117   Toppdykker 10 apr
116   Sildemåke 10 apr
115   Varsler 10 apr
114   Stjertand 9 apr
113   Skjeand 9 apr
112   Smålom 9 apr
111   Stjertmeis 9 apr
110   Spettmeis 9 apr
109   Trekryper 9 apr
108   Dompap 9 apr
107   Sangsvane 3 apr
106   Kortnebbgås 3 apr
105   Bergand 3 apr
104   Svartglente 3 apr
103   Heilo 3 apr
102   Enkeltbekkasin 3 apr
101   Rugde 3 apr
100   Svarthalespove 3 apr
99   Skogsnipe 3 apr
98   Låvesvale 3 apr
97   Linerle 3 apr
96   Svartrødstjert 3 apr
95   Grønnsisik 3 apr
94   Tornirisk 3 apr
93   Gråsisik 3 apr
92   Snøspurv 3 apr
91   Sivspurv 3 apr
90   Vandrefalk 1 apr
89   Tyrkerdue 1 apr
88   Heipiplerke 1 apr
87   Gråmåke 25 mar
86   Gråspurv 25 mar
85   Dvergdykker 24 mar
84   Flaggspett 24 mar
83   Ørkensteinskvett 23 mar
82   Knoppsvane 18 mar
81   Ærfugl 18 mar
80   Kvinand 18 mar
79   Storskarv 18 mar
78   Gråhegre 18 mar
77   Storspove 18 mar
76   Hettemåke 18 mar
75   Fiskemåke 18 mar
74   Svartbak 18 mar
73   Sanglerke 18 mar
72   Gjerdesmett 18 mar
71   Duetrost 18 mar
70   Skjære 18 mar
69   Stær 18 mar
68   Havørn 10 mar
67   Kjernebiter 7 mar
66   Toppand 2 mar
65   Brilleand 2 mar
64   Islom 2 mar
63   Myrhauk 2 mar
62   Dvergfalk 2 mar
61   Sivhøne 2 mar
60   Sothøne 2 mar
59   Lappspove 2 mar
58   Bydue 2 mar
57   Ringdue 2 mar
56   Rødstrupe 2 mar
55   Svarttrost 2 mar
54   Blåmeis 2 mar
53   Kjøttmeis 2 mar
52   Pilfink 2 mar
51   Bokfink 2 mar
50   Bjørkefink 2 mar
49   Grønnfink 2 mar
48   Dvergsvane 27 feb
47   Tundragås 27 feb
46   Ringgås 27 feb
45   Taffeland 27 feb
44   Lappfiskand 27 feb
43   Lappspurv 27 feb
42   Tjeld 26 feb
41   Vipe 26 feb
40   Teist 26 feb
39   Stellerand 6 feb
38   Sandlo 6 feb
37   Sandløper 6 feb
36   Fjæreplytt 6 feb
35   Rødstilk 6 feb
34   Steinvender 6 feb
33   Laksand 5 feb
32   Havsule 5 feb
31   Spurvehauk 5 feb
30   Tårnfalk 5 feb
29   Jaktfalk 5 feb
28   Myrsnipe 5 feb
27   Alkekonge 5 feb
26   Kaie 5 feb
25   Kornkråke 5 feb
24   Svartkråke 5 feb
23   Toppskarv 25 jan
22   Grågås 23 jan
21   Gravand 23 jan
20   Brunnakke 23 jan
19   Amerikablesand 23 jan
18   Krikkand 23 jan
17   Stokkand 23 jan
16   Havelle 23 jan
15   Svartand 23 jan
14   Sjøorre 23 jan
13   Siland 23 jan
12   Storlom 23 jan
11   Gråstrupedykker 23 jan
10   Horndykker 23 jan
9   Hønsehauk 23 jan
8   Gråspett 23 jan
7   Skjærpiplerke 23 jan
6   Gråtrost 23 jan
5   Fuglekonge 23 jan
4   Granmeis 23 jan
3   Svartmeis 23 jan
2   Musvåk 2 jan
1   Kråke 1 jan
+ 1 skjermet art