141 arter
Oskar Kenneth Bjørnstad Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 27 apr 
  Artsnavn Dato
138   Egretthegre 25 des
137   Snøspurv 18 des
136   Tundragås 3 des
135   Hvitkinngås 3 des
134   Sidensvans 2 des
133   Fjellvåk 26 nov
132   Spurveugle 3 nov
131   Sibirpiplerke 5 okt
130   Orrfugl 1 jun
129   Vaktel 1 jun
128   Åkerrikse 1 jun
127   Tårnseiler 31 mai
126   Gjøk 10 mai
125   Sivsanger 10 mai
124   Myrsnipe 9 mai
123   Strandsnipe 9 mai
122   Jernspurv 8 mai
121   Sivspurv 7 mai
120   Havhest 6 mai
119   Rødnebbterne 6 mai
118   Gransanger 5 mai
117   Granmeis 5 mai
116   Boltit 4 mai
115   Makrellterne 4 mai
114   Rødstjert 3 mai
113   Stillits 3 mai
112   Brunsisik 3 mai
111   Skogdue 2 mai
110   Tornsanger 2 mai
109   Tornirisk 2 mai
108   Småspove 30 apr
107   Gresshoppesanger 24 apr
106   Svarthalespove 23 apr
105   Rødstilk 23 apr
104   Steinskvett 23 apr
103   Løvsanger 22 apr
102   Enkeltbekkasin 21 apr
101   Lomvi 21 apr
100   Svartstrupe 21 apr
99   Låvesvale 3 apr
98   Måltrost 3 apr
97   Sivhøne 31 mar
96   Polarmåke 27 mar
95   Trane 26 mar
94   Sandlo 26 mar
93   Sanglerke 26 mar
92   Linerle 26 mar
91   Svartkråke 22 mar
90   Heipiplerke 19 mar
89   Heilo 16 mar
88   Krykkje 13 mar
87   Hettemåke 12 mar
86   Sjøorre 27 feb
85   Storlom 27 feb
84   Islom 27 feb
83   Horndykker 27 feb
82   Tjeld 27 feb
81   Sildemåke 27 feb
80   Alkekonge 27 feb
79   Jordugle 27 feb
78   Fossekall 27 feb
77   Fuglekonge 27 feb
76   Toppmeis 27 feb
75   Spettmeis 27 feb
74   Trekryper 27 feb
73   Varsler 27 feb
72   Dompap 27 feb
71   Gulspurv 27 feb
70   Krikkand 26 feb
69   Taffeland 26 feb
68   Toppdykker 26 feb
67   Gråstrupedykker 26 feb
66   Storspove 26 feb
65   Ringdue 15 feb
64   Kattugle 12 feb
63   Vipe 6 feb
62   Laksand 5 feb
61   Vandrefalk 5 feb
60   Grønlandsmåke 31 jan
59   Gjerdesmett 31 jan
58   Havørn 30 jan
57   Sothøne 30 jan
56   Kortnebbgås 28 jan
55   Kanadagås 28 jan
54   Flaggspett 28 jan
53   Hønsehauk 25 jan
52   Gravand 23 jan
51   Lappfiskand 16 jan
50   Munk 16 jan
49   Musvåk 15 jan
48   Gråtrost 8 jan
47   Knoppsvane 2 jan
46   Sangsvane 2 jan
45   Sædgås 2 jan
44   Grågås 2 jan
43   Brunnakke 2 jan
42   Stokkand 2 jan
41   Toppand 2 jan
40   Bergand 2 jan
39   Havelle 2 jan
38   Svartand 2 jan
37   Siland 2 jan
36   Smålom 2 jan
35   Dvergdykker 2 jan
34   Toppskarv 2 jan
33   Gråhegre 2 jan
32   Fjæreplytt 2 jan
31   Steinvender 2 jan
30   Fiskemåke 2 jan
29   Svartbak 2 jan
28   Teist 2 jan
27   Tyrkerdue 2 jan
26   Skjærpiplerke 2 jan
25   Rødvingetrost 2 jan
24   Svartmeis 2 jan
23   Nøtteskrike 2 jan
22   Kaie 2 jan
21   Kornkråke 2 jan
20   Ravn 2 jan
19   Stær 2 jan
18   Pilfink 2 jan
17   Bokfink 2 jan
16   Bjørkefink 2 jan
15   Gråsisik 2 jan
14   Ærfugl 1 jan
13   Kvinand 1 jan
12   Storskarv 1 jan
11   Spurvehauk 1 jan
10   Gråmåke 1 jan
9   Bydue 1 jan
8   Rødstrupe 1 jan
7   Svarttrost 1 jan
6   Blåmeis 1 jan
5   Kjøttmeis 1 jan
4   Skjære 1 jan
3   Kråke 1 jan
2   Gråspurv 1 jan
1   Grønnfink 1 jan
+ 3 skjermete arter