225 arter
Kjell Morten Jekteberg Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 24 apr 
  Artsnavn Dato
225   Kongeørn 31 des
224   Fjellerke 10 nov
223   Svartrødstjert 6 nov
222   Spurveugle 4 nov
221   Nøtteskrike 4 nov
220   Kanadahettemåke 27 okt
219   Rødstjert 22 okt
218   Krykkje 18 okt
217   Alkekonge 18 okt
216   Markpiplerke 4 okt
215   Rustsnipe 3 okt
214   Tartarpiplerke 3 okt
213   Svartspett 2 okt
212   Gulbrynsanger 2 okt
211   Storjo 27 sep
210   Starrsanger 27 sep
209   Lunde 22 sep
208   Turteldue 22 sep
207   Lirype 10 sep
206   Fjellrype 10 sep
205   Orrfugl 10 sep
204   Bleksanger 30 aug
203   Steppehauk 29 aug
202   Rosenvarsler 21 aug
201   Båndkorsnebb 21 aug
200   Havsvale 10 aug
199   Svartterne 8 aug
198   Temmincksnipe 7 aug
197   Løvmeis 5 aug
196   Rødstrupesnipe 18 jul
195   Dvergsnipe 18 jul
194   Ørkenlo 5 jul
193   Havhest 14 jun
192   Hvithalesvømmesnipe 14 jun
191   Sibirlo 13 jun
190   Svartehavsmåke 12 jun
189   Tundralo 6 jun
188   Skjeggmeis 6 jun
187   Åkerrikse 31 mai
186   Myrsanger 31 mai
185   Hvitbrystlo 26 mai
184   Tyvjo 26 mai
183   Splitterne 26 mai
182   Sumpsanger 16 mai
181   Enghauk 15 mai
180   Rødnebbterne 15 mai
179   Tårnseiler 15 mai
178   Gulerle 15 mai
177   Tornsanger 10 mai
176   Vaktel 9 mai
175   Småspove 9 mai
174   Rørsanger 9 mai
173   Gråfluesnapper 9 mai
172   Boltit 8 mai
171   Sandsnipe 8 mai
170   Dvergmåke 8 mai
169   Dverglo 27 apr
168   Taksvale 25 apr
167   Gresshoppesanger 25 apr
166   Stillits 25 apr
165   Sotsnipe 24 apr
164   Gluttsnipe 24 apr
163   Grønnstilk 24 apr
162   Tundrasnipe 23 apr
161   Makrellterne 23 apr
160   Ringnebbdykker 22 apr
159   Vendehals 22 apr
158   Trepiplerke 22 apr
157   Svartstrupe 22 apr
156   Bøksanger 22 apr
155   Løvsanger 22 apr
154   Svarthvit fluesnapper 22 apr
153   Grankorsnebb 22 apr
152   Furukorsnebb 22 apr
151   Avosett 20 apr
150   Strandsnipe 20 apr
149   Ringtrost 20 apr
148   Sivsanger 20 apr
147   Ringgås 17 apr
146   Egretthegre 17 apr
145   Myrrikse 17 apr
144   Trane 17 apr
143   Brushane 17 apr
142   Enkeltbekkasin 17 apr
141   Sandsvale 17 apr
140   Låvesvale 17 apr
139   Lappspurv 17 apr
138   Hvitryggspett 16 apr
137   Steinskvett 16 apr
136   Granmeis 16 apr
135   Skjeand 15 apr
134   Sivhauk 15 apr
133   Svarthalespove 15 apr
132   Grønnspett 13 apr
131   Linerle 13 apr
130   Jernspurv 13 apr
129   Måltrost 13 apr
128   Gransanger 13 apr
127   Heilo 26 mar
126   Sildemåke 26 mar
125   Sivspurv 26 mar
124   Ørkensteinskvett 23 mar
123   Snøspurv 23 mar
122   Hvitkinngås 20 mar
121   Knekkand 18 mar
120   Rugde 18 mar
119   Lappspove 12 mar
118   Skogdue 12 mar
117   Sanglerke 12 mar
116   Tornirisk 12 mar
115   Sædgås 27 feb
114   Jaktfalk 27 feb
113   Polarsnipe 27 feb
112   Jordugle 27 feb
111   Heipiplerke 27 feb
110   Havsule 20 feb
109   Vintererle 20 feb
108   Duetrost 20 feb
107   Taffeland 13 feb
106   Myrsnipe 13 feb
105   Polarmåke 13 feb
104   Toppmeis 13 feb
103   Brilleand 10 feb
102   Tjeld 10 feb
101   Sandlo 10 feb
100   Sandløper 10 feb
99   Stellerand 6 feb
98   Vipe 5 feb
97   Fossekall 5 feb
96   Dvergsvane 30 jan
95   Storlom 28 jan
94   Amerikablesand 25 jan
93   Myrhauk 25 jan
92   Flaggspett 25 jan
91   Svartmeis 25 jan
90   Trekryper 25 jan
89   Brunsisik 25 jan
88   Gjerdesmett 23 jan
87   Tundragås 22 jan
86   Gravand 22 jan
85   Islom 22 jan
84   Gråstrupedykker 22 jan
83   Toppskarv 22 jan
82   Havørn 22 jan
81   Hønsehauk 22 jan
80   Tårnfalk 22 jan
79   Dvergfalk 22 jan
78   Lomvi 22 jan
77   Alke 22 jan
76   Teist 22 jan
75   Tyrkerdue 22 jan
74   Hornugle 22 jan
73   Skjærpiplerke 22 jan
72   Fuglekonge 22 jan
71   Svartkråke 22 jan
70   Ravn 22 jan
69   Gulspurv 22 jan
68   Rødstilk 21 jan
67   Lappfiskand 19 jan
66   Gråsisik 18 jan
65   Sangsvane 16 jan
64   Kortnebbgås 16 jan
63   Grågås 16 jan
62   Kanadagås 16 jan
61   Stjertand 16 jan
60   Bergand 16 jan
59   Havelle 16 jan
58   Smålom 16 jan
57   Horndykker 16 jan
56   Musvåk 16 jan
55   Fjellvåk 16 jan
54   Fjæreplytt 16 jan
53   Steinvender 16 jan
52   Svartbak 16 jan
51   Varsler 16 jan
50   Skjære 16 jan
49   Pilfink 16 jan
48   Laksand 6 jan
47   Kråke 6 jan
46   Knoppsvane 2 jan
45   Brunnakke 2 jan
44   Snadderand 2 jan
43   Krikkand 2 jan
42   Stokkand 2 jan
41   Toppand 2 jan
40   Ærfugl 2 jan
39   Praktærfugl 2 jan
38   Svartand 2 jan
37   Sjøorre 2 jan
36   Kvinand 2 jan
35   Siland 2 jan
34   Dvergdykker 2 jan
33   Toppdykker 2 jan
32   Storskarv 2 jan
31   Gråhegre 2 jan
30   Spurvehauk 2 jan
29   Vandrefalk 2 jan
28   Vannrikse 2 jan
27   Sivhøne 2 jan
26   Sothøne 2 jan
25   Storspove 2 jan
24   Hettemåke 2 jan
23   Fiskemåke 2 jan
22   Gråmåke 2 jan
21   Bydue 2 jan
20   Ringdue 2 jan
19   Dvergspett 2 jan
18   Rødstrupe 2 jan
17   Svarttrost 2 jan
16   Gråtrost 2 jan
15   Rødvingetrost 2 jan
14   Munk 2 jan
13   Blåmeis 2 jan
12   Kjøttmeis 2 jan
11   Spettmeis 2 jan
10   Kaie 2 jan
9   Kornkråke 2 jan
8   Stær 2 jan
7   Gråspurv 2 jan
6   Bokfink 2 jan
5   Bjørkefink 2 jan
4   Grønnfink 2 jan
3   Grønnsisik 2 jan
2   Dompap 2 jan
1   Kjernebiter 2 jan