203 arter
Olav Mo Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 18 apr 
  Artsnavn Dato
203   Sædgås 17 des
202   Tundragås 19 nov
201   Spurveugle 6 nov
200   Lappspurv 29 okt
199   Alkekonge 22 okt
198   Tartarpiplerke 22 okt
197   Vintererle 22 okt
196   Krykkje 10 okt
195   Hornugle 10 okt
194   Kvartbekkasin 5 okt
193   Havlire 22 sep
192   Steppehauk 22 sep
191   Myrhauk 18 sep
190   Bleksanger 3 sep
189   Bergirisk 16 aug
188   Dvergsnipe 8 aug
187   Fjellmyrløper 8 aug
186   Sotsnipe 8 aug
185   Båndkorsnebb 2 aug
184   Grankorsnebb 2 aug
183   Havsule 22 jul
182   Brushane 22 jul
181   Splitterne 22 jul
180   Nøttekråke 20 jul
179   Rødstrupesnipe 19 jul
178   Ørkenlo 3 jul
177   Hvithalesvømmesnipe 14 jun
176   Sibirlo 13 jun
175   Småspove 13 jun
174   Hvitkinngås 12 jun
173   Svartehavsmåke 12 jun
172   Rosenfink 12 jun
171   Hvitbrystlo 9 jun
170   Svartmeis 3 jun
169   Gjøk 2 jun
168   Svarthvit fluesnapper 2 jun
167   Enghauk 27 mai
166   Rødstjert 27 mai
165   Temmincksnipe 26 mai
164   Buskskvett 25 mai
163   Gråfluesnapper 25 mai
162   Gjerdesmett 21 mai
161   Sumpsanger 21 mai
160   Møller 21 mai
159   Tornsanger 15 mai
158   Sandsvale 14 mai
157   Brunsisik 14 mai
156   Hagesanger 13 mai
155   Dverglo 7 mai
154   Polarsnipe 7 mai
153   Gluttsnipe 7 mai
152   Grønnstilk 7 mai
151   Strandsnipe 7 mai
150   Dvergmåke 7 mai
149   Rødnebbterne 7 mai
148   Tårnseiler 7 mai
147   Gulerle 7 mai
146   Stillits 7 mai
145   Sandsnipe 5 mai
144   Makrellterne 4 mai
143   Gresshoppesanger 25 apr
142   Sivsanger 25 apr
141   Orrfugl 24 apr
140   Taksvale 24 apr
139   Skjeand 22 apr
138   Ringnebbdykker 22 apr
137   Avosett 22 apr
136   Havhest 21 apr
135   Lunde 21 apr
134   Vendehals 21 apr
133   Trepiplerke 21 apr
132   Ringtrost 21 apr
131   Munk 21 apr
130   Tornirisk 21 apr
129   Gråsisik 21 apr
128   Tundrasnipe 20 apr
127   Løvsanger 20 apr
126   Trane 18 apr
125   Heilo 18 apr
124   Låvesvale 18 apr
123   Myrrikse 17 apr
122   Enkeltbekkasin 17 apr
121   Sivspurv 16 apr
120   Steinskvett 12 apr
119   Jernspurv 10 apr
118   Gransanger 10 apr
117   Måltrost 9 apr
116   Løvmeis 9 apr
115   Spettmeis 9 apr
114   Kjernebiter 9 apr
113   Sivhauk 3 apr
112   Svarthalespove 3 apr
111   Sildemåke 2 apr
110   Heipiplerke 26 mar
109   Kortnebbgås 23 mar
108   Ørkensteinskvett 23 mar
107   Duetrost 19 mar
106   Stjertand 13 mar
105   Brilleand 13 mar
104   Sandlo 13 mar
103   Sandløper 13 mar
102   Linerle 13 mar
101   Dvergspett 11 mar
100   Skogdue 7 mar
99   Sanglerke 7 mar
98   Bjørkefink 7 mar
97   Granmeis 5 mar
96   Furukorsnebb 5 mar
95   Storlom 4 mar
94   Taffeland 2 mar
93   Vipe 2 mar
92   Flaggspett 2 mar
91   Rødvingetrost 2 mar
90   Svartkråke 2 mar
89   Praktærfugl 20 feb
88   Vannrikse 20 feb
87   Kattugle 18 feb
86   Trekryper 18 feb
85   Skjærpiplerke 11 feb
84   Fjæreplytt 8 feb
83   Teist 8 feb
82   Fuglekonge 6 feb
81   Stjertmeis 5 feb
80   Ravn 5 feb
79   Amerikablesand 30 jan
78   Smålom 30 jan
77   Lomvi 30 jan
76   Pilfink 30 jan
75   Dvergsvane 29 jan
74   Krikkand 29 jan
73   Kongeørn 29 jan
72   Fossekall 28 jan
71   Jordugle 22 jan
70   Fjellvåk 21 jan
69   Varsler 21 jan
68   Svartand 18 jan
67   Vandrefalk 18 jan
66   Alke 18 jan
65   Dvergfalk 9 jan
64   Gråstrupedykker 8 jan
63   Myrsnipe 6 jan
62   Gravand 5 jan
61   Tjeld 5 jan
60   Lappspove 5 jan
59   Storskarv 4 jan
58   Steinvender 4 jan
57   Bokfink 4 jan
56   Grågås 2 jan
55   Kanadagås 2 jan
54   Brunnakke 2 jan
53   Snadderand 2 jan
52   Bergand 2 jan
51   Havelle 2 jan
50   Sjøorre 2 jan
49   Lappfiskand 2 jan
48   Siland 2 jan
47   Laksand 2 jan
46   Islom 2 jan
45   Dvergdykker 2 jan
44   Toppdykker 2 jan
43   Horndykker 2 jan
42   Toppskarv 2 jan
41   Gråhegre 2 jan
40   Havørn 2 jan
39   Hønsehauk 2 jan
38   Spurvehauk 2 jan
37   Musvåk 2 jan
36   Tårnfalk 2 jan
35   Jaktfalk 2 jan
34   Sivhøne 2 jan
33   Tundralo 2 jan
32   Storspove 2 jan
31   Rødstilk 2 jan
30   Hettemåke 2 jan
29   Bydue 2 jan
28   Tyrkerdue 2 jan
27   Sidensvans 2 jan
26   Kaie 2 jan
25   Kornkråke 2 jan
24   Stær 2 jan
23   Grønnfink 2 jan
22   Grønnsisik 2 jan
21   Dompap 2 jan
20   Gulspurv 2 jan
19   Knoppsvane 1 jan
18   Sangsvane 1 jan
17   Stokkand 1 jan
16   Toppand 1 jan
15   Ærfugl 1 jan
14   Kvinand 1 jan
13   Sothøne 1 jan
12   Fiskemåke 1 jan
11   Gråmåke 1 jan
10   Svartbak 1 jan
9   Ringdue 1 jan
8   Rødstrupe 1 jan
7   Svarttrost 1 jan
6   Gråtrost 1 jan
5   Blåmeis 1 jan
4   Kjøttmeis 1 jan
3   Skjære 1 jan
2   Kråke 1 jan
1   Gråspurv 1 jan