186 arter
John Grønning Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 20 apr 
  Artsnavn Dato
186   Svartrødstjert 27 des
185   Trekryper 25 des
184   Kornkråke 20 des
183   Polarmåke 19 des
182   Taffeland 25 nov
181   Toppdykker 25 nov
180   Sivhøne 25 nov
179   Jaktfalk 24 nov
178   Sædgås 13 nov
177   Tundragås 6 nov
176   Dvergmåke 3 nov
175   Nøtteskrike 20 okt
174   Båndkorsnebb 20 okt
173   Dvergfalk 16 okt
172   Vannrikse 16 okt
171   Alkekonge 16 okt
170   Gulbrynsanger 3 okt
169   Svartstrupe 1 okt
168   Myrhauk 30 sep
167   Gulerle 30 sep
166   Stjertand 13 sep
165   Brushane 4 sep
164   Enkeltbekkasin 4 sep
163   Steppehauk 3 sep
162   Rødstjert 1 sep
161   Bleksanger 1 sep
160   Skjeggmeis 1 sep
159   Sandløper 26 aug
158   Sotsnipe 26 aug
157   Makrellterne 26 aug
156   Rødnebbterne 26 aug
155   Rosenvarsler 22 aug
154   Steinvender 19 aug
153   Stillits 1 aug
152   Dvergsnipe 20 jul
151   Lappspove 18 jul
150   Polarsnipe 11 jul
149   Splitterne 11 jul
148   Ørkenlo 8 jul
147   Dverglo 7 jul
146   Grønnstilk 6 jul
145   Rosenfink 23 jun
144   Sibirlo 14 jun
143   Orrfugl 4 jun
142   Granmeis 4 jun
141   Bøksanger 3 jun
140   Gjøk 1 jun
139   Ringtrost 1 jun
138   Gresshoppesanger 1 jun
137   Ringgås 28 mai
136   Storjo 28 mai
135   Alke 28 mai
134   Lunde 28 mai
133   Tårnseiler 28 mai
132   Møller 28 mai
131   Gråfluesnapper 28 mai
130   Skogdue 23 mai
129   Duetrost 23 mai
128   Gulnebblom 16 mai
127   Havhest 16 mai
126   Vandrefalk 16 mai
125   Småspove 16 mai
124   Rødstilk 16 mai
123   Tyvjo 16 mai
122   Krykkje 16 mai
121   Lomvi 16 mai
120   Teist 16 mai
119   Bergirisk 16 mai
118   Havsule 15 mai
117   Polarjo 15 mai
116   Taksvale 13 mai
115   Vaktel 11 mai
114   Tornsanger 11 mai
113   Hagesanger 11 mai
112   Gluttsnipe 8 mai
111   Buskskvett 8 mai
110   Snadderand 6 mai
109   Sandlo 6 mai
108   Svarthalespove 6 mai
107   Munk 27 apr
106   Svarthvit fluesnapper 23 apr
105   Vendehals 22 apr
104   Trepiplerke 22 apr
103   Strandsnipe 21 apr
102   Låvesvale 21 apr
101   Måltrost 21 apr
100   Løvsanger 21 apr
99   Brunsisik 21 apr
98   Grankorsnebb 21 apr
97   Lappspurv 21 apr
96   Sivspurv 19 apr
95   Trane 17 apr
94   Jernspurv 16 apr
93   Spettmeis 16 apr
92   Steinskvett 10 apr
91   Gransanger 10 apr
90   Tornirisk 10 apr
89   Hønsehauk 4 apr
88   Rugde 4 apr
87   Sandsvale 3 apr
86   Heipiplerke 3 apr
85   Tyrkerdue 31 mar
84   Ørkensteinskvett 30 mar
83   Rødvingetrost 27 mar
82   Bokfink 27 mar
81   Grønnsisik 27 mar
80   Fjellvåk 17 mar
79   Sildemåke 14 mar
78   Grønnspett 14 mar
77   Fossekall 13 mar
76   Svartkråke 13 mar
75   Vintererle 10 mar
74   Dvergspett 27 feb
73   Kortnebbgås 26 feb
72   Grågås 26 feb
71   Gravand 26 feb
70   Krikkand 26 feb
69   Havelle 26 feb
68   Smålom 26 feb
67   Tjeld 26 feb
66   Heilo 26 feb
65   Vipe 26 feb
64   Myrsnipe 26 feb
63   Hettemåke 26 feb
62   Sanglerke 26 feb
61   Linerle 26 feb
60   Svartmeis 26 feb
59   Storlom 13 feb
58   Toppand 12 feb
57   Grønlandsmåke 12 feb
56   Varsler 12 feb
55   Flaggspett 30 jan
54   Toppmeis 30 jan
53   Musvåk 29 jan
52   Kongeørn 29 jan
51   Ravn 29 jan
50   Pilfink 29 jan
49   Stjertmeis 26 jan
48   Rødstrupe 25 jan
47   Gråsisik 25 jan
46   Laksand 23 jan
45   Dvergdykker 23 jan
44   Bergand 20 jan
43   Svartand 20 jan
42   Kvinand 20 jan
41   Siland 20 jan
40   Toppskarv 20 jan
39   Tårnfalk 20 jan
38   Sidensvans 20 jan
37   Gjerdesmett 20 jan
36   Fuglekonge 20 jan
35   Dompap 20 jan
34   Ringdue 18 jan
33   Fiskemåke 9 jan
32   Gråmåke 9 jan
31   Svartbak 9 jan
30   Fjæreplytt 7 jan
29   Storspove 7 jan
28   Snøspurv 7 jan
27   Spurvehauk 4 jan
26   Knoppsvane 3 jan
25   Brunnakke 3 jan
24   Stokkand 3 jan
23   Ærfugl 3 jan
22   Sjøorre 3 jan
21   Islom 3 jan
20   Gråstrupedykker 3 jan
19   Horndykker 3 jan
18   Storskarv 3 jan
17   Gråhegre 3 jan
16   Havørn 3 jan
15   Skjærpiplerke 3 jan
14   Kråke 3 jan
13   Stær 3 jan
12   Sangsvane 1 jan
11   Kanadagås 1 jan
10   Svarttrost 1 jan
9   Gråtrost 1 jan
8   Blåmeis 1 jan
7   Kjøttmeis 1 jan
6   Skjære 1 jan
5   Kaie 1 jan
4   Gråspurv 1 jan
3   Bjørkefink 1 jan
2   Grønnfink 1 jan
1   Gulspurv 1 jan