225 arter
Tor Egil Høgsås 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 21 sep 
  Artsnavn Dato
225   Alkekonge 18 nov
224   Myrpiplerke 6 nov
223   Svartstrupetrost 4 nov
222   Rosenstær 26 okt
221   Amerikablesand 20 okt
220   Havørn 20 okt
219   Sandsnipe 20 okt
218   Tartarpiplerke 9 okt
217   Kanadalo 22 sep
216   Myrhauk 22 sep
215   Fiskeørn 31 aug
214   Rustsnipe 2 aug
213   Nøttekråke 27 jul
212   Sotsnipe 22 jul
211   Tyvjo 22 jul
210   Storjo 21 jul
209   Dvergsnipe 19 jul
208   Tundrasnipe 19 jul
207   Blåstrupe 13 jul
206   Lerkefalk 23 jun
205   Brushane 22 jun
204   Busksanger 22 jun
203   Grønnstilk 22 jun
202   Rødstjert 21 jun
201   Trostesanger 20 jun
200   Gulerle 16 jun
199   Storlom 16 jun
198   Vaktel 16 jun
197   Myrrikse 7 jun
196   Svartglente 1 jun
195   Vepsevåk 28 mai
194   Jordugle 26 mai
193   Nattergal 26 mai
192   Temmincksnipe 26 mai
191   Kattugle 25 mai
190   Rørsanger 25 mai
189   Tornskate 23 mai
188   Myrsanger 22 mai
187   Hagesanger 21 mai
186   Rosenfink 18 mai
185   Gjøk 13 mai
184   Markpiplerke 13 mai
183   Gulsanger 12 mai
182   Mandarinand 12 mai
181   Møller 12 mai
180   Vendehals 12 mai
179   Bøksanger 11 mai
178   Gråfluesnapper 11 mai
177   Trepiplerke 4 mai
176   Svarthvit fluesnapper 3 mai
175   Boltit 1 mai
174   Dverglo 1 mai
173   Dvergmåke 1 mai
172   Gluttsnipe 1 mai
171   Gresshoppesanger 1 mai
170   Gulnebblom 1 mai
169   Knekkand 1 mai
168   Makrellterne 1 mai
167   Purpurhodeand 1 mai
166   Rødhodeand 1 mai
165   Rødstilk 1 mai
164   Sandsvale 1 mai
163   Sivsanger 1 mai
162   Skjeand 1 mai
161   Småspove 1 mai
160   Steinvender 1 mai
159   Taksvale 1 mai
158   Tårnseiler 1 mai
157   Strandsnipe 28 apr
156   Tornsanger 24 apr
155   Buskskvett 22 apr
154   Dvergfalk 22 apr
153   Fjellerke 22 apr
152   Løvsanger 22 apr
151   Sivhøne 22 apr
150   Gransanger 21 apr
149   Stjertmeis 20 apr
148   Bergirisk 19 apr
147   Ringtrost 17 apr
146   Låvesvale 15 apr
145   Niland 14 apr
144   Skogsnipe 14 apr
143   Steinskvett 14 apr
142   Tårnfalk 14 apr
141   Gråstrupedykker 9 apr
140   Trane 9 apr
139   Lappspove 8 apr
138   Polarsnipe 8 apr
137   Brunnakke 7 apr
136   Sivhauk 7 apr
135   Skjeggmeis 7 apr
134   Svarthalespove 7 apr
133   Munk 6 apr
132   Duetrost 5 apr
131   Hvitryggspett 26 mar
130   Rødvingetrost 26 mar
129   Trekryper 26 mar
128   Måltrost 23 mar
127   Vandrefalk 18 mar
126   Furukorsnebb 17 mar
125   Lappspurv 17 mar
124   Orrfugl 17 mar
123   Svartstrupe 17 mar
122   Tjeld 11 mar
121   Brunsisik 10 mar
120   Linerle 10 mar
119   Løvmeis 10 mar
118   Sandlo 10 mar
117   Tornirisk 10 mar
116   Sivspurv 8 mar
115   Skogdue 8 mar
114   Gråspett 29 feb
113   Svartspett 29 feb
112   Toppmeis 28 feb
111   Grønnspett 26 feb
110   Rødfotand 26 feb
109   Vipe 23 feb
108   Svartehavsmåke 21 feb
107   Granmeis 19 feb
106   Dvergspett 15 feb
105   Gravand 11 feb
104   Kvartbekkasin 11 feb
103   Rugde 11 feb
102   Sildemåke 11 feb
101   Snadderand 11 feb
100   Stjertand 11 feb
99   Teist 11 feb
98   Tundralo 11 feb
97   Sothøne 10 feb
96   Alke 5 feb
95   Fossekall 5 feb
94   Hornugle 5 feb
93   Myrsnipe 5 feb
92   Sandløper 5 feb
91   Heilo 4 feb
90   Sanglerke 4 feb
89   Skjærpiplerke 4 feb
88   Svartkråke 27 jan
87   Gråsisik 24 jan
86   Toppdykker 23 jan
85   Islom 22 jan
84   Havsule 21 jan
83   Hønsehauk 21 jan
82   Kornkråke 20 jan
81   Sidensvans 20 jan
80   Svartmeis 19 jan
79   Stillits 17 jan
78   Fjæreplytt 15 jan
77   Lomvi 15 jan
76   Smålom 15 jan
75   Ringdue 14 jan
74   Vannrikse 14 jan
73   Varsler 14 jan
72   Svartrødstjert 12 jan
71   Pilfink 11 jan
70   Fuglekonge 10 jan
69   Bergand 8 jan
68   Bjørkefink 8 jan
67   Bokfink 8 jan
66   Bydue 8 jan
65   Dvergsvane 8 jan
64   Enkeltbekkasin 8 jan
63   Grågås 8 jan
62   Grønlandsmåke 8 jan
61   Grønnfink 8 jan
60   Gulspurv 8 jan
59   Havelle 8 jan
58   Horndykker 8 jan
57   Hvitkinngås 8 jan
56   Kaie 8 jan
55   Kanadagås 8 jan
54   Kortnebbgås 8 jan
53   Krikkand 8 jan
52   Krykkje 8 jan
51   Lappfiskand 8 jan
50   Musvåk 8 jan
49   Polarmåke 8 jan
48   Sædgås 8 jan
47   Sjøorre 8 jan
46   Snøspurv 8 jan
45   Storspove 8 jan
44   Svartand 8 jan
43   Trelerke 8 jan
42   Tundragås 8 jan
41   Fjellvåk 7 jan
40   Gjerdesmett 7 jan
39   Gråhegre 7 jan
38   Gråspurv 7 jan
37   Gråtrost 7 jan
36   Heipiplerke 7 jan
35   Kjernebiter 7 jan
34   Nøtteskrike 7 jan
33   Stær 7 jan
32   Toppand 7 jan
31   Vintererle 5 jan
30   Grønnsisik 4 jan
29   Tyrkerdue 4 jan
28   Fiskemåke 3 jan
27   Flaggspett 3 jan
26   Hettemåke 3 jan
25   Kråke 3 jan
24   Rødstrupe 3 jan
23   Siland 3 jan
22   Skjære 3 jan
21   Spettmeis 3 jan
20   Taffeland 3 jan
19   Blåmeis 2 jan
18   Dompap 2 jan
17   Dvergdykker 2 jan
16   Grankorsnebb 2 jan
15   Jernspurv 2 jan
14   Kjøttmeis 2 jan
13   Knoppsvane 2 jan
12   Kvinand 2 jan
11   Laksand 2 jan
10   Ravn 2 jan
9   Sangsvane 2 jan
8   Spurvehauk 2 jan
7   Stokkand 2 jan
6   Svarttrost 2 jan
5   Ærfugl 1 jan
4   Gråmåke 1 jan
3   Storskarv 1 jan
2   Svartbak 1 jan
1   Toppskarv 1 jan