224 arter
Tor Egil Høgsås 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 26 mar 
  Artsnavn Dato
224   Alkekonge 18 nov
223   Myrpiplerke 6 nov
222   Svartstrupetrost 4 nov
221   Rosenstær 26 okt
220   Amerikablesand 20 okt
219   Havørn 20 okt
218   Sandsnipe 20 okt
217   Tartarpiplerke 9 okt
216   Kanadalo 22 sep
215   Myrhauk 22 sep
214   Fiskeørn 31 aug
213   Rustsnipe 2 aug
212   Nøttekråke 27 jul
211   Sotsnipe 22 jul
210   Tyvjo 22 jul
209   Storjo 21 jul
208   Dvergsnipe 19 jul
207   Tundrasnipe 19 jul
206   Blåstrupe 13 jul
205   Lerkefalk 23 jun
204   Brushane 22 jun
203   Busksanger 22 jun
202   Grønnstilk 22 jun
201   Rødstjert 21 jun
200   Trostesanger 20 jun
199   Gulerle 16 jun
198   Storlom 16 jun
197   Vaktel 16 jun
196   Myrrikse 7 jun
195   Svartglente 1 jun
194   Vepsevåk 28 mai
193   Jordugle 26 mai
192   Nattergal 26 mai
191   Temmincksnipe 26 mai
190   Kattugle 25 mai
189   Rørsanger 25 mai
188   Tornskate 23 mai
187   Myrsanger 22 mai
186   Hagesanger 21 mai
185   Rosenfink 18 mai
184   Gjøk 13 mai
183   Markpiplerke 13 mai
182   Gulsanger 12 mai
181   Mandarinand 12 mai
180   Møller 12 mai
179   Vendehals 12 mai
178   Bøksanger 11 mai
177   Gråfluesnapper 11 mai
176   Trepiplerke 4 mai
175   Svarthvit fluesnapper 3 mai
174   Boltit 1 mai
173   Dverglo 1 mai
172   Dvergmåke 1 mai
171   Gluttsnipe 1 mai
170   Gresshoppesanger 1 mai
169   Gulnebblom 1 mai
168   Knekkand 1 mai
167   Makrellterne 1 mai
166   Purpurhodeand 1 mai
165   Rødhodeand 1 mai
164   Rødstilk 1 mai
163   Sandsvale 1 mai
162   Sivsanger 1 mai
161   Skjeand 1 mai
160   Småspove 1 mai
159   Steinvender 1 mai
158   Taksvale 1 mai
157   Tårnseiler 1 mai
156   Strandsnipe 28 apr
155   Tornsanger 24 apr
154   Buskskvett 22 apr
153   Dvergfalk 22 apr
152   Fjellerke 22 apr
151   Løvsanger 22 apr
150   Sivhøne 22 apr
149   Gransanger 21 apr
148   Stjertmeis 20 apr
147   Bergirisk 19 apr
146   Ringtrost 17 apr
145   Låvesvale 15 apr
144   Niland 14 apr
143   Skogsnipe 14 apr
142   Steinskvett 14 apr
141   Tårnfalk 14 apr
140   Gråstrupedykker 9 apr
139   Trane 9 apr
138   Lappspove 8 apr
137   Polarsnipe 8 apr
136   Brunnakke 7 apr
135   Sivhauk 7 apr
134   Skjeggmeis 7 apr
133   Svarthalespove 7 apr
132   Munk 6 apr
131   Duetrost 5 apr
130   Hvitryggspett 26 mar
129   Rødvingetrost 26 mar
128   Trekryper 26 mar
127   Måltrost 23 mar
126   Vandrefalk 18 mar
125   Furukorsnebb 17 mar
124   Lappspurv 17 mar
123   Orrfugl 17 mar
122   Svartstrupe 17 mar
121   Tjeld 11 mar
120   Brunsisik 10 mar
119   Linerle 10 mar
118   Løvmeis 10 mar
117   Sandlo 10 mar
116   Tornirisk 10 mar
115   Sivspurv 8 mar
114   Skogdue 8 mar
113   Gråspett 29 feb
112   Svartspett 29 feb
111   Toppmeis 28 feb
110   Grønnspett 26 feb
109   Vipe 23 feb
108   Svartehavsmåke 21 feb
107   Granmeis 19 feb
106   Dvergspett 15 feb
105   Gravand 11 feb
104   Kvartbekkasin 11 feb
103   Rugde 11 feb
102   Sildemåke 11 feb
101   Snadderand 11 feb
100   Stjertand 11 feb
99   Teist 11 feb
98   Tundralo 11 feb
97   Sothøne 10 feb
96   Alke 5 feb
95   Fossekall 5 feb
94   Hornugle 5 feb
93   Myrsnipe 5 feb
92   Sandløper 5 feb
91   Heilo 4 feb
90   Sanglerke 4 feb
89   Skjærpiplerke 4 feb
88   Svartkråke 27 jan
87   Gråsisik 24 jan
86   Toppdykker 23 jan
85   Islom 22 jan
84   Havsule 21 jan
83   Hønsehauk 21 jan
82   Kornkråke 20 jan
81   Sidensvans 20 jan
80   Svartmeis 19 jan
79   Stillits 17 jan
78   Fjæreplytt 15 jan
77   Lomvi 15 jan
76   Smålom 15 jan
75   Ringdue 14 jan
74   Vannrikse 14 jan
73   Varsler 14 jan
72   Svartrødstjert 12 jan
71   Pilfink 11 jan
70   Fuglekonge 10 jan
69   Bergand 8 jan
68   Bjørkefink 8 jan
67   Bokfink 8 jan
66   Bydue 8 jan
65   Dvergsvane 8 jan
64   Enkeltbekkasin 8 jan
63   Grågås 8 jan
62   Grønlandsmåke 8 jan
61   Grønnfink 8 jan
60   Gulspurv 8 jan
59   Havelle 8 jan
58   Horndykker 8 jan
57   Hvitkinngås 8 jan
56   Kaie 8 jan
55   Kanadagås 8 jan
54   Kortnebbgås 8 jan
53   Krikkand 8 jan
52   Krykkje 8 jan
51   Lappfiskand 8 jan
50   Musvåk 8 jan
49   Polarmåke 8 jan
48   Sædgås 8 jan
47   Sjøorre 8 jan
46   Snøspurv 8 jan
45   Storspove 8 jan
44   Svartand 8 jan
43   Trelerke 8 jan
42   Tundragås 8 jan
41   Fjellvåk 7 jan
40   Gjerdesmett 7 jan
39   Gråhegre 7 jan
38   Gråspurv 7 jan
37   Gråtrost 7 jan
36   Heipiplerke 7 jan
35   Kjernebiter 7 jan
34   Nøtteskrike 7 jan
33   Stær 7 jan
32   Toppand 7 jan
31   Vintererle 5 jan
30   Grønnsisik 4 jan
29   Tyrkerdue 4 jan
28   Fiskemåke 3 jan
27   Flaggspett 3 jan
26   Hettemåke 3 jan
25   Kråke 3 jan
24   Rødstrupe 3 jan
23   Siland 3 jan
22   Skjære 3 jan
21   Spettmeis 3 jan
20   Taffeland 3 jan
19   Blåmeis 2 jan
18   Dompap 2 jan
17   Dvergdykker 2 jan
16   Grankorsnebb 2 jan
15   Jernspurv 2 jan
14   Kjøttmeis 2 jan
13   Knoppsvane 2 jan
12   Kvinand 2 jan
11   Laksand 2 jan
10   Ravn 2 jan
9   Sangsvane 2 jan
8   Spurvehauk 2 jan
7   Stokkand 2 jan
6   Svarttrost 2 jan
5   Ærfugl 1 jan
4   Gråmåke 1 jan
3   Storskarv 1 jan
2   Svartbak 1 jan
1   Toppskarv 1 jan