248 arter
Sigmar Lode Rogaland 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 18 apr 
  Artsnavn Dato
248   Grønlandsmåke 30 des
247   Vannpiplerke 11 nov
246   Kanadahettemåke 26 okt
245   Grålire 8 okt
244   Kvartbekkasin 2 okt
243   Tartarpiplerke 2 okt
242   Spurveugle 1 okt
241   Starrsanger 27 sep
240   Gulbrynsanger 25 sep
239   Rustsnipe 19 sep
238   Perleugle 17 sep
237   Mandarinand 4 sep
236   Bøksanger 4 sep
235   Bleksanger 30 aug
234   Lappsanger 30 aug
233   Steppehauk 28 aug
232   Løvmeis 27 aug
231   Sitronerle 26 aug
230   Rosenvarsler 21 aug
229   Hauksanger 20 aug
228   Åkersanger 18 aug
227   Båndkorsnebb 12 aug
226   Bonapartesnipe 7 aug
225   Svømmesnipe 23 jul
224   Rødstrupesnipe 18 jul
223   Ørkenlo 3 jul
222   Dvergterne 27 jun
221   Hvithalesvømmesnipe 14 jun
220   Sibirlo 13 jun
219   Svartehavsmåke 12 jun
218   Myrsanger 5 jun
217   Kongeørn 4 jun
216   Ringtrost 4 jun
215   Rosenfink 4 jun
214   Tornskate 3 jun
213   Turteldue 28 mai
212   Praktærfugl 26 mai
211   Hvitbrystlo 26 mai
210   Havlire 24 mai
209   Storjo 24 mai
208   Gulsanger 21 mai
207   Temmincksnipe 20 mai
206   Hvitvingesvartterne 20 mai
205   Vaktel 19 mai
204   Dvergsnipe 19 mai
203   Tundrasnipe 19 mai
202   Tyvjo 19 mai
201   Gulerle 19 mai
200   Alaskasnipe 18 mai
199   Sumpsanger 16 mai
198   Rørsanger 14 mai
197   Enghauk 12 mai
196   Svartterne 12 mai
195   Blåstrupe 11 mai
194   Tårnseiler 10 mai
193   Gråfluesnapper 8 mai
192   Sotsnipe 7 mai
191   Dvergmåke 7 mai
190   Gjøk 7 mai
189   Svarthalsdykker 6 mai
188   Rødnebbterne 6 mai
187   Myrrikse 5 mai
186   Sandsnipe 5 mai
185   Buskskvett 5 mai
184   Hagesanger 5 mai
183   Amerikakrikkand 4 mai
182   Boltit 2 mai
181   Grønnstilk 1 mai
180   Tornsanger 1 mai
179   Småspove 28 apr
178   Gluttsnipe 26 apr
177   Strandsnipe 25 apr
176   Bergirisk 23 apr
175   Ringnebbdykker 22 apr
174   Vendehals 22 apr
173   Svarthvit fluesnapper 22 apr
172   Makrellterne 21 apr
171   Gresshoppesanger 21 apr
170   Avosett 20 apr
169   Rødstjert 20 apr
168   Sivsanger 20 apr
167   Møller 20 apr
166   Splitterne 19 apr
165   Taksvale 19 apr
164   Munk 19 apr
163   Trepiplerke 18 apr
162   Stjertmeis 18 apr
161   Dverglo 16 apr
160   Toppmeis 16 apr
159   Ringgås 15 apr
158   Snadderand 15 apr
157   Gråstrupedykker 14 apr
156   Egretthegre 14 apr
155   Tundralo 14 apr
154   Sandsvale 11 apr
153   Hvitkinngås 10 apr
152   Hvitryggspett 10 apr
151   Dvergspett 10 apr
150   Svartstrupe 10 apr
149   Kortnebbgås 9 apr
148   Gransanger 9 apr
147   Løvsanger 9 apr
146   Skjeggmeis 9 apr
145   Brushane 7 apr
144   Svarthalespove 6 apr
143   Sivhauk 5 apr
142   Skogsnipe 5 apr
141   Skjeand 3 apr
140   Sivhøne 3 apr
139   Låvesvale 3 apr
138   Svartrødstjert 31 mar
137   Tundragås 30 mar
136   Knekkand 30 mar
135   Vannrikse 30 mar
134   Sildemåke 29 mar
133   Steinskvett 29 mar
132   Trane 26 mar
131   Linerle 26 mar
130   Jernspurv 26 mar
129   Nøtteskrike 25 mar
128   Ørkensteinskvett 23 mar
127   Lunde 22 mar
126   Tornirisk 20 mar
125   Smålom 19 mar
124   Storlom 19 mar
123   Sivspurv 18 mar
122   Toppdykker 14 mar
121   Skogdue 14 mar
120   Dvergsvane 12 mar
119   Lappspurv 11 mar
118   Kjernebiter 10 mar
117   Brilleand 9 mar
116   Måltrost 9 mar
115   Horndykker 7 mar
114   Enkeltbekkasin 7 mar
113   Rugde 6 mar
112   Teist 6 mar
111   Taffeland 4 mar
110   Lomvi 1 mar
109   Vintererle 1 mar
108   Kornspurv 1 mar
107   Sanglerke 28 feb
106   Glente 27 feb
105   Varsler 27 feb
104   Fjellvåk 26 feb
103   Tjeld 26 feb
102   Polarsnipe 25 feb
101   Sædgås 23 feb
100   Amerikablesand 23 feb
99   Sothøne 23 feb
98   Rødstilk 21 feb
97   Polarmåke 21 feb
96   Stillits 20 feb
95   Heilo 19 feb
94   Duetrost 19 feb
93   Dvergdykker 11 feb
92   Storspove 10 feb
91   Sandlo 8 feb
90   Sandløper 8 feb
89   Hettemåke 8 feb
88   Lappspove 5 feb
87   Myrhauk 3 feb
86   Hornugle 1 feb
85   Granmeis 30 jan
84   Grankorsnebb 30 jan
83   Furukorsnebb 30 jan
82   Snøspurv 30 jan
81   Havsule 29 jan
80   Tårnfalk 29 jan
79   Toppand 28 jan
78   Sidensvans 20 jan
77   Fossekall 20 jan
76   Flaggspett 19 jan
75   Heipiplerke 19 jan
74   Fjæreplytt 18 jan
73   Spettmeis 18 jan
72   Vipe 17 jan
71   Steinvender 17 jan
70   Jordugle 17 jan
69   Dompap 17 jan
68   Gråhegre 16 jan
67   Alke 15 jan
66   Alkekonge 15 jan
65   Trekryper 15 jan
64   Islom 14 jan
63   Stjertand 9 jan
62   Hønsehauk 9 jan
61   Tyrkerdue 9 jan
60   Kattugle 9 jan
59   Grønnfink 9 jan
58   Krikkand 8 jan
57   Toppskarv 8 jan
56   Havørn 8 jan
55   Musvåk 8 jan
54   Myrsnipe 8 jan
53   Bydue 8 jan
52   Rødvingetrost 8 jan
51   Svartmeis 8 jan
50   Storskarv 7 jan
49   Ringdue 7 jan
48   Skjærpiplerke 7 jan
47   Gjerdesmett 7 jan
46   Grønnsisik 7 jan
45   Kanadagås 6 jan
44   Lappfiskand 6 jan
43   Dvergfalk 6 jan
42   Jaktfalk 6 jan
41   Gråtrost 6 jan
40   Fuglekonge 6 jan
39   Kjøttmeis 6 jan
38   Gulspurv 6 jan
37   Knoppsvane 5 jan
36   Sangsvane 5 jan
35   Grågås 5 jan
34   Gravand 5 jan
33   Bergand 5 jan
32   Ærfugl 5 jan
31   Havelle 5 jan
30   Svartand 5 jan
29   Sjøorre 5 jan
28   Siland 5 jan
27   Laksand 5 jan
26   Spurvehauk 5 jan
25   Vandrefalk 5 jan
24   Fiskemåke 5 jan
23   Gråmåke 5 jan
22   Svartbak 5 jan
21   Krykkje 5 jan
20   Svarttrost 5 jan
19   Blåmeis 5 jan
18   Svartkråke 5 jan
17   Stær 5 jan
16   Gråspurv 5 jan
15   Pilfink 5 jan
14   Bokfink 5 jan
13   Bjørkefink 5 jan
12   Brunsisik 5 jan
11   Brunnakke 4 jan
10   Stokkand 4 jan
9   Kvinand 4 jan
8   Havhest 4 jan
7   Skjære 4 jan
6   Kaie 4 jan
5   Kornkråke 4 jan
4   Kråke 4 jan
3   Ravn 4 jan
2   Gråsisik 4 jan
1   Rødstrupe 2 jan