10 arter
Martin Lie Pedersen Tjørveneset 2011
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 2 mai 
  Artsnavn Dato
10   Stjertand 17 sep
9   Sandlo 17 sep
8   Heilo 17 sep
7   Polarsnipe 17 sep
6   Myrsnipe 17 sep
5   Skjærpiplerke 17 sep
4   Stær 17 sep
3   Sandløper 17 jul
2   Rødstilk 17 jul
1   Steinvender 17 jul