173 arter
Jørn Opsal Hordaland 2012
Sammenlign lister | Månedslister | Savnes |  
 
Gjelder tom. 30 mar 
  Artsnavn Dato
173   Islom 25 nov
172   Sidensvans 21 nov
171   Kjernebiter 28 okt
170   Asiasvartstrupe 15 okt
169   Stillits 15 okt
168   Tundralo 7 sep
167   Rosenstær 7 sep
166   Rustsnipe 27 aug
165   Lappspove 27 aug
164   Trekryper 11 aug
163   Havhest 10 aug
162   Storjo 10 aug
161   Toppmeis 10 aug
160   Ringtrost 9 aug
159   Sandløper 7 aug
158   Dvergsnipe 7 aug
157   Brushane 7 aug
156   Steinvender 7 aug
155   Blåstrupe 19 jul
154   Bjørkefink 19 jul
153   Tårnfalk 18 jul
152   Temmincksnipe 18 jul
151   Lirype 16 jul
150   Fjellerke 16 jul
149   Lappspurv 16 jul
148   Hønsehauk 5 jul
147   Gresshoppesanger 10 jun
146   Dvergfalk 29 mai
145   Tundrasnipe 29 mai
144   Svarthalespove 29 mai
143   Vintererle 26 mai
142   Trostesanger 26 mai
141   Møller 26 mai
140   Tornskate 26 mai
139   Gulsanger 25 mai
138   Åkerrikse 23 mai
137   Tårnseiler 22 mai
136   Rødstjert 22 mai
135   Svarthvit fluesnapper 22 mai
134   Dvergdykker 20 mai
133   Rødnebbterne 20 mai
132   Gjøk 20 mai
131   Buskskvett 20 mai
130   Sivsanger 20 mai
129   Hagesanger 20 mai
128   Gråfluesnapper 20 mai
127   Brunsisik 20 mai
126   Gulnebblom 19 mai
125   Tyvjo 19 mai
124   Krykkje 19 mai
123   Makrellterne 19 mai
122   Lunde 19 mai
121   Skjeand 15 mai
120   Boltit 15 mai
119   Alaskasnipe 15 mai
118   Grønnstilk 15 mai
117   Myrsnipe 10 mai
116   Småspove 10 mai
115   Bergirisk 10 mai
114   Gråsisik 10 mai
113   Taksvale 9 mai
112   Trepiplerke 9 mai
111   Tornsanger 9 mai
110   Sandsvale 4 mai
109   Orrfugl 1 mai
108   Heilo 1 mai
107   Gulspurv 1 mai
106   Skogsnipe 29 apr
105   Grønnspett 29 apr
104   Hvitryggspett 29 apr
103   Løvsanger 29 apr
102   Løvmeis 29 apr
101   Nøtteskrike 29 apr
100   Furukorsnebb 29 apr
99   Toppdykker 28 apr
98   Låvesvale 27 apr
97   Munk 24 apr
96   Storlom 22 apr
95   Havsule 22 apr
94   Rødstilk 22 apr
93   Strandsnipe 22 apr
92   Jernspurv 22 apr
91   Steinskvett 22 apr
90   Gransanger 17 apr
89   Krikkand 6 apr
88   Smålom 6 apr
87   Rugde 6 apr
86   Storspove 6 apr
85   Sildemåke 6 apr
84   Linerle 6 apr
83   Måltrost 6 apr
82   Rødvingetrost 6 apr
81   Tornirisk 6 apr
80   Tundragås 10 mar
79   Gravand 10 mar
78   Horndykker 10 mar
77   Tjeld 10 mar
76   Sivspurv 10 mar
75   Knoppsvane 3 mar
74   Sædgås 3 mar
73   Bergand 3 mar
72   Vipe 3 mar
71   Sandlo 2 mar
70   Gråspett 2 mar
69   Sanglerke 2 mar
68   Heipiplerke 2 mar
67   Fossekall 26 feb
66   Gråtrost 26 feb
65   Pilfink 25 feb
64   Kattugle 23 feb
63   Kanadagås 19 feb
62   Spurvehauk 19 feb
61   Grågås 18 feb
60   Havelle 18 feb
59   Sjøorre 18 feb
58   Gråstrupedykker 18 feb
57   Skjærpiplerke 18 feb
56   Stjertand 4 feb
55   Sivhøne 4 feb
54   Ringdue 4 feb
53   Fuglekonge 4 feb
52   Granmeis 4 feb
51   Stær 4 feb
50   Grønnsisik 4 feb
49   Flaggspett 31 jan
48   Sangsvane 28 jan
47   Taffeland 28 jan
46   Svartand 28 jan
45   Toppskarv 28 jan
44   Havørn 28 jan
43   Alke 28 jan
42   Alkekonge 28 jan
41   Tyrkerdue 28 jan
40   Svartmeis 28 jan
39   Svartkråke 28 jan
38   Ravn 28 jan
37   Bokfink 28 jan
36   Grønnfink 28 jan
35   Grankorsnebb 28 jan
34   Kjøttmeis 27 jan
33   Spettmeis 27 jan
32   Stjertmeis 24 jan
31   Dompap 24 jan
30   Brunnakke 22 jan
29   Vannrikse 22 jan
28   Enkeltbekkasin 22 jan
27   Gjerdesmett 22 jan
26   Rødstrupe 22 jan
25   Stokkand 15 jan
24   Toppand 15 jan
23   Ærfugl 15 jan
22   Kvinand 15 jan
21   Lappfiskand 15 jan
20   Siland 15 jan
19   Laksand 15 jan
18   Storskarv 15 jan
17   Gråhegre 15 jan
16   Vandrefalk 15 jan
15   Sothøne 15 jan
14   Hettemåke 15 jan
13   Fiskemåke 15 jan
12   Gråmåke 15 jan
11   Grønlandsmåke 15 jan
10   Polarmåke 15 jan
9   Svartbak 15 jan
8   Bydue 15 jan
7   Svarttrost 15 jan
6   Blåmeis 15 jan
5   Varsler 15 jan
4   Skjære 15 jan
3   Kaie 15 jan
2   Kråke 15 jan
1   Gråspurv 15 jan